Vuoden 2018 Sivellin palkinnon saaja

Diakonian tutkimuksen seura myönsi vuoden 2018 Sivellin-palkinnon  Petriina Laineelle ja Katja Vilponiemelle opinnäytetyöstä VAPAUTUKSEN TEOLOGIAA VERKOSSA : Raportti ihmisoikeusteologiaa puolustavien teesien synnystä.

Aiheessa Ajankohtaista | Kommentit poissa käytöstä

Diakonian Tutkimuksen seuran jäsentiedote 2/2018

SISÄLTÖ:
1. Diakonian tutkimuksen seuran hallitus 2018
2. DTS:n jäsenmaksut 2018
3. Diakonian tutkimuksen päivä Tampereella 2018
4. Sivellin-palkinto
5. Diakoniabarometri 2018
1. Diakonian tutkimuksen seuran hallitus 2018

1. Diakonian tutkimuksen seuran hallitus 2018

DTS:n vuosikokouksessa maaliskuun lopulla 2018 Diakonia-ammattikorkeakoulun tiloissa Kyläsaaressa myönnettiin ero hallituksen jäsenyydestä Marja Aholle, Tiina Ikoselle, Tiina Saarelalle ja Ulla Siirrolle. Uusiksi jäseniksi valittiin Talvikki Ahonen, Ilona Kontinen, Tarja Korpaeus-Hellsten ja Isto Peltomäki. Vanhoina jäseninä hallituksessa jatkavat Jaana Alasentie, Sari Nieminen ja Päivi Thitz sekä Esko Ryökäs, joka valittiin seuran puheenjohtajaksi.

2. Jäsenmaksut 2018

Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti yksityishenkilön vuosimaksuna säilyy 25 € ja yhteisöjäsenten 250 €. Opiskelijajäsenyys on maksuton, siihen ei kuulu painettua Diakonian tutkimus -aikakauskirjaa. Ohjeet jäseneksi liittymiseksi löytyvät osoitteesta http://dts.fi/jaseneksi/

Mikäli et ole Diakoniatyöntekijöiden liiton tai Pappisliiton jäsen, DTS:n jäsenmaksu tulee itsemaksavana maksaa seuran tilille FI4044053220002056 marraskuun 2018 aikana. (Erillistä tilisiirtoa ei lähetetä.)

Diakoniatyöntekijöiden Liittoon ja Suomen kirkon Pappisliittoon kuuluvilla on mahdollisuus liittyä DTS:n jäseneksi veloituksetta ammattiliittonsa kautta. Jäsenetuna on Diakonian tutkimus aikakauskirja ja uutisia sähköpostiisi muutaman kerran vuodessa.

Olethan muistanut aktivoida jäsenyytesi! Kerro asiasta myös työtovereillesi!

3. Diakonian tutkimuksen päivä Tampereella 2018

Diakonian tutkimuksen päivä toteutuu tänä vuonna Tampereella maanantaina 12.11. klo 9:30-15:30. Paikkana on Kalevan kirkon seurakuntasali osoitteessa Liisanpuisto 1, Tampere.

Päivän teema on ”Kontekstuaalisuus ja kokonaisvaltainen missio – kirkon toiminnan ydin”.

Ohjelma:
9.30 Avaussanat, Diakonian tutkimuksen seuran varapuheenjohtaja Päivi Thitz

9.45 Kontekstuaalisuus ja kokonaisvaltainen missio kirkon toiminnan ytimessä
Piispainkokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen. Taustaksi: Kaikkialta kaikkialle –Kirkon missio nyt

10.30 Case Tampere: Yhteisölähtöiset kokeilut seurakunnan työn kehittämisessä
Tutkija Veli-Matti Salminen, KTK ja yliopettaja Minna Valtonen, DIAK

11.15 Diakoniabarometri 2018: Diakonian viestintä, yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja digitalisaatio
Barometritutkijat Päivi Isomäki, Johanna Lehmusmies, Päivi Salojärvi ja Veera Wallenius

12 Omakustanteinen lounas kirkon lähistön ravintoloissa

13 Tutkimukselliset työpajat. Työpajoissa käsitellään suunnitteilla, meneillään olevia ja hiljattain valmistuneita tutkimuksia. Tällä kertaa toivomme tutkimuksia erityisesti näistä teemoista:
1. Diakonian teologian tutkimukset (työpajan vetäjä Isto Peltomäki)
2. Tutkimukset seurakuntadiakonian kehittämisestä (työpajan vetäjä Ilona Kontinen)
3. Diakoniabarometri ja jatkotutkimusaiheet (työpajan vetäjä Titi Gävert)

14.30 Kahvitauko, Kirkon tutkimuskeskus tarjoaa

14.45 Työpajojen yhteenveto

Sivellin-palkinnon jakaminen
Päätössanat, tutkija Veli-Matti Salminen

Aamupäivän esitykset striimataan, joten voit seurata niitä joko suorana tai tallenteina. Tarkemmat tiedot striimauksesta tulevat Diakonian tutkimuksen seuran Facebook-sivulle.

Päivä on maksuton eikä se vaadi ennakkoilmoittautumista. Lisätietoja ja ilmoittautuminen työryhmäesityksen pitäjäksi: titi.gavert(at)evl.fi, paivi.thitz(at)diak.fi, veli-matti.salminen(at)evl.fi.

Päivä tarjoaa loistavan mahdollisuuden tutustua diakonian tutkimukseen sekä teoreettisesti että käytännönläheisesti. Tervetuloa diakonian väki mukaan paikan päälle tai verkkoyhteyden kautta.
Lämpimästi tervetuloa!

4. Sivellin-palkinto

Diakonian tutkimuksen seura jakaa vuosittain opinnäytetyöpalkinnon nimeltä Sivellin. Palkinto koskee yliopistojen ja korkeakoulujen pro gradu -tutkielmia ja opinnäytetöitä, ei kuitenkaan lisensiaattitöitä tai väitöskirjatöitä. Opinnäytepalkinto on muodoltaan kunniakirja. Lisäksi seura tuo palkitun opinnäytetyön esille mediassa. Ehdotuksen palkinnon saajaksi valmistelee vuosittain DTS:n hallituksen määräämä työryhmä. Työryhmä tekee ehdotuksen DTS:n hallitukselle, joka päättää palkinnon saajan.

Palkittavan opinnäytetyön valintakriteereissä keskeistä on uuden, oivaltavan ja innovatiivisen näkökulman esille tuominen. Tämä innovatiivisuus voi olla teoreettisempaa tai käytännönläheisempää. Hyvä opinnäyte voi esimerkiksi linkittää diakoniaan liittyviä teemoja johonkin innovatiiviseen teoreettiseen viitekehykseen tai tuoda esille kentän piiristä jonkin merkittävän näkökohdan tai avauksen. Lisäksi seuraavat opinnäytteen elementit huomioidaan palkinnon saajaa valittaessa: • selkeä rakenne • hyvä kieli • koherentti kokonaishahmo • mielekäs ja perusteltu tutkimustehtävä sekä diakonian kehittämiselle ja/tai tutkimukselle relevantit tulokset

Miten ehdottaa palkinnon saajaa?
Palkinnon saajaksi voidaan ehdottaa edellisen reilun kalenterivuoden aikana tehtyjä töitä. Vuoden 2018 Sivellin-palkinto jaetaan Diakonian tutkimuksen päivässä 12.11.2018. Lähetä ehdotuksesi 12.10.2018 mennessä Isto Peltomäelle ( isto.peltomaki(at)helsinki.fi ) ja Päivi Thitzille ( paivi.thitz(at)diak.fi ). Liitä mukaan ehdotukseesi ehdottamasi opinnäytetyö sähköisessä muodossa tai työn nettiosoite. Perustele ehdotuksessasi, miksi juuri tämän opinnäytetyön tulisi saada Sivellin-palkinto.

5. Diakoniabarometri

Diakoniabarometri 2018 on kymmenes diakoniatyöntekijöille suunnattu barometritutkimus, joka täydentää Suomen ev.lut. kirkon seurakuntien vuosittaisia tilastoja ja Kirkon tutkimuskeskuksen nelivuotiskertomusta.

Diakoniabarometrin 2018 toteuttajatahoina olivat Diakonian tutkimuksen seura, Diakoniatyöntekijöiden liitto, Kirkon diakonia ja sielunhoito / Kirkkohallitus sekä Diakonia-ammattikorkeakoulu DIAK. Barometrin tutkijoina ja raportin laatijoina olivat DIAK ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijat Sääksmäen seurakunnan johtava diakonian viranhaltija Päivi Isomäki, Vantaan Tikkurilan seurakunnan diakoniatyöntekijä Johanna Lehmusmies, Asikkalan seurakunnan diakoniatyöntekijä Päivi Salojärvi ja Porvoon suomalaisen seurakunnan diakoniatyöntekijä Veera Wallenius. Tulosten tiivistelmän ja pohdinta-artikkelin kirjoittajina olivat myös Kirkkohallituksen asiantuntija Titi Gävert sekä Diakissa tutkimustyötä ohjanneet opettajat, yliopettaja Mikko Malkavaara ja lehtori Jouko Porkka. Diakoniabarometri 2018 ohjausryhmään kuuluivat edellä mainittujen lisäksi asiamies Marko Pasma Diakoniatyöntekijöiden liitosta, dosentti Esko Ryökäs Diakonian tutkimuksen seurasta ja tutkija Veli-Matti Salminen Kirkon tutkimuskeskuksesta.

Raportti on toteutettu Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisusarjassa ja löydät sen täältä.

Raportin esipuhe, tulosten tiivistelmä ja johtopäätökset ovat suomeksi ja ruotsiksi, muut tulosluvut suomeksi.

________________________________________________________________________________
Diakonian tutkimuksen seurassa otamme vastaan palautetta, kommentteja ja ideoita.
Voit osallistua toimintamme kehittämiseen ja kertoa kehittämisideasi jollekulle hallituksen jäsenistä: yhteystiedot

Keskustelua käymme ja infoa jaamme myös Facebookissa Tervetuloa seuraamaan!

Syystuulien puhaltaessa,
Jaana Alasentie (jaana.alasentie(at)gmail.com)

Aiheessa Ajankohtaista | Kommentit poissa käytöstä

Diakonian tutkimuksen päivä 12.11.2018 Tampereella

Diakonian tutkimuksen päivää 12.11. klo 9.30-15.30 Kalevan kirkon seurakuntasalissa osoitteessa Liisanpuisto 1, Tampere.

Päivän teemana Kontekstuaalisuus ja kokonaisvaltainen missio – kirkon toiminnan ydin. Teemasta alustaa piipainkokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen. Lisäksi käsitellään ajankohtaista tutkimusta mm. yhteisöllisyyden kehittämisestä, diakonian viestinnästä ja digitalisten välineiden hyödyntämisestä.

Päivän järjestää Diakonian tutkimuksen seura ja Kirkon tutkimuskeskus.
Lisätietoja titi.gavert@evl.fi, paivi.thitz@diak.fi, veli-matti.salminen@evl.fi.

Lämpimästi tervetuloa kaikki diakoniaihmiset ja diakonian tutkimuksesta kiinnostuneet!

Ohjelma:

9.30              Avaussanat, Diakonian tutkimuksen seuran varapuheenjohtaja Päivi Thitz

9.45              Kontekstuaalisuus ja kokonaisvaltainen missio kirkon toiminnan ytimessä                  Piispainkokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen. Taustaksi: Kaikkialta kaikkialle –Kirkon missio nyt. http://sakasti.evl.fi/julkaisut.nsf/83C5D2A02E58259EC22582E500358296/$FILE/22211925.pdf

10.30           Case Tampere Yhteisölähtöiset kokeilut seurakunnan työn kehittämisessä
Tutkija Veli-Matti Salminen, KTK ja yliopettaja Minna Valtonen, DIAK

11.15            Diakoniabarometri 2018: Diakonian viestintä, yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja digitalisaatio Barometritutkijat Päivi Isomäki, Johanna Lehmusmies, Päivi Salojärvi ja Veera Wallenius,
Diakoniabarometri ja missiologia 2018 diasarja
Diakoniabarometri2018 löydettävissä myös linkistä http://sakasti.evl.fi/diakoniabarometri

12                 Omakustanteinen lounas kirkon lähistön ravintoloissa

13                 Tutkimukselliset työpajat. Työpajoissa käsitellään suunnitteilla, meneillään olevia ja hiljattain valmistuneita tutkimuksia.

 1. Diakonian teologian tutkimukset (työpajan vetäjä Isto Peltomäki)

–  Petrina Laine & Katja Vilponiemi: Vapautuksen teologiaa verkossa. Raportti ihmisoikeusteologiaa puolustavien teesien synnystä.

– Eeva-Maria Kanerva: Seksuaalisuus kristillisten arvojen valossa. Työkirja oman seksuaalisuuden ja kristillisen arvomaailman dialogiin.

– Heli Hiltunen & Mirkku Tammisto-Kiiski: Jyväskylän seurakunnan diakoniatyöntekijöiden kokemus kriminaalityön osaamisestaan.

 1. Tutkimukset seurakuntadiakonian kehittämisestä (työpajan vetäjä Ilona Kontinen)

– Kristiina Tuohimaa-Salminen: Minun seurakuntani. Kehitysvammaisten seurakuntalaisten kuvia ja osallisuuden kokemuksia.

– Heidi Heikkinen: Ohjatun iltapäivätoiminnan kehittäminen Tampereella.

– Marja Kattelus: Välivuora-asuttamisen opas.

 1. Diakoniabarometri ja jatkotutkimusaiheet (työpajan vetäjä Titi Gävert)

– Irene Roivainen: Diakoniatyö sosiaalityön kumppanina sote-uudistuksessa

– Iisa Lehtinen: Taide ja kulttuuritoiminta syrjäytymisen ehkäisyssä

14.30            Kahvitauko, Kirkon tutkimuskeskus tarjoaa

14.45            Työpajojen yhteenveto

Sivellin-palkinnon jakaminen, tohtorikoulutettava Isto Peltomäki ja Päivi Thitz

15:15 Päätössanat, tutkija Veli-Matti Salminen

Aamupäivän esitykset striimataan, joten voit seurata niitä joko suorana tai tallenteina. Tarkemmat tiedot striimauksesta tulevat Diakonian tutkimuksen seuran Facebook-sivulle.

Päivä on maksuton eikä se vaadi ennakkoilmoittautumista. Lisätietoja ja ilmoittautuminen työryhmäesityksen pitäjäksi: titi.gavert@evl.fi, paivi.thitz@diak.fi, veli-matti.salminen@evl.fi.

 

——————-

Diakonian tutkimuksen päivää 12.11. klo 9.30-15.30 Kalevan kirkon seurakuntasalissa osoitteessa Liisanpuisto 1, Tampere. Lämpimästi tervetuloa kaikki diakoniaihmiset ja diakonian tutkimuksesta kiinnostuneet!

Päivän teemana Kontekstuaalisuus ja kokonaisvaltainen missio – kirkon toiminnan ydin. Teemasta alustaa piipainkokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen. Lisäksi käsitellään ajankohtaista tutkimusta mm. yhteisöllisyyden kehittämisestä, diakonian viestinnästä ja digitalisten välineiden hyödyntämisestä.

Päivän järjestää Diakonian tutkimuksen seura ja Kirkon tutkimuskeskus.
Lisätietoja titi.gavert@evl.fi, paivi.thitz@diak.fi, veli-matti.salminen@evl.fi.

Alustava ohjelma:

9.30 Avaussanat, Diakonian tutkimuksen seuran varapuheenjohtaja Päivi Thitz

9.45  Kontekstuaalisuus ja kokonaisvaltainen missio kirkon toiminnan ytimessä, Piispainkokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen. Taustaksi: Kaikkialta kaikkialle –Kirkon missio nyt.

10.30 Case Tampere: Yhteisölähtöiset kokeilut seurakunnan työn kehittämisessä, Tutkija Veli-Matti Salminen, KTK ja yliopettaja Minna Valtonen, DIAK

11.15 Diakoniabarometri 2018: Diakonian viestintä, yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja digitalisaatio, Barometritutkijat Päivi Isomäki, Johanna Lehmusmies, Päivi Salojärvi ja Veera Wallenius, Taustaksi: Diakoniabarometri 2018

12 Omakustanteinen lounas kirkon lähistön ravintoloissa

13  Tutkimukselliset työpajat. Työpajoissa käsitellään suunnitteilla, meneillään olevia ja hiljattain valmistuneita tutkimuksia. Tällä kertaa toivomme tutkimuksia erityisesti näistä teemoista:

 1. Diakonian teologian tutkimukset (työpajan vetäjä Isto Peltomäki)
 2. Tutkimukset seurakuntadiakonian kehittämisestä (työpajan vetäjä Ilona Kontinen)
 3. Diakoniabarometri ja jatkotutkimusaiheet (työpajan vetäjä Titi Gävert)

14.30 Kahvitauko, Kirkon tutkimuskeskus tarjoaa

14.45 Työpajojen yhteenveto

Sivellin-palkinnon jakaminen

noin 15:15 Päätössanat, tutkija Veli-Matti Salminen, Tilaisuus päättyy klo 15:30

Aamupäivän esitykset striimataan, joten voit seurata niitä joko suorana tai tallenteina. Tarkemmat tiedot striimauksesta tulevat Diakonian tutkimuksen seuran Facebook-sivulle.

Päivä on maksuton eikä se vaadi ennakkoilmoittautumista. Lisätietoja ja ilmoittautuminen työryhmäesityksen pitäjäksi: titi.gavert@evl.fi, paivi.thitz@diak.fi, veli-matti.salminen@evl.fi.

Lämpimästi tervetuloa!

Aiheessa Ajankohtaista | Kommentit poissa käytöstä

Sivellin-palkinto 2018

Diakonian tutkimuksen seura (DTS) jakaa vuosittain opinnäytetyöpalkinnon nimeltä Sivellin. Palkinto koskee yliopistojen ja korkeakoulujen pro gradu -tutkielmia ja opinnäytetöitä, ei kuitenkaan lisensiaattitöitä tai väitöskirjatöitä. Opinnäytepalkinto on muodoltaan kunniakirja. Lisäksi seura tuo palkitun opinnäytetyön esille mediassa.

Kriteerit ja palkinnon saajan valinta

Ehdotuksen palkinnon saajaksi valmistelee vuosittain DTS:n hallituksen määräämä työryhmä. Työryhmä tekee ehdotuksen DTS:n hallitukselle, joka päättää palkinnon saajan.

Palkittavan opinnäytetyön valintakriteereissä keskeistä on uuden, oivaltavan ja innovatiivisen näkökulman esille tuominen. Tämä innovatiivisuus voi olla teoreettisempaa tai käytännönläheisempää. Hyvä opinnäyte voi esimerkiksi linkittää diakoniaan liittyviä teemoja johonkin innovatiiviseen teoreettiseen viitekehykseen tai tuoda esille kentän piiristä jonkin merkittävän näkökohdan tai avauksen. Lisäksi seuraavat opinnäytteen elementit huomioidaan palkinnon saajaa valittaessa:

 • selkeä rakenne
 • hyvä kieli
 • koherentti kokonaishahmo
 • mielekäs ja perusteltu tutkimustehtävä sekä diakonian kehittämiselle ja/tai tutkimukselle relevantit tulokset

Miten ehdottaa palkinnon saajaa?

Palkinnon saajaksi voidaan ehdottaa edellisen reilun kalenterivuoden aikana tehtyjä töitä. Vuoden 2018 Sivellin-palkinto jaetaan Diakonian tutkimuksen päivässä 12.11.2018. Lähetä ehdotuksesi 12.10.2018 mennessä Isto Peltomäelle (isto.peltomaki(at)helsinki.fi) ja Päivi Thitzille (paivi.thitz(at)diak.fi). Liitä mukaan ehdotukseesi ehdottamasi opinnäytetyö sähköisessä muodossa tai työn nettiosoite. Perustele ehdotuksessasi, miksi juuri tämän opinnäytetyön tulisi saada Sivellin-palkinto.

Aiheessa Ajankohtaista | Kommentit poissa käytöstä

Diakoniabarometri 2018

Diakoniabarometrin 2018 toteuttajatahoina olivat Diakonian tutkimuksen seura, Diakoniatyöntekijöiden liitto, Kirkon diakonia ja sielunhoito / Kirkkohallitus sekä Diakonia-ammattikorkeakoulu DIAK.

Barometrin tutkijoina ja raportin laatijoina olivat DIAK ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijat Sääksmäen seurakunnan johtava diakonian viranhaltija Päivi Isomäki, Vantaan Tikkurilan seurakunnan diakoniatyöntekijä Johanna Lehmusmies, Asikkalan seurakunnan diakoniatyöntekijä Päivi Salojärvi ja Porvoon suomalaisen seurakunnan diakoniatyöntekijä Veera Wallenius.

Tulosten tiivistelmän ja pohdinta-artikkelin kirjoittajina olivat myös Kirkkohallituksen asiantuntija Titi Gävert sekä Diakissa tutkimustyötä ohjanneet opettajat, yliopettaja Mikko Malkavaara ja lehtori Jouko Porkka. Diakoniabarometri 2018 ohjausryhmään kuuluivat edellä mainittujen lisäksi asiamies Marko Pasma Diakoniatyöntekijöiden liitosta, dosentti Esko Ryökäs Diakonian tutkimuksen seurasta ja tutkija Veli-Matti Salminen Kirkon tutkimuskeskuksesta.

Raportti on toteutettu Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisusarjassa ja löydät sen täältä.

Raportin esipuhe, tulosten tiivistelmä ja johtopäätökset ovat suomeksi ja ruotsiksi, muut tulosluvut suomeksi.

Aiheessa Ajankohtaista | Kommentit poissa käytöstä

Diakonian tutkimuksen seuran hallitus ja vastuualueet 2018

 • Esko Ryökäs: puheenjohtaja
 • Talvikki Ahonen: kv-yhteydet
 • Jaana Alasentie: viestintä
 • Titi Gävert: mm. Diakonian tutkimuksen päivä, Diakoniabarometri 2018 ja kokoussihteeri
 • Ilona Konttinen: jäsensihteeri
 • Tanja Korpaeus-Hellsten: sihteeri
 • Sari Nieminen: talous
 • Isto Peltomäki: kv-yhteydet ja Sivellin-palkinto
 • Päivi Thitz: varapuheenjohtaja, Diakonian tutkimuksen päivä
 • Tiina Ikonen (edllisestä hallituksesta): Diakonian tutkimus -aikakauskirja
Aiheessa Ajankohtaista | Kommentit poissa käytöstä

Jäsentiedote 1/2018

DIAKONIAN TUTKIMUKSEN SEURAN JÄSENTIEDOTE 1/2018

SISÄLTÖ:

 1. DTS:n vuosikokous 26.3.2018
 2. Diakonityön tutkimuksen kansainvälinen konferenssi
 3. Diakonian tutkimuksen päivän materiaalit löytyvät netistä
 4. Diakonian tutkijoiden yhteistyö

 

1. Diakonian tutkimuksen seuran vuosikokous 2018 järjestetään maanantaina 26.3.2018 klo 16:30 alkaen  Diakonia-ammattikorkeakoulun Helsingin toimipisteessä osoitteessa Kyläsaarenkuja 2, Helsinki, tila 429.

Vuosikokouksen asialista ja kokousmateriaalit ovat saatavissa etukäteen seuran sihteeriltä Tiina Ikoselta ( tiina.ikonen(at)diak.fi ) sekä paikan päällä.

Kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteyden kautta Skypellä tai Collaboratella. Halutessasi tulla mukaan etäyhteydellä, ilmoittaudu Tiina Ikoselle sähköpostitse ( tiina.ikonen(at)diak.fi ) niin saat linkin kokoukseen.

Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille: lämpimästi tervetuloa!

2. Diakonityön tutkimuksen kansainvälinen konferenssi

Berliinissä, Saksassa pidetään Diakoniatyön tutkimuksen kansainvälinen konferenssi 12-14.9.2018.

Call for papers on alkanut ja päättyy 28.4.2018.

Lisätietoja https://www.diaconiaresearch.org/wp-content/uploads/2018/02/2018-02-26-ReDi2018-Invitation.pdf

3. Diakonian tutkimuksen päivän materiaalit netissä

Diakonian tutkimuksen päivän esityksistä osa on tallennettu DTS:n sivuille. Käypä kurkkaamassa ja lukemassa osoitteessa http://dts.fi/diakonian-tutkimuksen-paiva/ .

4. Diakonian tutkijoiden yhteistyö

Tutkitko vaikka etäisesti jotain diakoniaan liittyvää tai sitä sivuavaa teemaa. Sellaisia on paljon, esimerkiksi sosiaalityössä, vanhusten elämäntilanteessa, terveydenhuollossa, hallinnollisissa päätöksissä, kirkkojen ja seurakuntien toiminnassa, diakonian historiassa jne. Haluaisitko vaihtaa ajatuksia muiden aihepiiriä tarkastelevien tutkijoiden kanssa?

Pohdimme mahdollisuuksia kehittää diakoniaan tutkimusaiheensa kautta liittyvien yhteistyötä, joko sähköisen kanavan tai tapaamisen tai molempien kautta. Kertoisitko ajatuksesi tästä, niin katsomme, mitä saisimme yhdessä aikaan. Voit laittaa mailin joko esko.ryokas(at)uef.fi tai jaana.alasentie(at)gmail.com. _________________________________________________________________

Onko mielessäsi palautetta tai ehdotuksia toimintaamme liittyen? Pyrimme ideoimaan uutta ja kehittämään toimintaamme. Mikäli haluat olla mukana kehittämistyössä, ole meihin yhteydessä ja lähetä viestiä hallituksemme jäsenille.

Yhteystiedot löytyvät kätevimmin osoitteesta: http://dts.fi/yhteystiedot

Ajankohtaisinta tietoa on aina osoitteessa: http://www.dts.fi

Keskustelua käymme ja infoa jaamme myös Facebookissa: https://www.facebook.com/diakoniantutkimuksenseura

Tervetuloa seuraamaan ja osallistumaan. Talvipakkaset ovat jääneet taakse ja kevättä kohti mennään! Jaana Alasentie jaana.alasentie(at)gmail.com

Aiheessa Ajankohtaista | Kommentit poissa käytöstä

Vuoden 2017 sivellin-palkinto

Diakonian tutkimuksen seura myönsi vuoden 2017 Sivellin-palkinnon  Tarja Korpaeus-Hellstenille opinnäytetyöstä ”IHMINEN YMMÄRTÄÄ KOHTAAMISTA”. Maahanmuuttajan liittyminen evankelis-luterilaisen kirkon jäseneksi.

Korpaeus-Hellstenin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö käsittelee ajankohtaista ja diakoniatyötä lähelle tulevaa teemaa. Työssä selvitetään maahanmuuttajien kirkkoon liittymisen syitä, liittymisprosessin käytäntöjä ja kehittämistarpeita. Keskustelu maahanmuuttajien kirkon jäseneksi liittymisestä on ollut julkisuudessa esillä ja kirkon toimintaan tässä prosessissa on kohdistunut myös arvostelua. Korpaeus-Hellstenin opinnäytetyö liittyy oivallisesti tähän ajankohtaiseen keskusteluun.

Opinnäytetyön tutkimusasetelma on selkeä ja työ etenee johdonmukaisesti. Työn teoriaosuus avaa keskeisiä näkökulmia kirkon jäsenyydestä, yhteisöön liittymisestä ja monikulttuurisen seurakuntatyön kysymyksistä ja tulevaisuudesta. Tutkimusaineisto on kerätty haastattelemalla seurakuntaan liittyneitä maahanmuuttajia ja vieraskielisessä työssä toimivia työntekijöitä. Tutkimuksen tulokset nostavat esille keskeisiä kirkkoon liittymisen syitä ja jäsenyyttä tukevia ja kehittäviä käytäntöjä. Samalla opinnäyte työ kokoaa ansiokkaasti yhteen kirkon vieraskielisen työn nykytilannetta ja kehittämismahdollisuuksia.

Opinnäytetyön tekijä pohtii saamiaan tuloksia monipuolisesti suhteessa monikulttuuriseen seurakuntatyöhön. Tulosten pohjalta tehdyt johtopäätökset luovat suuntaviivoja monikulttuurisen työn kehittämiselle ja vieraanvaraisemman vastaanottamisen työtavoille.

Helsingissä 10.11.2017

Esko Ryökäs
Diakonian tutkimuksen seuran puheenjohtaja

Aiheessa Ajankohtaista | Kommentit poissa käytöstä

Diakonian tutkimuksen päivää voi seurata myös etänä

Diakonian tutkimuksen päivän pe 10.11.2017 aamupäivän klo 9-12 ohjelmaosuuteen voi osallistua etänä.

Tässä linkki https://connect.funet.fi/diak_kulttuuri_ja_uskonto/

Aiheessa Ajankohtaista | Kommentit poissa käytöstä

Diakonian tutkimuksen päivä pe 10.11.2017

Suomi 100 – Reformaatio 500: ajankuvia diakoniasta

Helsingissä Diakonia-ammattikorkeakoululla, os. Kyläsaarenkuja 2, luokka 332

Ohjelma (päivitetty 8.11.2017)

9.00 Avaussanat, Esko Ryökäs
9.15 Ajankuva 1:Köyhyys ja polarisaatio, Maria Ohisalo
10.00 Ajankuva 2: Muuttoliike, Marja Katisko, Hanna Niemi ja Ulla Siirto
10.45 tauko
11.00 Ajankuva 3: Suomalainen luterilaisuus ja diakonia, Veli-Matti Salminen
12.00-13.00 omakustanteinen lounas, mahdollisuus ruokailla Diakin ruokalassa

klo 13.00-15.00 Työryhmät

Köyhyys ja polarisaatio

 • Sari Nieminen, sosiaalityön pro gradu Tukikummit-säätiön avustuksista
 • Camilla Honkala, tapauskertomus Kokkolan seurakunnan diakoniatyöstä, Kela-siirto, köyhyys, verkostoyhteistyön toimintamallit köyhyyden selättämiseksi
 • Päivi Isomäki, Veera Wallenius ja Johanna Lehmusmies: Diakoniabarometri 2018 suunnitelma

Muuttoliike

 • Talvikki Ahonen, yhteiskuntapolitiikan väitöskirja kirkkoturvatoiminnasta
 • Tarja Korpaeus-Hellsten, yamk-opinnäytetyö Ihminen ymmärtää kohtaamista. Maahanmuuttajan liittyminen evankelis-luterilaisen kirkon jäseneksi.

Luterilaisuus ja diakonia / diakonian viran tulkinnat

 • Pauliina Pylvänäinen, teologian väitöskirja naisdiakonien roolista varhaisessa kirkossa
 • Esko Ryökäs, Miten pakanallisesta Libaniuksesta tuli kristillinen diakonian esittelijä? Suomalaisen diakoniakirjallisuuden analyysi.

klo 15.00
– Työryhmien koonti, puheenjohtajat
– Sivellin-palkinnon jako
klo 16.00 Päivän päätös, Esko Ryökäs

Huom! aamupäivän ohjelmaosuuteen mahdollisuus osallistua etänä

Muistathan aktivoida jäsenyytesi ilmoittamalla liittoosi Diakoniatyöntekijöiden liitto tai Pappisliitto) haluavasi kuulua Diakoniantutkimuksen seuraan. Saat jäsenetuna Diakonian tutkimus aikakauskirjan sekä uutisia sähköpostiisi muutaman kerran vuodessa.

Aiheessa Ajankohtaista | Avainsanat | Kommentit poissa käytöstä