Diakonian tutkimuksen seuran jäsentiedote 1-2021

1. DTS:n vuosikokous 15.3.2021
2. Uusia jäseniä seuraan ja sen hallitukseen
3. Diakonian ja kasvatuksen tutkimuksen päivän 2020 materiaalit
4. Isto Peltomäen väitöskirja
5. Diakonian juhlavuosi 2022
6. Diakonian tutkijoiden verkosto

1. Diakonian tutkimuksen seuran vuosikokous 2021

Vuosikokous pidetään 15.3.2021 klo 16:30-18:15 Teams-etäyhteydellä.
Vuosikokouksen alussa pitää vuoden 2020 Sivellinpalkinnon saaja uskontotieteen tohtori, sosionomi-diakoni (amk) Nora Repo-Saeed esitelmän ”Ulkomaalaiset, toiseus ja syrjimättömyys Suomen kontekstissa”. Esitelmä liittyy opinnäytetyöhön, jonka löydät tästä.

DTS jäsenet saavat vuosikokouksen Teams-linkin sähköpostiviestillä ennen kokousta. Kokoukseen ovat tervetulleita myös muut diakonian tutkimuksesta kiinnostuneet. Ei-jäsenet saavat linkin lähettämällä viestin Ilona Kontiselle, ilona.kontinen(at)diak.fi.

Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille: lämpimästi tervetuloa!

2. Uusia jäseniä seuraan ja sen hallitukseen

Diakonian tutkimuksen seuraan on liittynyt noin 80 uutta jäsentä loppuvuodesta 2020. Tästä suuri kiitos yhteistyökumppanillemme Diakoniatyöntekijöiden liitolle ja sen kampanjalle.  
DTS toivottaa lämpimästi tervetulleiksi seuran uudet jäsenet!

Seuran hallitustyöskentelyyn kaivataan uusia henkilöitä. Etenkin kentällä työskentelevät ja yamk-opiskelijat tai sen suorittaneet ovat tervetulleet mukaan aktiiviseen toimintaan. Ehdota itseäsi tai tuntemaasi henkilöä mukaan hallitukseen kehittämään seuran toimintaa.

3. Diakonian ja kasvatuksen tutkimuksen päivän 2020 materiaalit

Viime syksyn diakonian ja kasvatuksen tutkimuksen päivän esityksistä osa on tallennettu DTS:n sivuille. Käypä kurkkaamassa ja lukemassa verkkosivuilta osoitteessa dts.fi/diakonian-tutkimuksen-paiva.

4. Isto Peltomäen väitöskirja

Isto Peltomäki tarkastelee väitöskirjassaan ”Kärsimys ja rakkaus – ”Kärsimys ja rakkaus – Cura animarum mundana” kysymystä kärsimyksen lievittämisestä sielunhoidossa moraalin kannalta. Väitöskirja tarkastettiin Helsingin yliopistossa 29.1.21. Lue väitöskirjaa käsittelevä artikkeli tästä.

5. Diakonian juhlavuosi 2022

Vuonna 2022 Diakonian tutkimuksen seura täyttää 20 vuotta.
Samana vuonna on diakonian 150-vuotis juhlavuosi, jolloin 1.9.22 juhlitaan ensimmäistä diakonissavihkimystä. Diakoniatyöntekijöiden liitto kutsuu mukaan juhlimaan, kannattaa seurata ilmoittelua.

6. Diakonian tutkijoiden verkosto

Diakoniaan liittyvää tutkimusta tehdään Suomessa useilla tieteenaloilla muun muassa teologian,
sosiaali- ja yhteiskuntatieteiden ja oikeustieteiden piirissä. Poikkitieteellisen tutkimuksen kartoittamiseksi ja edistämiseksi seura on perustanut Diakonian tutkijoiden verkoston. Verkoston yhteydenpito tapahtuu ensisijaisesti verkoston Facebook-ryhmän (Diakonian tutkijoiden verkosto). Ryhmään pääsee mukaan Facebookissa liittymispyynnön lähettämällä. Ryhmä on avoin kaikille diakonian tutkimuksesta kiinnostuneille. Tervetuloa seuraamaan, keskustelemaan ja osallistumaan!

Onko mielessäsi palautetta tai ehdotuksia toimintaamme liittyen? Pyrimme ideoimaan uutta ja kehittämään toimintaamme. Mikäli haluat olla mukana kehittämistyössä, ole meihin yhteydessä ja lähetä viestiä hallituksemme jäsenille.

Yhteystiedot löytyvät kätevimmin osoitteesta: http://dts.fi/yhteystiedot

Ajankohtaisinta tietoa on aina osoitteessa: http://www.dts.fi

Keskustelua käymme ja infoa jaamme myös Facebookissa: https://www.facebook.com/diakoniantutkimuksenseura

Tervetuloa seuraamaan ja osallistumaan.

Aurinkoisia päiviä ja kevättä kohti mennään!
Jaana Alasentie
jaana.alasentie(at)gmail.com

Posted in Ajankohtaista | Kommentit poissa käytöstä

Teologian ja uskonnontutkimuksen päivät 10-11.9.2020

Lisätietoja löydät tapahtuman verkkosivulla

Teologian ja uskonnontutkimuksen alan ensimmäinen yhteinen tieteellinen konferenssi teemalla uskonto ja yhteiskunnan haasteet. Järjestäjinä ovat teologian ja uskonnontutkimuksen alan tieteelliset seurat yhdessä.

Konferenssiin voi vielä ilmoittautua osallistumaan etänä. Ilmoittautumista on jatkettu 5.9. asti.  (Huom! Kaikki aiemmat ilmoittautumiset ovat voimassa.)

Konferenssi toteutetaan niin, että puhujia lukuun ottamatta kaikki osallistuvat etänä. Myös puhujat voivat halutessaan osallistua työryhmiinsä etänä, jotka järjestetään myös virtuaalisesti. Etäosallistumisohjeet toimitetaan ilmoittautuneille konferenssiviikolla.

 

Posted in Ajankohtaista | Kommentit poissa käytöstä

Diakonian tutkimuksen seuran opinnäytetyöpalkinto Sivellin

Diakonian tutkimuksen seura (DTS) jakaa vuosittain opinnäytetyöpalkinnon nimeltä Sivellin. Palkinto koskee yliopistojen ja korkeakoulujen pro gradu -tutkielmia ja opinnäytetöitä, ei kuitenkaan lisensiaattitöitä tai väitöskirjatöitä. Opinnäytepalkinto on muodoltaan kunniakirja. Lisäksi seura tuo palkitun opinnäytetyön esille mediassa.

Kriteerit ja palkinnon saajan valinta

Ehdotuksen palkinnon saajaksi valmistelee vuosittain DTS:n hallituksen määräämä työryhmä. Työryhmä tekee ehdotuksen DTS:n hallitukselle, joka päättää palkinnon saajan.

Palkittavan opinnäytetyön valintakriteereissä keskeistä on uuden, oivaltavan ja innovatiivisen näkökulman esille tuominen diakoniaan liittyvässä tutkimuksessa. Tämä innovatiivisuus voi olla teoreettisempaa tai käytännönläheisempää. Diakonia ymmärretään laajasti kristillisenä tai kristillisyyteen perustuvana auttamisena ja palkittavan opinnäytetyön näkökulmaa ei ole rajattu. Hyvä opinnäyte voi esimerkiksi linkittää diakoniaan liittyviä teemoja johonkin innovatiiviseen teoreettiseen viitekehykseen tai tuoda esille kentän piiristä jonkin merkittävän näkökohdan tai avauksen.

Lisäksi seuraavat opinnäytteen elementit huomioidaan palkinnon saajaa valittaessa:

Miten ehdottaa palkinnon saajaa?

• selkeä rakenne

• hyvä kieli

• koherentti kokonaishahmo

• mielekäs ja perusteltu tutkimustehtävä sekä diakonian kehittämiselle ja/tai tutkimukselle relevantit tulokset

Palkinnon saajaksi voidaan ehdottaa edellisen reilun kalenterivuoden aikana tehtyjä töitä. Vuoden 2020 Sivellin-palkinto jaetaan Diakonian ja kasvatuksen tutkimuksen päivässä 26.11.2020.

Lähetä ehdotuksesi 15.10. mennessä Isto Peltomäelle (isto.peltomaki@helsinki.fi) ja Päivi Thitzille (paivi.thitz@diak.fi). Liitä mukaan ehdotukseesi ehdottamasi opinnäytetyö sähköisessä muodossa tai työn nettiosoite. Perustele lyhyesti ehdotuksessasi, miksi juuri tämän opinnäytetyön tulisi saada Sivellin-palkinto.

Tiedot myös: http://dts.fi/sivellin/

Posted in Ajankohtaista | Kommentit poissa käytöstä

Diakonian ja kasvatuksen tutkimuksen päivä 2020

Ihminen koronan keskellä – yksilöllisen ja yhteisöllisen kohtaamisen muutos

to 26.11.2019 klo 12–15.15

Verkkoseminaari

12        Avaussanat, Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseuran puheenjohtaja Pekka Launonen

            Merkityksellisyyden kokemus korona-aikana, PP-esitys
TT Suvi-Maria Saarelainen

Kommenttipuheenvuorot: YTT Talvikki Ahonen ja TT Vesa Nuorva

13.15           Tauko

13.30           Työpajat: Miten korona muutti työelämää?

          Työpaja 1: YM Heini Sajalin; OuluToivo2020 -hanke, ym
Työpaja 2: Tero Fleminch, KNT:n jäsenkysely, ym.

14.45           Työpajojen yhteenveto

Sivellin ja Majakka -opinnäytetyöpalkintojen jakaminen

Päätös

Lämpimästi tervetuloa!

Posted in Ajankohtaista | Kommentit poissa käytöstä

Diakonian tutkimuksen seuran jäsentiedote 2-2020

1. Diakoniabarometrin julkaisuwebinaari 21.9.2020
2. Diakonian ja kasvatuksen tutkimuksen päivä 2020
3. Eurodiakonia
4. Diakonian tutkimus -aikakauskirja
5.
Diakonian tutkijoiden verkosto


1. Diakoniabarometri 2020 ”Aina uuden edessä” -julkaisuwebinaari 21.9.2020

Diakoniabarometri 2020 Aina uuden edessä tutkijoina ja raportin laatijoina olivat Diakin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijat. Julkaisuwebinaarissa Diakoniabarometrin kirjoittajat ja alan asiantuntijat nostavat esille diakonian ajankohtaisia teemoja.

Ohjelma

13.00 Tervetuloa (Tiina Ikonen, Diakonia-ammattikorkeakoulu)

13.05 Vanhan vai uuden edessä – Missä on diakonia? (Esko Ryökäs, Diakonian Tutkimuksen Seura)

13.15 Ruoka-apu – diakonian ytimessä? (Pirjo Paloviita, barometritutkija)

13.30 Tuttu, vieras uskontolukutaito (Anni Nikkanen, barometritutkija)

13.45 Diakonian suunta – mihin aika riittää diakoniatyön arjessa? (Hanna Alava, barometritutkija)

14.00 Tunteella ja taidolla johdetaan myös diakoniatyötä (Auli Kela, barometritutkija)

14.15 Yhteinen keskustelu ja chatin nostot

14.45 Tietoa tuottava, hyödyntävä ja jakava kirkko (Kalle Kuusimäki, Kirkon diakonia ja sielunhoito)

15.00 Tilaisuus päättyy

Uusin diakoniabarometri julkaistaan avoimesti striimatussa tilaisuudessa.
Osallistu webinaariin linkin kautta. Selaimena kannattaa käyttää Chromea.

Ei ennakkoilmoittautumista. Tervetuloa!

Barometrin raportti julkaistaan Kirkkohallituksen julkaisusarjassa ja löytyy jatkossa Diakonia+ sivustolta

2. Diakonian ja kasvatuksen tutkimuksen päivä 2020

Diakonian tutkimuksen seuran vuosittainen päätapahtuma, Diakonian ja kasvatuksen tutkimuksen päivä, toteutetaan tänä vuonna yhteistyössä Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseuran kanssa 26.11.2020 kello 12–15 virtuaalisena teemalla
”Ihminen koronan keskellä – Tutkimuksellista vuoropuhelua.”
Päivän pääpuhujana on tutkija Suvi-Maria Saarelainen Itä-Suomen yliopistosta.  

Edellisen diakonian ja kasvatuksen tutkimuksen päivän esityksistä osa on tallennettu DTS:n sivuille kohtaan Tutkimuksen päivä. Käypä kurkkaamassa ja lukemassa DTS:n verkkosivuilla .

3. Eurodiakonia

Eurodiakonian tapahtumapäivä toteutetaan 2.10. klo 10–13. Tässä linkki päivän ohjelmaan ja sen sisältöön. Tutustu.

Eurodiakona järjestää online-konferenssin teemasta The Future of Europe – a New Labour Market, a New Social Protection (Euroopan tulevaisuus – uudet työmarkkinat, uusi sosiaaliturva)

Lisätietoja ja sähköinen ilmoittautuminen 25.9. saakka.

4. Diakonian tutkimus -aikakauskirja

Olethan saanut itsellesi painetun Diakonian Aikakauskirjan postitse?
Painettu julkaisu on seuran keskeisiä jäsenetuja ja kuluvana vuonna on ilmestynyt lisäksi
erillinen sähköinen numero, joka löytyy DTS:n verkkosivuilta.

1–2020 aikakauskirjassa on seuraavat artikkelit

  • Harri Hautala: Hallinnoiva diakoni – Diakonian virka Lutherin Ensimmäisen Timoteuskirjeen selityksessä  
  • Nora Repo-Saeed: Toivo on ihmisoikeus. Paperittomien auttaminen vallankäyttöön liittyvänä, eettisenä ja diakonisena kysymyksenä  
  • Heidi Jokinen & Eetu Kejonen: Nästankärlek som kyrkans grundval? Biskoparnas användning av begreppet nästankärlek i anslutning till frågor kring samkönat äktenskap och asylsökanden  

Sähköinen Diakonian tutkimuksen aikakauskirjan versio ja aikaisemmat aikakauskirjat ovat luettavissa DTS:n verkkosivuilta.

5. Diakonian tutkijoiden verkosto

Diakoniaan liittyvää tutkimusta tehdään Suomessa useilla tieteenaloilla muun muassa teologian,
sosiaali- ja yhteiskuntatieteiden ja oikeustieteiden piirissä. Poikkitieteellisen tutkimuksen kartoittamiseksi ja edistämiseksi seura on perustanut Diakonian tutkijoiden verkoston. Verkoston yhteydenpito tapahtuu ensisijaisesti verkoston Facebook-ryhmän (Diakonian tutkijoiden verkosto). Ryhmään pääsee mukaan Facebookissa liittymispyynnön lähettämällä. Ryhmä on avoin kaikille diakonian tutkimuksesta kiinnostuneille. Tervetuloa seuraamaan, keskustelemaan ja osallistumaan!
________________________________________________________________________________

Onko mielessäsi palautetta tai ehdotuksia toimintaamme liittyen? Pyrimme ideoimaan uutta ja kehittämään toimintaamme. Mikäli haluat olla mukana kehittämistyössä, ole meihin yhteydessä ja lähetä viestiä hallituksemme jäsenille.

Yhteystiedot löytyvät kätevimmin osoitteesta: http://dts.fi/yhteystiedot

Ajankohtaisinta tietoa on aina osoitteessa: http://www.dts.fi

Keskustelua käymme ja infoa jaamme myös Facebookissa
Tervetuloa seuraamaan ja osallistumaan.

Syksyn sateisten päivien ja virkistävien tuulten puhaltaessa

Jaana Alasentie jaana.alasentie(at)gmail.com

Posted in Ajankohtaista | Kommentit poissa käytöstä

Diakoniabarometri 2020 Aina uuden edessä

Diakoniabarometrin julkaisuwebinaari 21.9.2020

Ohjelma

13.00 Tervetuloa (Tiina Ikonen, Diakonia-ammattikorkeakoulu)

13.05 Vanhan vai uuden edessä – Missä on diakonia? (Esko Ryökäs, Diakonian Tutkimuksen Seura)

13.15 Ruoka-apu – diakonian ytimessä? (Pirjo Paloviita, barometritutkija)

13.30 Tuttu, vieras uskontolukutaito (Anni Nikkanen, barometritutkija)

13.45 Diakonian suunta – mihin aika riittää diakoniatyön arjessa? (Hanna Alava, barometritutkija)

14.00 Tunteella ja taidolla johdetaan myös diakoniatyötä (Auli Kela, barometritutkija)

14.15 Yhteinen keskustelu ja chatin nostot

14.45 Tietoa tuottava, hyödyntävä ja jakava kirkko (Kalle Kuusimäki, Kirkon diakonia ja sielunhoito)

15.00 Tilaisuus päättyy

Osallistu webinaariin tästä linkistä . Selaimena kannattaa käyttää Chromea.

Tarvittaessa voit kopioida Chromeen linkin: https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/a261a29d01b044f29f53b8521b2647ab

Ei ennakkoilmoittautumista.

Tervetuloa!

Posted in Ajankohtaista | Kommentit poissa käytöstä

Ennakkotieto: Tutkimuksen päivä 26.11.2020

Kuluvan vuoden Diakonian tutkimuksen päivä toteutuu 26.11.2020 kello 12-15 virtuaalisena teemalla:

”Ihminen koronan keskellä – Tutkimuksellista vuoropuhelua”

Järjestäjinä: Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura ja Diakonian tutkimusseura.

Tavoitteena on saada eri tieteenalojen ja toimijoiden alustavat koronakriisistä kertovat tutkimustulokset keskustelemaan keskenään niin että tuloksista muodostuu jotain diakoniaa ja kasvatusta tukevaa kombinaatiota. Tietojen jakamista ja keskustelua luvassa, tavalla joka tarkentuu vähitellen.

Posted in Ajankohtaista | Kommentit poissa käytöstä

Diakonian tutkimuksen Special 1/20 -numero on ilmestynyt

Diakonian tutkimus 1S/2020 on luettavissa tämän linkin kautta. Käy tutustumassa. 

Sisältö:

Editorial (pääkirjoitus)
Anna Sofia Salonen & Esko Ryökäs

Articles (artikkelit)
Tomi Karttunen
Ecumenical Discussion about Deacons

Mariano Avila & Esko Ryökäs
The Church as Diaconia. One View of the Reformed Understanding of Diaconia

Vasiliki Mitropoulou & Niki Papageorgiou & Esko Ryökäs
The Changing Role of the Church – Diaconia of the Orthodox Church in Greece during the Years of the Economic Crisis 2010–2018

Commentary (kirjoitukset)
Dan Sandu Principles and Practices of Diaconia in the Romanian Orthodox Church

Posted in Ajankohtaista | Kommentit poissa käytöstä

Diakonian tutkimuksen seuran jäsentiedote 1-2020

1. DTS:n vuosikokous 6.3.2020
2. Teologian ja uskonnontutkimuksen päivät 19-20.3.2020
3. Aikaan sidottu diakonia-käsite -julkaisu
4. Diakonian tutkijoiden verkosto

1. Diakonian tutkimuksen seuran vuosikokous 2020

Vuosikokous pidetään pe 6.3.20 klo 15-17 Helsingin Keskustakirjasto Oodissa ryhmätila 3:ssa os. Töölönlahdenkatu 4, Helsinki.
Vuosikokoukseen tulijoita ollaan 1. kerroksen sisääntulossa vastassa ja opastamassa kokoustilaan.

Vuosikokouksen yhteydessä pitää VTT, Kirkkohallituksen monikulttuurisuuden asiantuntija Ulla Siirto mielenkiintoisen esitelmän aiheesta Välimeren siirtolaiset ja diakonian sekä kirkkojen rooli heidän kohtaamisessaan.  Tilaisuudessa esitellään myös julkaisu Kaikkien kansojen koti. Seurakunta monikulttuurisessa Suomessa. Aikamedia 2019.

Vuosikokouksen asialista ja kokousmateriaalit ovat saatavissa etukäteen Tarja Korpaeus-Helsteniltä (tarja.korpaeus-helsten(at)evl.fi) sekä paikan päällä.

Kokoukseen pyritään järjestämään etäosallistumismahdollisuus. Tiedotamme tästä verkkosivuillamme.

Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille: Lämpimästi tervetuloa!

2. Teologian ja uskonnontutkimuksen päivät 2020

Teologian ja uskonnontutkimuksen päivät pidetään 19-20.3.2020 Tieteiden talolla, Helsingissä. HUOM! Ajankohta siirtynyt syksyyn 10-11.9.2020

Päivät ovat teologian ja uskonnontutkimuksen alan ensimmäinen yhteinen tieteellinen konferenssi teemalla uskonto ja yhteiskunnan haasteet. Järjestäjinä ovat alan tieteelliset seurat yhdessä.
Tiedoksi ja vinkkinä, että DTS:n oman session vetää Titi Gävert.
DTS:n jäsenille järjestävän tieteellisen seuran alennettu osallistumismaksu 25€.
Ilmoittautumiset 1.3.20 mennessä.

Käy tutustumassa ohjelmaan ja ilmoittautumassa päiville täällä

 3. Aikaan sidottu diakonia-käsite -julkaisu on ilmestynyt

Seuran puheenjohtajan Esko Ryökkään kirja Aikaan sidottu diakonia-käsite on julkistettu 11.2.20.

Teos analysoi suomalaisia diakonian kurssikirjoja reilun sadan vuoden ajalta. Fokuksena on, mitä ne sanovat varhaisen kirkon ajasta. Tutkimus osoittaa, että usean kirjan tuohon ajanjaksoon liittyvistä lähdeviittauksista vain kolmasosa on tarkkoja. Teos pyrkiikin osoittamaan keinoja, joilla pystyisi kehittämään teologista tutkimusta nykyistä tarkemmaksi. Julkaisijana on Suomalainen teologinen kirjallisuusseura.  
Lisätietoja löydät täältä

Diakonian tutkimuksen seuran jäsenet voivat ostaa kirjan erikoistarjouksessa huhtikuun loppuun mennessä. Hinnaksi tulee (20€ + postitus 5.20€) yhteensä 25.20 €.
Lähetä osoitteeseen stksj@pro.tsv.fi viesti, jossa annat seuraavat tiedot:
             Tilattavan kirjan nimi ja tieto siitä, että tilaa  DTS:n jäsenetuhinnalla,
             Tilaajan nimi, Postitusosoite, Tilattavien  kirjojen lukumäärä.
             Kirjat lähetetään parin viikon sisällä ja mukana  tulee maksuohjeet.
Kirjoja myös ostettavissa vuosikokouksen yhteydessä paikan päällä Helsingissä.

4. Diakonian tutkijoiden verkosto

Diakonian tutkijoiden verkosto on perustettu poikkitieteellisen tutkimuksen kartoittamiseksi ja edistämiseksi. Diakoniaan liittyvää tutkimusta tehdäänkin Suomessa useilla tieteenaloilla muun muassa teologian, sosiaali- ja yhteiskuntatieteiden ja oikeustieteiden piirissä. Verkoston yhteydenpito tapahtuu ensisijaisesti verkoston Facebook-ryhmän (Diakonian tutkijoiden verkosto). Ryhmään pääsee mukaan Facebookissa liittymispyynnön lähettämällä. Ryhmä on avoin kaikille diakonian tutkimuksesta kiinnostuneille. Tervetuloa seuraamaan, keskustelemaan ja osallistumaan!
________________________________________________________________________________

Onko mielessäsi palautetta tai ehdotuksia toimintaamme liittyen? Pyrimme ideoimaan uutta ja kehittämään toimintaamme. Mikäli haluat olla mukana kehittämistyössä, ole meihin yhteydessä ja lähetä viestiä hallituksemme jäsenille.

Yhteystiedot löytyvät kätevimmin osoitteesta: http://dts.fi/yhteystiedot

Ajankohtaisinta tietoa on aina osoitteessa: http://www.dts.fi

Keskustelua käymme ja infoa jaamme myös Facebookissa: https://www.facebook.com/diakoniantutkimuksenseura

Tervetuloa seuraamaan ja osallistumaan.

Aurinkoisia päiviä ja kevättä kohti mennään!
Jaana Alasentie jaana.alasentie(at)gmail.com

Posted in Ajankohtaista | Kommentit poissa käytöstä

Diakonian tutkimus 2-19 on ilmestynyt

Käy lukemassa uusin Diakonian tutkimus 2-2019 aikakauskirja linkistä

Posted in Ajankohtaista | Kommentit poissa käytöstä