Jäsentiedote 1/2016, helmikuu

SISÄLTÖ:

1. Diakonian tutkimuksen seuran vuosikokous 2016
2. EAPN Finland: Järjestöt monikulttuurisessa työssä -seminaari
3. Syrjäytymisen ehkäisy -hankkeen arviointitutkimus käynnistynyt
4. Diakoniabarometri 2016
5. Risuja tai ruusuja Diakonian tutkimus -aikakauskirjasta 3/2015?
6. ReDi International Conference 2016 ”Diaconia in Dialogue”: Call for papers!
7. Diakonian tutkimuksen päivä 2016

 

1. Diakonian tutkimuksen seuran vuosikokous 2016

järjestetään Helsingissä pääsiäisen jälkeisenä tiistaina 29.3.2016 klo 16. Kokoonnumme Diakonia-ammattikorkeakoulun uusissa tiloissa Kyläsaaressa, osoitteessa Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki. Kokoustilamme on luokka 327.

Vuosikokouksessa luennoi Diakonia-ammattikorkeakoulun entinen rehtori ja erityisasiantuntija, YTT, dosentti Jorma Niemelä otsikolla ”Tutkimus, soveltava tutkimus ja kehittämistyö – näkökulmia diakoniatyön tutkimiseen ja kehittämiseen.” Nyt kokoukseen on mahdollista osallistua myös virtuaalisesti. Voit muodostaa etäyhteyden AC-linkistä https://connect.funet.fi/diak_kulttuuri_ja_uskonto/

Vuosikokouksessa käsiteltäviin asiakirjoihin voi tutustua ottamalla yhteyttä seuran sihteeriin, Tiina Ikoseen (tiina.h.ikonen@helsinki.fi). Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille. Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan, keskustelemaan ja osallistumaan joko paikan päälle tai etäyhteyden kautta!

2. EAPN Finland: Järjestöt monikulttuurisessa työssä -seminaari

European Anti Poverty Network (EAPN) järjestää 1.3.2016 klo 9–15 Helsingissä seminaarin, jonka aiheena on Ihmisarvo, perustarpeet ja uuden elämän rakentaminen – järjestöt monikulttuurisessa työssä. Seminaariin liittyy työpajapäivä 15.3.2016.

Seminaari on maksuton ja suomenkielinen. Tapahtumapaikka on Kirkon talo osoitteessa Eteläranta 8, 00130 Helsinki (1. krs)Ilmoittautua voi 25.2.2016 saakka Tiina Ikoselle: tiina.h.ikonen@helsinki.fi

Ohjelmatiedot: http://www.eapn.fi/seminaari-ihmisarvo-perustarpeet-ja-uuden-elaman-rakentaminen-%e2%88%92-jarjestot-monikulttuurisessa-tyossa/

3. Syrjäytymisen ehkäisy -hankkeen arviointitutkimus käynnistynyt

Diakonian tutkimuksen seura toteuttaa vuonna 2016 arviointitutkimuksen Kirkolliskokouksen vuodesta 2000 alkaen myöntämien Syrjäytymisen ehkäisy -määrärahojen tuella toteutetuista hankkeista. Määrärahaa syrjäytymistä ehkäisevään työhön ja sen kehittämiseen ovat voineet hakea ensisijaisesti seurakunnat. Tähän mennessä määrärahalla on osallistuttu noin 150 hankkeen rahoittamiseen. Arviointitutkimuksen tarkoituksena on arvioida rahoitettujen hankkeiden vaikuttavuutta ja nostaa esiin hyviksi havaittuja toimintamalleja. Diakonian tutkimuksen seura raportoi arviointitutkimuksesta Kirkolliskokoukselle. Arviointitutkimuksen tutkijana toimii TT Tiina Ikonen. Diakonian tutkimuksen seuran hallitus on nimennyt arviointitutkimukselle ohjausryhmän, johon kuuluvat Raili Gothóni (Diak), Anna-Maria Isola (THL) ja Tiina Saarela (Kirkkohallitus/KDS ja DTS).

4. Diakoniabarometri 2016

Diakoniabarometri 2016 on par’aikaa aineistonkeruuvaiheessa. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakoniatyötä tekeville suunnatulla barometrikyselyllä selvitetään, miltä tämän päivän diakonia seurakuntatyön näkökulmasta näyttää.

Diakoniabarometrin tuottavat Diakonian tutkimuksen seura, Kirkkohallituksen Diakonia ja sielunhoito sekä Diakoniatyöntekijöiden Liitto. Diakoniabarometri 2016 -työryhmään kuuluvat työryhmän puheenjohtaja, tutkijatohtori Elina Juntunen (DTS), asiantuntija-tutkija Titi Gävert (KDS), asiamies Tiina Laine (Dtl) ja yliopistonlehtori Jouko Kiiski (DTS, Itä-Suomen yliopisto). Kyselyn tulokset julkistetaan Turussa 22.–24.9.2016 järjestettävillä Kirkon diakonian päivillä, josta tarkempaa tietoa löytyy täältä:

http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?Open&cid=Content3208A7

Työskenteletkö kirkon diakoniatyössä? Voit osallistua barometrikyselyyn 6.3.2016 saakka osoitteessa: http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1394292&chk=7EBF6JZ5

5. Risuja tai ruusuja Diakonian tutkimus -aikakauskirjasta 3/2015?

Dts julkaisi joulukuussa 2015 ylimääräisen, vuoden kolmannen numeron Diakonian tutkimus -aikakauskirjasta. Kolmosnumero teemoittui diakoniaan liittyvän idealismin ja toisaalta realismin ympärille. Kuulisimme mielellämme mielipiteitä sähköisestä julkaisusta: mitä ajattelet kokonaan sähköisestä julkaisuversiosta? Tavoittiko tieto julkaisusta sinut toivomallasi tavalla? Mitä mietteitä teemanumeron sisällöllisestä näkökulmasta?

Voit antaa palautetta anonyymisti osoitteessa https://elomake.uef.fi/lomakkeet/13433/lomake.html

Halutessasi voit antaa palautetta myös suoraan yhteyttä Esko Ryökkäälle: esko.ryokas@uef.fi

6. ReDi International Conference 2016 ”Diaconia in Dialogue”: Call for papers!

Helsingissä 14.–17.9. järjestettävän kansainvälisen diakonian tutkimuksen konferenssivalmistelut etenevät vauhdikkaasti. Konferenssin pääteemoja ovat

Community, conviviality and citizenship
Diaconia in a multi faith/diversifying context
New diaconal professionalism – values and practice
Diaconia, refugees and migration

Tutkimuksen tekijöiden ja tutkimuksesta kiinnostuneiden on nyt mahdollista osallistua esittelemällä nykyistä, viritteillä olevaa tai ideointivaiheen tutkimusaihetta. Näkökulmia voivat olla esimerkiksi diakonian empiirinen tutkimus suhteessa muuttuviin yhteiskunta-, kulttuuri- ja uskontokonteksteihin, marginalisoitumiseen vastaamisen menetelmät, diakonian teologian ja käytäntöjen tutkimus ja uusi tutkimusmetodologia suhteessa diakoniaan. Yhden sivun mittaisia (max 200 sanaa) englanninkielisiä tiivistelmiä esitelmäaiheista otetaan vastaan toukokuun ensimmäiseen päivään saakka osoitteessa ReDiConference2016@diak.fi

Tutkimusesitelmien lisäksi on mahdollista järjestää työryhmätyöskentelyä tietyn diakoniaan liittyvän tutkimusteeman äärellä. Työryhmätyöskentelyn tarkoitus voi olla esimerkiksi joko kehitteillä olevista tutkimusaiheista keskustelu ja jatkokehittely tai kiinnostavan tutkimusaiheen löytäminen ja tarkentaminen. Työryhmätyöskentelyn järjestämiseen liittyvät hakemukset osoitetaan niin ikään osoitteeseen ReDiConference2016@diak.fi toukokuun alkuun mennessä.

Tarkempaa ja alati päivittyvää tietoa ohjelmasta, ilmoittautumisista ja käytännöistä löydät osoitteesta

http://www.diak.fi/en/rdi/ReDi/Pages/default.aspx

7. Diakonian tutkimuksen päivä 2016

Ennakkotietona jo infoamme, että vuotuinen Diakonian tutkimuksen päivä järjestetään tänä vuonna perjantaina 18.11. Helsingissä. Kokoonnumme tuttuun tapaan Tieteiden talolla aamusta iltapäivään. Teemasta ja muusta tiedotamme tuonnempana.

Näin päivän kehittelyn alkuvaiheessa palaute, kommentit ja ehdotukset ovat erityisen tervetullutta. Mitä toivot tai kaipaat päivältä? Lähettäisitkö ajatuksesi osoitteeseen tiedotus@dts.fi

____________________________________________________________________________________________

Haluaisitko osallistua seuramme kehittämiseen? Kuulisimme mielellämme palautetta, kommentteja ja ideoita! Viestin saat perille parhaiten olemalla yhteydessä suoraan hallituksen jäseneen:
http://dts.fi/yhteystiedot/

Ajankohtaista tietoa aina osoitteessa: http://www.dts.fi
Keskustelua käymme ja infoa jaamme myös Facessa: https://www.facebook.com/diakoniantutkimuksenseura
Tervetuloa seuraamaan!

Kevät mielessäin,

Leena Nygård, viestinviejä (nygardleena@gmail.com)

Posted in Ajankohtaista | Kommentit poissa käytöstä

Diakonian tutkimus 3/2015 verkossa

Diakonian tutkimuksen ekstranumero 3/2015 löytyy nyt täältä. Numero ilmestyy ainoastaan verkkoversiona.

Posted in Ajankohtaista | Kommentit poissa käytöstä

Diakonian tutkimus 2/2015 verkossa

… ja löytyy tästä

 

Posted in Ajankohtaista | Kommentit poissa käytöstä

Jäsentiedote 5/2015

DIAKONIAN TUTKIMUKSEN SEURAN JÄSENTIEDOTE 5/2015, joulukuu

SISÄLTÖ:

1 Sivellin-palkinto Aura Hietalalle

2 Diakonian tutkimuksen päivän materiaalia verkossa

3 Teologiset tieteelliset Seurat Facebookissa

4 Diakonian tutkimus -aikakauskirjan 2/2015 verkossa

5 ”Sosiaalityön aika”: XVIII valtakunnalliset sosiaalityön tutkimuksen päivät 2016


1 Sivellin-palkinto Aura Hietalalle
Diakonian tutkimuksen seura myöntää vuosittain Diakonian tutkimuksen päivän yhteydessä Sivellin-opinnäytetyöpalkinnon ansiokkaalle korkeakoulun opinnäytetyölle tai pro gradulle. Tänä vuonna palkinnon voitti Aura Hietala tutkimuksellaan ’ ”Jumala ei kaipaa small talkia”. Psykoosin sairastaneiden kokemuksia hengellisyyden merkityksestä, vaikutuksista hyvinvointiin ja kohtaamisesta hoitotyössä.’

Opinnäyte on Sivellin-palkintokriteerien mukaisesti oivaltava ja uutta luova. Itse tutkimusaihe on ajankohtainen ja merkittävä: psyykkisesti sairastuneiden hengelliset kysymykset ovat toistaiseksi saaneet niukasti huomiota niin hoitotyötä koskevassa julkisessa keskustelussa kuin hoitotyön käytänteissä. Seurakuntien diakoniatyössä kohdataan paljon mielenterveyskuntoutujien hengellisiä ja uskonnollisia kysymyksiä. Hengellisyyden kysymyksistä mieleneterveystyössä tarvitaan ajankohtaista tietoa ja asiantuntemusta.

Opinnäytetyö on löydettävissä ja luettavissa ammattikorkeakoulujen Theseus-tietokannasta nimellään sekä DTS:n sivuilta osoitteessa http://dts.fi/tutkimuksia/

Opinnäytetyö on laadittu Diakonia-ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmassa, Etelä-Suomen kampuksella. Paljon onnea, Aura!

2 Diakonian tutkimuksen päivän materiaalia verkossa
Diakonian tutkimuksen päivää vietettiin 20.11. Tieteiden talolla mielenkiintoisten esitelmien, puheenvuorojen ja keskustelujen äärellä. Kiitokset osallistuneille mukanaolosta! Osaan esitelmistä voi tutustua vielä postuumisti verkossa:
http://dts.fi/diakonian-tutkimuksen-paiva/

Kiintoisaa tutkimusmateriaalia päivitämme myös Tutkimuksia-sivulle:
http://dts.fi/tutkimuksia/

3 Teologisten tieteellisten seurojen Facebook-sivut
Facebookiin on syksyn aikana avattu sivu ”Teologiset tieteelliset seurat”. Sivulla voidaan julkaista paitsi Diakonian tutkimuksen seuran myös Luther-Agricola-Seuran, Suomen Teologinen Kirjallisuusseuran, Suomen eksegeettinen seuran, Suomen kirkkohistoriallinen seuran ja Teologinen Julkaisuseuran (Teologinen Aikakauskirja) uutisia. Sivulta löytyvät linkit kaikkien seurojen omille verkkosivuille. Kannattaa käydä tutustumassa muidenkin teologisten tieteellisten seurojen tarjontaan! Diakonian tutkimuksen seura jatkaa tiedottamista entiseen tapaan omilla Facebook- ja verkkosivuillaan sekä jäsentiedotteiden välityksellä.

4 Diakonian tutkimus 2/2015 verkossa
Tuorein Diakonian tutkimus -aikakauskirja löytyy nyt DTS:n verkkosivuilta: http://dts.fi/files/2009/10/DT2-15web.pdf

Aikakauskirja kopsahtaa myös jäsentemme postilaatikkoon joulukuun aikana. Päivitämme jäsenrekisteriämme: mikäli mielit jatkossa saada aikakauskirjan postitse, huolehdithan että jäsenyytesi on ajan tasalla joko ammattiliittosi kautta tai jäsenmaksusi itse maksaen.

5 ”Sosiaalityön aika”: XVIII valtakunnalliset sosiaalityön tutkimuksen päivät 2016
Mitä: Vuotuisten sosiaalityön tutkimuksen päivien teemana on aika niin sosiaalityön arjessa, tutkimuksessa kuin politiikassakin

Milloin: 11.–12.2.2016

Missä: Jyväskylän yliopistossa, Agora-rakennuksessa. Os.: Agora, Mattilanniemi 2, 40100 Jyväskylä

Keille: Sosiaalityön opiskelijoille, ammattilaisille, tutkijoille, muille kiinnostuneille
Lisää: Ilmoittautuminen päiville alkaa joulukuussa 2015. Osallistumisessa on erilaisia maksuluokkia, osallistuminen on kuitenkin ilmaista sosiaalityön tutkimuksen jäsenille, SOSNETin sosiaalityön erikoistumiskoulutuksen/tutkijakoulun opiskelijalle, sosiaalityön pääaineopiskelijoille. Ohjelma, ilmoittautumisohjeet ja muut lisätiedot löytyvät osoitteesta https://www.jyu.fi/en/congress/sttp2016
____________________________________________________________________________________________

Mielessä palautetta, kehitysideoita, kommentteja DTS:lle? Olethan näitä varten yhteydessä suoraan hallituksen jäseneen:
http://dts.fi/yhteystiedot/

Ajankohtaista tietoa aina osoitteessa: http://www.dts.fi
Keskustelua käymme ja infoa jaamme myös Facessa: https://www.facebook.com/diakoniantutkimuksenseura

Kiitos, että olet ollut mukanamme kuluneen vuoden!

Adventin rauhaa joulunodotukseesi,
Leena Nygård, DTS:n tiedotus (nygardleena@gmail.com)

Posted in Ajankohtaista | Kommentit poissa käytöstä

Jäsentiedote 4/2015

DIAKONIAN TUTKIMUKSEN SEURAN JÄSENTIEDOTE 4/2015, syyskuu

SISÄLTÖ:
1 Diakonian tutkimuksen päivä ”Selviytymisen diakoniaa” 20.11.2015 Helsingissä
2 Haussa Sivellin-palkinnon saaja
3 DTS:n jäsenrekisteriä päivitetään
4 Joensuun diakoniasymposium ”Mitä diakonit tekivät”
5 Muita tulevia tapahtumia
>5.1 Sosiaalipolitiikan päivät 2015
>5.2 THL:n syksyn tapahtumia
>5.3 Diak: Ihmiset valtioiden, yhteisöjen ja palvelujärjestelmien rajoilla – tarinoita maailmalta – seminaari
>5.4 ReDin konferenssi Helsingissä, syyskuu 2016
6 Diakonian tutkimus -aikakauskirja 1/2015

_____________________________________________________________________________________
1 Diakonian tutkimuksen päivä ”Selviytymisen diakoniaa” 20.11.2015 Helsingissä

DTS järjestää vuotuisen Diakonian tutkimuksen päivän tänä vuonna perjantaina 20.11.2015 teemalla “Selviytymisen diakoniaa”.
Kokoonnumme kuulemaan ja keskustelemaan siitä, millaisia ratkaisuja ja näkökulmia diakonian tutkimuksella on yksinäisyyteen ja selviytymiseen. Aamupäivällä dosentti Sakari Kainulainen johdattelee kansallisen yksinäisyystutkimuksen äärelle, THL:n erikoistutkija Anna-Maria Isola käsittelee päivän teemaa omassa esitelmässään, ja puheenvuoroissaan Tiina Ikonen, Elina Juntunen ja Kai Henttonen pohtivat selviytymisen diakoniaa esimerkiksi käytännön diakoniatyön, kansainvälisyyden ja yhteisöllisyyden näkökulmista. Iltapäivän työryhmissä esitellään lisää ajankohtaista tutkimusta ja julkistetaan vuotuisen Sivellin-palkinnon saaja.

Ohjelma täydentyy, tuoreinta tietoa löytyy osoitteesta http://dts.fi/diakonian-tutkimuksen-paiva/

Maksuton ja kaikille avoin tilaisuus järjestetään Tieteiden talolla Helsingissä (Kirkkokatu 6) klo 9.30–16.

Diakonian tutkimuksen päivä on mahdollisuus niin diakonian ja muiden alojen ammattilaisille, opiskelijoille kuin tutkijoillekin perehtyä siihen, mitä annettavaa ja sanottavaa tutkimuksella on juuri nyt ajankohtaisiin ilmiöihin. Tule avoimin mielin mukaan ammentamaan yhteisestä pääomasta – tiedosta!

 

2. Haussa Sivellin-palkinnon saaja

Diakonian tutkimuksen päivä on perinteisesti huipentunut diakonia-aiheisen opinnäytteen palkitsemiseen Sivellin-palkinnolla. Palkinto voidaan myöntää yliopistojen ja muiden korkeakoulujen pro gradu -tutkielmille tai opinnäytteille pois lukien lisensiaattityöt ja väitöskirjat. Nyt etsimme vuoden 2015 palkinnonsaajaa. Haluaisitko asettaa ehdolle oman opinnäytteesi? Olisiko sinulla vihjata jonkun toisen tekemästä työstä? Ilmiannathan ehdokkaan Elina Juntuselle (elina.juntunen@helsinki.fi) lokakuun 2015 loppuun mennessä.

 

3. DTS:n jäsenrekisteriä päivitetään

Hyvä DTS:n jäsenyydestä itse maksanut jäsenemme, olethan muistanut huolehtia vuoden 2015 jäsenmaksustasi? Haluathan säilyttää jäsenyytesi ja tukea diakonian tutkimuksen esillä pitämistä jatkossakin? Jäsenyyden myötä saat muun muassa kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän Diakonian tutkimus -aikakauskirjan. Ajantasaistamme jäsenrekisteriämme ja pyydämme mahdollisia puuttuvia maksusuorituksia 31.10.2015 mennessä.

Vuoden 2015 jäsenmaksu on 25 euroa. Pyydämme maksamaan jäsenmaksun seuran tilille Nooa Säästöpankki FI40 4405 3220 0020 56.
Muistathan myös ilmoittaa mahdollisista yhteystietomuutoksistasi jäsenrekisteriämme hoitavalle Raija Pyykölle (tiedotus@dts.fi)

 

4. Joensuun diakoniasymposium ”Mitä diakonit tekivät” 22.–23.9.2015

Koska vielä ehdimme, mainostamme jälleen Joensuussa järjestettävää diakoniasymposiumia ”Mitä diakonit tekivät”.

Seminaarissa perehdytään varhaisen kirkon ja myöhäisempien aikojen dokumenttien avulla tehtyyn teologiseen lähdeanalyysiin. Osallistujat pääsevät tutustumaan muun muassa siihen, mitä kaikkea diakonit tekivät ja minkälaista hoivaamista heidän tehtäviinsä kuului, jos kuului. Luvassa on siis mielenkiintoinen mahdollisuus laajentaa ymmärrystä diakonien työtehtävien historiallisista lähtökohdista.
Esitelmistä vastaavat suomalaiset ja kansainväliset tutkijat, muiden muassa professorit Bart J. Koet Tilburgin (Hollanti), Sven-Erik Brodd Uppsalan (Ruotsi) ja Nicu Dumitraşcu Oradean (Romania) yliopistosta.

Tarkemman ohjelmarungon löydät täältä: https://wiki.uef.fi/display/~araunio@uef.fi/Seminar+2015+on+DIAKONIA

Luennot järjestetään Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella, tarkemmin Teologian osaston auditoriossa AT100. Luennot, lounaat ja iltapäiväkahvit sekä iltaohjelma maksavat 50 € 15.9.2015 asti, minkä jälkeen maksu on 60 €. Iltaohjelman 22.9. maksu erikseen on 15 €.
Opiskelijoille luennot ovat ilmaisia mutta rekisteröityminen on suotavaa. Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.fi/group/seminarondiakonia2015

 
5 Muita tulevia tapahtumia

5.1 Sosiaalipolitiikan päivät 2015

Milloin: To-pe 22.–23.10.2015
Missä: Helsingin yliopiston päärakennus, Fabianinkatu 33
Keille: Sosiaalipolitiikan ammattilaisille ja asiantuntijoille, opiskelijoille ja muille kiinnostuneille. Päivät ovat maksuttomat Sosiaalipoliittisen yhdistyksen jäsenille ja perustutkinto-opiskelijoille, muille hinta on100 €.
Mitä: Sosiaalipolitiikan päivät järjestetään tänä vuonna teemalla “Sosiaalipolitiikka ja eriarvoisuus globaalissa maailmassa – Social policy and inequalities in a changing global world”. Eriarvoisuutta tarkastellaan globaalina ja lokaalina ilmiönä sen syistä, ylläpitävistä mekanismeista ja seurauksista käsin. Aiheeseen johdattelevat monet suomalaiset ja kansainväliset tutkijat.

5.2 THL:n syksyn tapahtumia

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos järjestää mittavan määrän erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia tänäkin syksynä. Pääset selaamaan THL:n tapahtumakalenteria osoitteessa https://tapahtumakalenteri.thl.fi/web/thl
Tässä pari poimintaa:

Mitä: Rahapelaaminen, politiikka ja sosiaaliset ongelmat -kansainvälinen, maksuton tutkimuskonferenssi
Milloin: To 22.9.2015 klo 9–15.30
Missä: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Mannerheimintie 166, J-rakennus, salit 1–3, Helsinki
Keille: Asiantuntijoille, ammattilaisille, tutkijoille, opiskelijoille ja muille aiheesta kiinnostuneille
Lisää: https://tapahtumakalenteri.thl.fi/tapahtuma/1362222

Mitä: Saattohoito iäkkään pitkäaikaishoidossa -seminaari. Keskustellaan muun muassa siitä, mitä on hyvä saattohoito ja mitä kunnissa on tehty saattohoidon laadun parantamiseksi. Maksuton tilaisuus.
Milloin: To 1.10.2015 klo 9–16.
Missä: Finlandiatalo, Mannerheimintie 13e, 00100 Helsinki
Keille: Suunnattu erityisesti hoitotyöntekijöille, terapeuteille ja sosiaali- ja terveydenhuollon johtajille
Lisää: https://tapahtumakalenteri.thl.fi/tapahtuma/1369685

5.3 Diak: Ihmiset valtioiden, yhteisöjen ja palvelujärjestelmien rajoilla – tarinoita maailmalta -seminaari

Mitä: Seminaarissa pohditaan palvelujärjestelmien oikeudenmukaisuutta paikallisena ja globaalina kysymyksenä. Kenellä on oikeus yhteiskunnan tarjoamiin palvelujärjestelmiin? Kuinka kansainvälisten kriisien ja väestöryhmien jakautuessa turvataan mahdollisimman tasavertaiset palvelujärjestelmät eri väestöryhmien edustajille ketään marginalisoimatta? Kantaa ovat ottamassa muiden muassa VTT Johanna Hurtig ja VTT Marja Katisko sekä Diakin alumnit Lawin Khalil (Bachelor of Social Services) ja Maria Soini (Sairaanhoitaja, YAMK).
Milloin: To 24.9.2015 klo 12.30–16.
Missä: Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sturenkatu 2, Helsinki
Keille: Suunnattu erityisesti hoitotyöntekijöille, terapeuteille ja sosiaali- ja terveydenhuollon johtajille
Lisää: https://tapahtumakalenteri.thl.fi/web/thl/tulevat/-/tapahtumalistaus/view/1369685

5.4 ReDin konferenssi Helsingissä, syyskuu 2016

Ensi vuonna Helsingissä 14.–17.9. järjestettävän kansainvälisen diakonian konferenssin teemaksi on vahvistettu “Diaconia in dialogue – The challenge of diversifying contexts”; diakonia dialogissa. Tapahtumatiedot tarkentuvat ajallaan, tilannepäivitykset löytyvät ReDin verkkosivuilta: http://www.diaconiaresearch.org/home

 
6 Diakonian tutkimus -aikakauskirja 1/2015

Tuorein Diakonian tutkimus -aikakauskirja on postitettu aikaa sitten jäsenillemme ja on nyt vapaasti luettavissa myös verkossa.

Kuluvan vuoden ykkösnumeron artikkeleissa käsitellään sitä, mitä tutkimus paljastaa diakoniatyöntekijöiden työssä kokemasta kuormituksesta ja sitä, löytyykö nöyryydelle diakonin ominaisuutena vahvistusta varhaisen kirkon dokumenteista. Puheenvuorokirjoituksissa käsitellään diakonian virkaa. Nämä ja muut lukemiset löytyvät osoitteesta
http://dts.fi/files/2009/10/DT1_2015webK.pdf

_____________________________________________________________________________________
Palautetta, ideoita tai ehdotuksia DTS:lle? Olethan näitä varten yhteydessä suoraan hallituksen jäseneen. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta
http://dts.fi/yhteystiedot/

Ajankohtaisin tieto Diakonian tutkimuksen seuran toiminnasta löytyy osoitteesta http://www.dts.fi
Seuran Facebook-sivutkin kannattaa katsastaa ja keskusteluun osallistua: tervetuloa tykkäämään!
https://www.facebook.com/diakoniantutkimuksenseura

Syksyn tuoksua, värejä, voimaa juuri sinulle!

Leena Nygård, viestinviejä
(nygardleena@gmail.com)

Posted in Ajankohtaista | Kommentit poissa käytöstä

Diakonian tutkimus 1/2015 verkossa

Löydät Diakonian tutkimus -aikakauskirjan 1/2015 osoitteesta

http://dts.fi/files/2009/10/DT1_2015webK.pdf

Posted in Ajankohtaista | Kommentit poissa käytöstä

Diakoniaseminaari ”Mitä diakonit tekivät?” Joensuussa 22.-23.9.2015

Syyskuun 2015 kansainvälisessä diakoniaseminaarissa kokoonnutaan pohtimaan diakonien toiminnan lähtökohtia ja toteutusmalleja. Luvassa on monipuolisia esitelmiä ja keskustelua diakoniasta ja sen toteutumisesta niin varhaiskirkossa ja kirkkoisien kirjoituksissa kuin Uuden ajan luterilaisessa kontekstissakin.

Seminaari järjestetään Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella 22.-23.9.2015. Tarkempaa tietoa tämänhetkisestä ohjelmasta, ilmoittautumisista ja kustannuksista löytyy osoitteesta https://wiki.uef.fi/display/~araunio@uef.fi/Seminar+2015+on+DIAKONIA

 

Posted in Ajankohtaista | Kommentit poissa käytöstä

Faiths and Community Network, invitation by Diak and ReDi

Faiths and Community Network
Invitation to a Workshop
Järvenpää (Helsinki), 17th – 19th November 2015

The ReDi Faiths & Community Group, initiated by Diak, is in the process of formation and now invites researchers and teachers in higher education, as well as practitioners to a workshop in Helsinki.

The main purpose of the workshop is to identify key issues, relevant to Churches and Faith Based Organisations’ diaconal work and Christian social action in multi-religious communities. In order to develop deeper understanding of the context and relevant practice, multiple approaches from, for example, social sciences, theology and study of religion, media and communications, history and the humanities and from policy and practice are welcome.

It is the hope of the organisers that participants come with a short, descriptive paper, or an idea paper/proposal for research, to be focused on and discussed during the seminar. It is even advisable to bring ‘papers in progress’, to allow free and collegiate discussions.

The aim of the workshop process is to bring together people interested in this field, and to promote the production of articles together, (or to support individual writers by getting and giving feedback) or the development of new collaborative projects. During the three full days of the workshop, this way of working is also expected to result in the generation of workshop papers, which can be gathered in a proposed publication.

This is it – come with an idea, leave with many!

The workshop will also serve as the basis for the drafting of a thematic workshop for the international conference of ReDi (International Association for the Research and Study of Diaconia and Christian Social Practice), which will be held in Helsinki, 14th-17th September 2016. The organisers are encouraging the participants, on the basis of this prior meeting, to organise and contribute to a session on Faiths & Community at the conference and to support the development of the network in this field. Already some members of the network have developed a project on Religious Literacy.

To keep the costs low, and to enable Diak to claim some compensation for the organisational costs by the Ministry (a Finnish peculiarity), it is important that the participants support the schedule as follows: arrivals in the evening the 16th, and departures in the morning of the 20th of November. This gives a good three days for the work to be done, and gives the space to enjoy social events together.

The reduced cost will be just 220 euros Monday evening til Friday morning; four nights full board in a single room. The location is Järvenpää, 40 km from the centre of Helsinki, at the Finnish church conference centre.

Registration (maximum 20 participants) will open15th June, at https://www.lyyti.in/FAITHS_8321 and will close on 26th September. Applicants will be informed by 5th October if their application is successful. Further information will be made available on the registration page. But please contact Esko Kähkonen meanwhile if you need further information. Please also share your ideas with the organisers!

Welcome!

Faiths & Community group chair:
Esko Kähkönen
Contact: esko.kahkonen@diak.fi

ReDi chairperson:
Tony Addy
Contact: chairperson@diaconiaresearch.org

Posted in Ajankohtaista | Kommentit poissa käytöstä

Jäsentiedote 3/2015

DIAKONIAN TUTKIMUKSEN SEURAN KESÄINEN JÄSENTIEDOTE 3/2015

SISÄLTÖ:

1. Tuore kansainvälisen diakonian tutkimus julkaistu

2. Diakonian tutkimuksen päivä 20.11.2015

3. Joensuun diakoniasymposium ”Mitä diakonit tekivät”

4. Faiths and Community Network Workshop, Järvenpää       

5. ReDin konferenssi Helsingissä 2016

6. Muita tulevia tapahtumia

     6.1 DILA (Diakonialaitos Lahti)/ Saattohoidon sielu ja mieli -symposium

     6.2 DIAK/ ”Ihmiset valtioiden, yhteisöjen ja palvelujärjestelmien rajoilla
     – tarinoita maailmalta” -seminaari

____________________________________________________________________________________________

1. Tuore kansainvälisen diakonian tutkimus julkaistu

Tiina Ikonen väitteli 29.5. Helsingissä teologian tohtoriksi väitöstutkimuksellaan ”Kirkko muukalaisten asialla”. Väitöskirjassaan Ikonen luotailee kansainvälisen diakonian teemoja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hiippakunta- ja keskushallinnossa 1993–2004.

Tutkimuksessa käsitellään sitä, mitä kansainvälisellä diakonialla on tarkoitettu ja millaisia kansainvälisiä liittymäkohtia diakoniaan sisältyi hiippakunta- ja keskushallinnossa mainittuna ajankohtana; millaista kansainväliseen diakoniaan liittyvää toimintaa hiippakunta- ja keskushallinnossa on ollut ja miten toimintaa on perusteltu sekä miten hiippakunta- ja keskushallinnon linjaukset ovat ilmentäneet kirkon käsitystä kansainvälisestä diakoniasta.

Tutkimuksen on julkaissut Diakonia-ammattikorkeakoulu, ja väitöskirjan sähköisen version voi ladata osoitteesta:
http://www.diak.fi/tyoelama/Julkaisut/Sivut/A-tutkimuksia.aspx

2. Diakonian tutkimuksen päivä 2015 lähestyy

Kuluvan vuoden diakonian tutkimuksen päivän suunnitelmat etenevät. Tutkimuksen päivässä näyttäytyvät yksinäisyys ja (kulutus)yhteiskunnasta putoamisen katkeruus. Vastalääkkeeksi etsimme myötätunnon voimaa yhteisön ja yhteiskunnan tervehdyttämiseksi. Tutkimusesitelmistä teemoittelu etenee kipakoiden teesipuheenvuorojen ja yhteisen työstämisen kautta diakonian vastauksiin.

Kokoonnumme Helsingissä Tutkimuksen talolla (os. Kirkkokatu 6) perjantaina 20.11.2015. Tarkennellaan aikatauluja ja ohjelmaa tulevissa tiedotteissa ja verkossa.

3. Joensuun diakoniasymposium ”Mitä diakonit tekivät” 22.–23.9.2015

Kuten jo edellistiedotteessa kerrottiin, on DTS järjestäjänä syyskuussa Joensuun diakoniasymposiumissa ”Mitä diakonit tekivät”. Ilmoittautuminen alkaa kesäkuun puolivälissä tapahtuman nettisivuilla.  Lisätietoa:
https://wiki.uef.fi/display/~araunio@uef.fi/Seminar+2015+on+DIAKONIA

4. Faiths and Community Network Workshop, Järvenpää 17.19.11.2015

Diakonia-ammattikorkeakoulu ja ReDi järjestävät yhteistyössä kansainvälisen ”työpajan”, jonka tarkoituksena on tunnistaa kirkon ja uskontotaustaisten järjestöjen diakoniatyön ajankohtaisia polttopisteitä moniuskontoisessa ympäristössä,  monitieteisistä lähtökohdista.  Työpajassa on mahdollisuus verkostoitua samoista tutkimuskysymyksistä kiinnostuneiden kanssa ja edistää uusien tutkimusaiheiden ja -hankkeiden kehkeytymistä.

Tutkimuspainotteiseen työpajaan kutsutaan niin tutkijoita, opettajia kuin muitakin ammattilaisia. Toiveena on, että osallistujat tuovat mukanaan yhteistä jakamista, keskustelua ja ideoimista varten lyhyen, kuvailevan tekstin tai tutkimussuunnitelman.  Työskentelykieli on englanti. Edullinen majoitus- ja täysihoitopaketti 220€ on tarjolla 16.11. illasta 20.11. aamuun viipyvillä. Työskentely on prosessimaista, yksittäisiä päiväkäyntejä ei suosita.

Ilmoittautuminen (haku) työpajaan alkaa 15.6.2015 linkissä
https://www.lyyti.in/FAITHS_8321

5. ReDin konferenssi Helsingissä 14.­­–15.9. 2016

Kansainvälinen diakonian tutkimuksen seura ReDi kokoaa diakonian tutkimuksesta kiinnostuneita syyskuussa 2016 Helsinkiin. teemalla ”Diaconia in dialogue”. Tällä hetkellä vastaanotetaan ohjelmaideoita; olisiko sinulla ehdottaa teemaan istuvia aiheita? Voit olla yhteydessä Ulla Siirtoon ulla.siirto@diak.fi tai lähettää palautetta ReDin postilaatikkoon http://www.diaconiaresearch.org/contact

Tapahtumatiedot tarkentuvat ReDin nettisivuilla
http://www.diaconiaresearch.org/

6. Muita tulevia tapahtumia

6.1 DILA (Diakonialaitos Lahti)/ Saattohoidon sielu ja mieli -symposium


Milloin: 8.9.2015 klo 12­­–16.
Missä: 
Wanha Walimo, Vesijärvenkatu 25, Lahti.

Keille: Hoitohenkilökunnalle ja saattohoidon vapaaehtoistyöntekijöille.
Mitä: ”Symposiumin aiheina ovat potilaan henkinen ja hengellinen tukeminen palliatiivisessa hoidossa sekä potilaan läheisten ja vapaaehtoistyöntekijöiden henkisten ja hengellisten kysymysten kohtaaminen. Aiheita alustavat professori, psykologian ja teologian tohtori Klaus Kiessling (Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen, Saksa), sisar Helvi Pulla (La Fondation Diaconesses de Reuilly, Ranska) sekä sairaanhoitaja ja pastori Martti Hänninen, sairaalapastori Helena Ylönen ja lähihoitaja Faik Raxha.”

Ohelmatiedot ja ilmoittautumislinkki:
http://www.dila.fi/koulutus/infoa/uutisia_tapahtumia/saattohoidon_sielu_ja_mieli_-symposium_8.9.2015.947.news

6.2. DIAK/ ”Ihmiset valtioiden, yhteisöjen ja palvelujärjestelmien rajoilla – tarinoita maailmalta” -seminaari

Milloin: 24.9.2015 klo 12.30‒16.00.
Missä: 
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sturenkatu 2, 00510 Helsinki.
Keille: 
Kaikille teemasta kiinnostuneille.
Mitä:
  ”Seminaari haastaa miettimään palvelujärjestelmiemme oikeudenmukaisuutta niin paikallisena kuin globaalina kysymyksenä. Kenellä on oikeus yhteiskunnan tarjoamiin palvelujärjestelmiin? Kansainväliset kriisit ja väestöryhmien jakautuminen – miten turvaamme mahdollisimman tasavertaiset palvelujärjestelmät eri väestöryhmien edustajille marginalisoimatta ihmisiä? Kantaa tähän kysymykseen ovat ottamassa mm. VTT Johanna Hurtig ja VTT Marja Katisko sekä Diakin alumnit Lawin Khalil (Bachelor of Social Services) ja Maria Soini (Sairaanhoitaja, YAMK). Tervetuloa kuuntelemaan ja osallistumaan keskusteluun!”

Seminaari on maksuton, ilmoittautumiset ja lisätiedot linkistä
https://www.lyyti.fi/group/Diak_Areena_9564

____________________________________________________________________________________________

Palautetta, ideoita tai ehdotuksia DTS:lle? Olethan näitä varten yhteydessä suoraan hallituksen jäseneen. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta
http://dts.fi/yhteystiedot/

 Ajankohtaisin tieto Diakonian tutkimuksen seuran toiminnasta löytyy osoitteesta http://www.dts.fi

Seuran Facebook-sivutkin kannattaa katsastaa ja keskusteluun osallistua: tervetuloa tykkäämään!
https://www.facebook.com/diakoniantutkimuksenseura 

Riemua, lämpöä ja lepoa kesän hetkiin!

Leena Nygård, viestinviejä
(nygardleena@gmail.com)

Posted in Ajankohtaista | Avainsanat | Kommentit poissa käytöstä

Jäsentiedote 2/2015

DIAKONIAN TUTKIMUKSEN SEURAN JÄSENTIEDOTE 2/2015

 

SISÄLTÖ:

1. Vuosikokouskuulumiset ja hallituskokoonpano 2015

2. Diakonian tutkimuksen päivä 20.11.2015

3. Diakoniaseminaari Joensuussa syyskuussa 2015

4. Tulevia tapahtumia

    4.1 THL/ ”Oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin, sosiaaliset ihmisoikeudet ja Suomi”

    4.2 ”Osallistu ja osallista!” Itä- ja Pohjois-Suomen aluetilaisuudet

    4.3 THL/ ”Hyvinvointi – vakaasti tuottava investointi” -seminaari

    4.4 Pohjoismaiset lastensuojelupäivät

 ____________________________________________________________________________________________

 1. Vuosikokouskuulumiset ja hallituskokoonpano 2015

Diakonian tutkimuksen seuran vuosikokoukseen 16.3.2015 osallistunut parikymmenpäinen kuulijakunta sai tutustua ajankohtaiseen hyvinvointi- ja yksinäisyysaiheiseen tutkimustietoon.  Sakari Kainulaisen vuosikokousesitelmää otsikolla ”Yksinäisyys on myrkkyä hyvinvoinnille” voi tutkailla alempana tällä sivulla olevasta tiedostosta. 

 Vuosikokouksessa päivitettiin DTS:n hallituskokoonpanoa.

Uutena jäsenenä seuran hallitukseen valittiin Esko Kähkönen, erityisasiantuntija Diakonia-ammattikorkeakoulusta. Samalla hyvästeltiin DTS:n perustajakaartiin kuuluva dosentti Kari Latvus. Eskolle lämpimästi tervetuloa ja Karille menestystä nykyisiin vaiheisiin Alppilan kirkon kulmille!

Diakonian tutkimuksen seuran hallitus vuonna 2015

Esko Ryökäs – Puheenjohtaja
Elina Juntunen – Varapuheenjohtaja
Marja Aho – Työelämäyhteydet
Tiina Ikonen – Sihteeri
Esko Kähkönen – Tiedotus
Leena Nygård –  Tiedotus
Raija Pyykkö – Jäsensihteeri
Tiina Saarela – Rahastonhoitaja
Ulla Siirto – ReDin edustaja

2. Diakonian tutkimuksen päivä 20.11.2015

Tänä vuonna Diakonian tutkimuksen päivää vietetään teemalla ”Diakonia ja yhteisö”. Tapahtuman aamupäiväosiolle on suunnitteilla esitelmiä diakoniatyön näkökulmasta, käytännönläheisellä otteella. Iltapäivän työryhmissä perehdytään diakonian ajankohtaiseen tutkimukseen työryhmissä. Tuttuun tapaan päivä huipentuu Sivellin-palkinnon luovuttamiseen ansiokkaalle diakonia-aiheiselle tutkimukselle.

Missä: Helsingissä Tieteiden talossa, os. Kirkkokatu 6.
Milloin: Perjantaina 20.11.2015. Ohjelma ja aikataulutiedot tarkentuvat tuonnempana.

Olisiko mielessäsi ehdokasta Sivellin-palkinnon saajaksi? Kyseeseen tulevat diakonia-aiheiset korkeakoulun opinnäytteet: pro gradut tai
opinnäytetyöt. Olethan yhteydessä Elina Juntuseen (elina.juntunen@evl.fi).

Osoitteesta http://dts.fi/sivellin/ löytyvät tarkemmat valintakriteerit ja viimeisimmän Sivellin-palkitun opinnäytetyön esittely.

 3. Diakoniaseminaari Joensuussa syyskuussa 2015

Joensuussa järjestetään kaksipäiväinen diakoniaseminaari syksyllä 2015 teemalla ”Mitä diakonit tekivät?”. Seminaarissa perehdytään varhaisen kirkon ja myöhäisempien aikojen dokumenttien avulla tehtyyn teologiseen lähdeanalyysiin. Osallistujat pääsevät tutustumaan muun muassa siihen, mitä kaikkea diakonit tekivät ja minkälaista hoivaamista heidän tehtäviinsä kuului, jos kuului. Luvassa on siis mielenkiintoinen mahdollisuus laajentaa ymmärrystä diakonien työtehtävien historiallisista lähtökohdista.

Esitelmistä vastaavat suomalaiset ja kansainväliset tutkijat, muiden muassa professorit Bart J. Koet Tilburgin ja Sven-Erik Brodd Uppsalan yliopistosta.

Milloin: 22.–23.9.2015
Missä: Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus. Tarkemmat paikka-, aika- ja ohjelmatiedot tarkentuvat myöhemmin ja julkaistaan Joensuun kampuksen filosofisen tiedekunnan Ajankohtaista-verkkosivuilla.
http://www2.uef.fi/fi/filtdk/teologia/ajankohtaista

Tietoa tapahtumasta päivitetään myös englanninkieliselle sivulle

https://wiki.uef.fi/display/~araunio@uef.fi/Seminar+2015+on+DIAKONIA

4. Tulevia tapahtumia

4.1 THL/ ”Oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin, sosiaaliset ihmisoikeudet ja Suomi”

Milloin: Ti 5.5.2015 klo 12–16.30
Missä:
THL, Mannerheimintie 166, Helsinki, Kokouskeskus, Sali (kulku A-talon pääsisäänkäynnin kautta)
Keille:
Kaikille teemasta kiinnostuneille.
Mitä:
“Suomi on liittynyt useisiin sosiaalisia oikeuksia tunnustaviin ihmisoikeussopimuksiin. Nämä oikeudet eivät kuitenkaan ole kovinkaan näkyviä kansallisessa keskustelussamme ja oikeudellisissa käytännöissämme.  

Seminaarissa tarkastellaan sosiaalisten ihmisoikeuksien vaikutuksia ja merkitystä. Millä tavoin ihmisoikeussopimuksissa tunnustetut sosiaaliset oikeudet sitovat Suomea ja minkälaisia toimintavelvoitteita niistä seuraa? Huomiota kiinnitetään myös ihmisoikeussopimusten valvontaelinten sosiaalisia oikeuksia koskevien kannanottojen vaikutuksiin Suomessa.

Seminaari on osa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Kelan tutkimuksen ja Suomen Sosiaalioikeudellisen Seuran (SSOS) järjestämää sosiaalioikeudellisia kysymyksiä käsittelevää seminaarisarjaa.”

Seminaari on maksuton, ja sen ohjelmatiedot ja ilmoittautumisohjeet löytyvät osoitteesta

https://tapahtumakalenteri.thl.fi/web/thl/tulevat/-/tapahtumalistaus/view/1358059
Tilaisuutta voi seurata myös verkossa, kts. nettisivut.

4.2 ”Osallistu ja osallista!” Itä- ja Pohjois-Suomen aluetilaisuudet

Missä ja milloin:
Joensuu 11.5.2015 klo 12–15, Pohjois-Karjalan TE-toimisto, Torikatu 36 A
Kuopio 12.5.2015 klo 12–15, Pohjois-Savon TE-toimisto, Asemakatu 38–40 A
Mikkeli 13.5.2015 klo 9–12, Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14
Kajaani 18.5.2015 klo 12-16, Ravintola Wanha Teppana, Ilmarintie 6
Oulu 19.5.2015 klo 12-16, Työterveyslaitos, Aapistie 1
Rovaniemi 20.5.2015 klo 10-16, Santa Claus Hotel, Korkalonkatu 29
Keille: Kaikille aiheesta kiinnostuneille
Mitä: THL, Diakonia-ammattikorkeakoulu, ELY-keskus ja Työterveyslaitos järjestävät yhteistyössä alueellisia tilaisuuksia, joissa annetaan tietoa sosiaalisen osallisuuden ja köyhyydentorjunnan ESR-rahoituksesta ja koordinoinnista. Tilaisuuksissa on tavoitteena verkostoituminen ja vuoropuhelu rahoitusta saaneiden ja rahoitusta hakevien hanketoimijoiden sekä rahoittajien kanssa. Tilaisuudet ovat maksuttomia.

Lisätietoja löytyy THL:n tapahtumakalenterin kautta klikkailemalla

https://tapahtumakalenteri.thl.fi/web/thl/tapahtumat?events_by_date=2015-5-11

4.3 THL/ ”Hyvinvointi – vakaasti tuottava investointi” -seminaari

Milloin: Ti 23.6.2015 klo 9–16
Missä: Kuopion kaupungintalo, Tulliportinkatu 31
Keille:
Erityisesti kuntien virka- ja luottamushenkilöjohdolle, lautakuntien jäsenille sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmien jäsenet. Seminaari on kaikille osallistujille avoin ja maksuton.
Mitä:  Seminaarin tavoitteena on tarkastella kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja sen tuottamia hyötyjä kuntien talouteen. Järjestäjiä ovat Kuopion kaupunki, Terve Kunta -verkosto, Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä SITRA.

Enemmän infoa:

https://tapahtumakalenteri.thl.fi/web/thl/tulevat/-/tapahtumalistaus/view/1359015

4.4 Lastensuojelun keskusliitto/ Pohjoismaiset lastensuojelupäivät

Milloin: Ke–to 26.–28.8.2015
Missä:
Turussa Logomossa, Köydenpunojankatu 14
Keille:
Lastensuojelun ammattilaisille, asiantuntijoille ja sidosryhmien edustajille
Mitä:
Teemalla ”Lapsen etu pohjoismaisesta näkökulmasta – hyviä käytäntöjä ja haasteita” järjestettävillä päivillä pureudutaan pohjoismaisen hyvinvointimallin ajankohtaisiin haasteisiin ja toimivuuteen lasten hyvinvoinnin näkökulmasta. Aihealueita käsitellään muun muassa köyhyyden, lastensuojelun ja tuloerojen sekä terveydenhuollon eriarvoistumisen näkökulmista. Mukana on myös näyttelilleasettajia.

Päivien verkkosivut löytyvät tarkkoine ohjelmineen ja ilmoittautumisohjeineen osoitteesta http://www.nordiskabarnavardskongressen.org/fi
Ilmoittautuminen jatkuu 12.8. saakka, “early bird” -hinnat voimassa 30.4.2015 saakka.

____________________________________________________________________________________________

Kommentit, palaute ja ideat ovat DTS:lle erittäin tervetulleita. Olethan näitä varten yhteydessä suoraan hallituksen jäseneen. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta
http://dts.fi/yhteystiedot/

Ajankohtaisin tieto Diakonian tutkimuksen seuran toiminnasta löytyy aina osoitteesta http://www.dts.fi
Myös seuran Facebook-sivua kannattaa käydä katsastelemassa. Sivu on myös oiva yhteisen keskustelun ja kommentoinnin väylä. Tervetuloa tykkäämään!
https://www.facebook.com/diakoniantutkimuksenseura

Kohti kevään keltaisuutta,
Leena Nygård, viestinviejä
(nygardleena@gmail.com)

 

Posted in Ajankohtaista | Kommentit poissa käytöstä