Vuoden 2017 sivellin-palkinto

Diakonian tutkimuksen seura myönsi vuoden 2017 Sivellin-palkinnon  Tarja Korpaeus-Hellstenille opinnäytetyöstä ”IHMINEN YMMÄRTÄÄ KOHTAAMISTA”. Maahanmuuttajan liittyminen evankelis-luterilaisen kirkon jäseneksi.

Korpaeus-Hellstenin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö käsittelee ajankohtaista ja diakoniatyötä lähelle tulevaa teemaa. Työssä selvitetään maahanmuuttajien kirkkoon liittymisen syitä, liittymisprosessin käytäntöjä ja kehittämistarpeita. Keskustelu maahanmuuttajien kirkon jäseneksi liittymisestä on ollut julkisuudessa esillä ja kirkon toimintaan tässä prosessissa on kohdistunut myös arvostelua. Korpaeus-Hellstenin opinnäytetyö liittyy oivallisesti tähän ajankohtaiseen keskusteluun.

Opinnäytetyön tutkimusasetelma on selkeä ja työ etenee johdonmukaisesti. Työn teoriaosuus avaa keskeisiä näkökulmia kirkon jäsenyydestä, yhteisöön liittymisestä ja monikulttuurisen seurakuntatyön kysymyksistä ja tulevaisuudesta. Tutkimusaineisto on kerätty haastattelemalla seurakuntaan liittyneitä maahanmuuttajia ja vieraskielisessä työssä toimivia työntekijöitä. Tutkimuksen tulokset nostavat esille keskeisiä kirkkoon liittymisen syitä ja jäsenyyttä tukevia ja kehittäviä käytäntöjä. Samalla opinnäyte työ kokoaa ansiokkaasti yhteen kirkon vieraskielisen työn nykytilannetta ja kehittämismahdollisuuksia.

Opinnäytetyön tekijä pohtii saamiaan tuloksia monipuolisesti suhteessa monikulttuuriseen seurakuntatyöhön. Tulosten pohjalta tehdyt johtopäätökset luovat suuntaviivoja monikulttuurisen työn kehittämiselle ja vieraanvaraisemman vastaanottamisen työtavoille.

Helsingissä 10.11.2017

Esko Ryökäs
Diakonian tutkimuksen seuran puheenjohtaja

Posted in Ajankohtaista | Kommentit poissa käytöstä

Diakonian tutkimuksen päivää voi seurata myös etänä

Diakonian tutkimuksen päivän pe 10.11.2017 aamupäivän klo 9-12 ohjelmaosuuteen voi osallistua etänä.

Tässä linkki https://connect.funet.fi/diak_kulttuuri_ja_uskonto/

Posted in Ajankohtaista | Kommentit poissa käytöstä

Diakonian tutkimuksen päivä pe 10.11.2017

Suomi 100 – Reformaatio 500: ajankuvia diakoniasta

Helsingissä Diakonia-ammattikorkeakoululla, os. Kyläsaarenkuja 2, luokka 332

Ohjelma (päivitetty 8.11.2017)

9.00 Avaussanat, Esko Ryökäs
9.15 Ajankuva 1:Köyhyys ja polarisaatio, Maria Ohisalo
10.00 Ajankuva 2: Muuttoliike, Marja Katisko, Hanna Niemi ja Ulla Siirto
10.45 tauko
11.00 Ajankuva 3: Suomalainen luterilaisuus ja diakonia, Veli-Matti Salminen
12.00-13.00 omakustanteinen lounas, mahdollisuus ruokailla Diakin ruokalassa

klo 13.00-15.00 Työryhmät

Köyhyys ja polarisaatio

 • Sari Nieminen, sosiaalityön pro gradu Tukikummit-säätiön avustuksista
 • Camilla Honkala, tapauskertomus Kokkolan seurakunnan diakoniatyöstä, Kela-siirto, köyhyys, verkostoyhteistyön toimintamallit köyhyyden selättämiseksi
 • Päivi Isomäki, Veera Wallenius ja Johanna Lehmusmies: Diakoniabarometri 2018 suunnitelma

Muuttoliike

 • Talvikki Ahonen, yhteiskuntapolitiikan väitöskirja kirkkoturvatoiminnasta
 • Tarja Korpaeus-Hellsten, yamk-opinnäytetyö Ihminen ymmärtää kohtaamista. Maahanmuuttajan liittyminen evankelis-luterilaisen kirkon jäseneksi.

Luterilaisuus ja diakonia / diakonian viran tulkinnat

 • Pauliina Pylvänäinen, teologian väitöskirja naisdiakonien roolista varhaisessa kirkossa
 • Esko Ryökäs, Miten pakanallisesta Libaniuksesta tuli kristillinen diakonian esittelijä? Suomalaisen diakoniakirjallisuuden analyysi.

klo 15.00
– Työryhmien koonti, puheenjohtajat
– Sivellin-palkinnon jako
klo 16.00 Päivän päätös, Esko Ryökäs

Huom! aamupäivän ohjelmaosuuteen mahdollisuus osallistua etänä

Muistathan aktivoida jäsenyytesi ilmoittamalla liittoosi Diakoniatyöntekijöiden liitto tai Pappisliitto) haluavasi kuulua Diakoniantutkimuksen seuraan. Saat jäsenetuna Diakonian tutkimus aikakauskirjan sekä uutisia sähköpostiisi muutaman kerran vuodessa.

Posted in Ajankohtaista | Avainsanat | Kommentit poissa käytöstä

Jäsentiedote 2/2017, kesäkuu

DIAKONIAN TUTKIMUKSEN SEURAN JÄSENTIEDOTE 2/2017

SISÄLTÖ:

  1. Diakonian tutkimuksen seuran vuosikokouksen kuulumisia
  2. DTS:n jäsenmaksut 2017
  3. Diakonian tutkimuksen päivä 2017
  4. Sivellin-palkinto
  5. Jäsenrekisterinhoitajan terveiset
  6. Diakonian tutkimuksen seuran vuosikokouksen kuulumisia

DTS vuosikokous Anna S Salonen_28.3.2017_2

DTS:n vuosikokous pidettiin maaliskuussa 2017 Diakonia-ammattikorkeakoulun tiloissa Kyläsaaressa. Teologian tohtori Anna S. Salonen piti mielenkiintoisen esityksen väitöskirjansa aihepiiristä ”Köyhyys, ylijäämä ja hyväntekeväisyys – ruoka-avun asiakkaiden näkökulmia aineelliseen auttamistyöhön”.

Vuosikokouksessa myönnettiin ero hallituksen jäsenyydestä Leena Nygårdille ja Esko Kähköselle. Uusiksi jäseniksi valittiin Sari Nieminen, diakoniarahaston sihteeri Kirkkohallituksesta ja Jaana Alasentie, Yhteinen keittiö -hankkeen projektipäällikkö Kirkkohallituksesta. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Ryökäs. Vanhoina jäseninä hallituksessa jatkavat Esko Ryökäs, Tiina Ikonen, Tiina Saarela, Ulla Siirto, Titi Gävert, Päivi Thitz ja Marja Aho.

 1. Jäsenmaksut 2017

Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti yksityishenkilön vuosimaksuna säilyy 25 € ja yhteisöjäsenten 250 €. Opiskelijajäsenyys on maksuton, siihen ei kuulu painettua Diakonian tutkimus -aikakauskirjaa. Ohjeet jäseneksi liittymiseksi löytyvät osoitteesta http://dts.fi/jaseneksi/

Diakoniatyöntekijöiden Liittoon ja Suomen kirkon Pappisliittoon kuuluvilla on mahdollisuus liittyä DTS:n jäseneksi veloituksetta ammattiliittonsa kautta. Jäsenetuna on Diakonian tutkimus aikakauskirja ja uutisia sähköpostiisi muutaman kerran vuodessa. Olethan muistanut aktivoida jäsenyytesi! Kerro asiasta myös työtovereillesi!

 1. Diakonian tutkimuksen päivä 2017

Diakonian tutkimuksen päivä pidetään syksyn pimeyden keskellä marraskuussa pe 10.11.2017 klo 9-16 Diakonia-ammattikorkeakoulun tiloissa Helsingissä os. Kyläsaarenkuja 2. Päivän teema on ”Suomi 100 – Reformaatio 500: ajankuvia diakoniasta”. Aamupäivän luennoissa käsitellään ajankuvia köyhyydestä ja polarisaatiosta, muuttoliikkeestä sekä suomalaisesta luterilaisuudesta ja diakoniasta. Iltapäivällä on neljä samanaikaista työryhmää aamupäivän aiheisiin liittyen.

Diakonian tutkimuksen päivässä on mahdollisuus esitellä valmistunutta tai meneillään olevaa tutkimusta tai kehittämishanketta. Myös tutkimus- ja kehittämissuunnitelmien esittelylle on tilaa. Hallituksen jäsenet Titi Gävert (titi.gavert(at)evl.fi) ja Ulla Siirto (ulla.siirto(at)diak.fi) odottavat yhteydenottoja oman tuoreen tutkimuksensa tai hankkeensa esittelystä kiinnostuneilta.

Diakonian tutkimuksen päivä on maksuton eikä siihen tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Lounas ja kahvit ovat omakustanteiset. Päivä tarjoaa loistavan mahdollisuuden tutustua diakonian tutkimukseen sekä teoreettisesti että käytännönläheisesti. Tervetuloa diakonian väki mukaan paikan päälle tai verkkoyhteyden kautta.

 1. Sivellin-palkinto

Diakonian tutkimuksen päivän yhteydessä jaetaan Sivellin-palkinto ansioituneelle opinnäytetyön tekijälle. Etsimme tuoreen opinnäytetyön tekijää. Ehdotuksia palkinnonsaajaksi voi lähettää Tiina Ikoselle (tiina.h.ikonen(at)helsinki.fi) tai Päivi Thizille (paivi.thitz(at)diak.fi).

 1. Jäsenrekisterinhoitajan terveiset

Hyvät tämän jäsenkirjeen saajat! Jos osoitteenne, nimenne tai jokin muu jäsenyyteenne liittyvä asia on muuttunut, ilmoittakaa siitä jäsenrekisterinhoitajalle, Marja Aholle (ahomarja04(at)gmail.com). Tätä postia ette saa, ellei jäsenrekisterissä oleva sähköpostiosoitteenne toimi. Jos joku valittaa, ettei saa Diakonian tutkimus -aikakauskirjaa tai näitä jäsenkirjeitä, opastakaa lähimmäisiänne asiassa eteenpäin! Tämän saman asian löydät seuramme verkkosivuilta kohdasta ”Jäseneksi”.

________________________________________________________________________________

Diakonian tutkimuksen seurassa otamme vastaan palautetta, kommentteja ja ideoita. Voit osallistua toimintamme kehittämiseen ja kertoa kehittämisideasi jollekulle hallituksen jäsenistä: http://dts.fi/yhteystiedot/

Ajankohtaisinta tietoa on aina osoitteessa: http://www.dts.fi

Keskustelua käymme ja infoa jaamme myös Facebookissa: https://www.facebook.com/diakoniantutkimuksenseura

Tervetuloa seuraamaan!

 

Alkukesän tunnelmissa,

Jaana Alasentie jaana.alasentie(at)gmail.com

Posted in Ajankohtaista | Kommentit poissa käytöstä

Jäsentiedote 1/2017, helmikuu

1. Diakonian tutkimus -aikakauskirjan kehittämistilaisuus 16.3.2017
2. DTS:n vuosikokous 28.3.2017
3. Diakonian tutkimuksen päivät materiaalit netissä

1. Diakonian tutkimus –aikakauskirjan kehittämistilaisuus 16.3.2017
Olemme tarkastelemassa Diakonian tutkimus-aikakauskirjan tulevaisuuden kehittämismahdollisuuksia ja -rajoitteita. Tätä silmällä pitäen järjestämme 16.3. tapaamisen alan tutkimusyhteistyössä toimiville. Tähän kokoukseen toivoisimme seuramme jäseniltä palautetta: mihin suuntaan aikakauskirjaamme tulisi kehittää ja miten sitä tulisi rahoittaa?

Lähettäisitkö näkökantasi seuran puheenjohtajalle (esko.ryokas@uef.fi) tai sihteerille (tiina.h.ikonen@helsinki.fi), viimeistään 13.3. Tällöin niitä voidaan tutkailla yhteisessä kokoontumisessa.


2. Diakonian tutkimuksen seuran vuosikokous 2017 järjestetään tiistaina 28.3.2017
klo 13
Diakonia-ammattikorkeakoulussa (Diak), Kalasataman kampuksella osoitteessa
Kyläsaarenkuja 2, Helsinki, tila 424

Kokoukseen on mahdollista osallistua Adobe Connect -etäyhteyden kautta. Halutessasi tulla mukaan etäyhteydellä, lähetä sähköpostia osoitteeseen paivi.thitz@diak.fi, niin saat linkin kokoukseen.

Saamme mukaan teologian tohtori Anna S. Salosen, joka pitää tuoreen väitöskirjansa aihepiiriin liittyvän vuosikokousesitelmän otsikolla “Köyhyys, ylijäämä ja hyväntekeväisyys – ruoka-avun asiakkaiden näkökulmia aineelliseen
auttamistyöhön.”
Vuosikokouksessa käsiteltäviin virallisempiin asiakirjoihin voi tutustua ottamalla yhteyttä seuran sihteeriin, Tiina Ikoseen (tiina.h.ikonen@helsinki.fi).

Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille: lämpimästi tervetuloa!


3. Diakonian tutkimuksen päivän materiaalit netissä

Johan on tovi vierähtänytkin marraskuisesta Diakonian tutkimuksen päivästä. Vaan eipä hätiä, osaan tutkimuksen päivän materiaaleista voi palata netissä, osoitteessa: http://dts.fi/diakonian-tutkimuksen-paiva/

Kokoonnuimme aiemmista vuosista poiketen Kirkon talolla Etelärannassa. Uutta oli myös ”digiloikka” livetaltiointeihin, joita löytyy useampi Facebook-sivultamme – tervemenoa tutustumaan! Otamme mieluusti vastaan palautetta ja ehdotuksia tilaisuuksiemme järjestelyistä. Mitenkäs viimeisin tutkimuksen päivä mielestäsi onnistui? Missä ja miten Sinun mielestäsi tulisi jatkossa järjestää Diakonian tutkimuksen päiviä? Lähetä kommentteja Eskolle
esko.ryokas”at”uef.fi tai Titille titi.gavert”at”evl.fi.
_________________________________________________________________

Entä mitä muuta mielessä: risuja, ruusuja tai muuten vaan palautetta tai ehdotuksia toimintaamme liittyen? Pyrimme ideoimaan uutta ja kehittämään toimintaamme. Jos siis haluat olla mukana kehittämistyössä, ole meihin yhteydessä ja lähetä viestiä hallituksemme jäsenille. Yhteystiedot löytyvät kätevimmin osoitteesta:

http://dts.fi/yhteystiedot

Ajankohtaisinta tietoa on aina osoitteessa: http://www.dts.fi

Keskustelua käymme ja infoa jaamme myös Facebookissa: https://www.facebook.com/diakoniantutkimuksenseura

Tervetuloa seuraamaan ja osallistumaan.
Talvi taipuu, kevättä kohti!
Leena Nygård, seuran viestittelijä (nygardleena”at”gmail.com)

Posted in Ajankohtaista | Kommentit poissa käytöstä

Sivellin-palkinto 2016

Diakonian tutkimuksen seuran vuosittain jakama Sivellin- opinnäytetyöpalkinto myönnettiin tänä vuonna teologian maisteri Annasara Toivaselle. Palkittu työ on kirkkohistorian oppiaineeseen kuuluva pro gradu -tutkielma ”Kirkon vai kunnan vaivaiset – sairaiden ja vammaisten hoito Heinävedellä 1865–1879.”, ja se on tehty Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa vuonna 2015.

Opinnäyte on palkintokriteereiden mukaisesti uutta luova ja oivaltava. Tutkimuksessa käsitellään seurakuntien auttamistoimintaa kuntien perustamisen ja modernin diakonian välisenä aikana, jota ei juuri lainkaan ole aiemmin tutkittu. Opinnäytteessä analysoidaan kaikki eri arkistoista löytyvät Heinäveden sairaiden ja vammaisten auttamista koskevat lähdesarjat. Näin on syntynyt perusteltu ja tarkka kuva kyseisestä ajanjaksosta ja kirkon auttamistyöstä.

Tutkimus sijoittuu yhteiskunnalliseen murrosvaiheeseen, jossa köyhäinhoito uudistui radikaalisti. Työ tarjoaa mielenkiintoisen paikallistason näkökulman tilanteeseen, jossa yhteiskunnallinen apu ei riitä ja seurakunta joutuu pohtimaan, osallistuuko se ja miten köyhien ja sairaiden auttamiseen. Se tarjoaa peilauspintaa nykyiseen hyvinvointijärjestelmän uudelleen järjestelyihin sote-prosessissa.

Työ on huolellisesti tehty, analyysi on tarkkaa ja oivaltavaa. Työ etenee johdonmukaisesti. Tekijä pohtii työssä ansiokkaasti kirkon ja kunnan auttamisen suhdetta sekä kirkon käsitystä auttamistoimintansa perusteista.

DTS:n hallitus onnittelee lämpimästi Annasara Toivasta!

Versio 2

Pj. Esko Ryökäs, palkittu Annasara Toivanen ja ”viralliset onnittelut”

 

Posted in Ajankohtaista | Kommentit poissa käytöstä

Jäsentiedote 3/2016, marraskuu

DIAKONIAN TUTKIMUKSEN SEURAN JÄSENTIEDOTE 3/2016, marraskuu

SISÄLTÖ:

1. Diakonian tutkimuksen päivä 2016
2. Kestävä hyvinvointi ja eriarvoisuus –seminaari
3. Jäsenrekisterinhoitajan terveiset

__________________________________________

1. ”Tulevaisuuden diakonian osaaminen” – Diakonian tutkimuksen päivä 2016

Vuotuinen Diakonian tutkimuksen päivä on aivan käsillä! Kokoonnumme ”Tulevaisuuden diakonian osaaminen” -teeman äärellä maanantaina 14.11.2016 Kirkon talossa, osoitteessa Eteläranta 8 klo 9–16.

Aamupäivän puheenvuoroissa Titi Gävert ja Marja Pesonen johdattavat tuoreen diakoniabarometrin äärelle ja käsittelemään diakoniatyöhön liittyvän osaamisen ennakointia. Pohdimme digitalisaation haasteita kohtaamiselle Camilla Granholmin johdolla ja erityisiä kumppanuuteen ja verkostoitumiseen liittyviä osaamistarpeita Tiina Ikonen luotsinamme. Näihin pääteemoihin saamme kiintoisia kommenttipuheenvuoroja työelämän asiantuntijoilta. Iltapäivän vietämme tutkimustyöpajoissa, joissa kuullaan ajankohtaisesta ja kehitteillä olevasta diakoniaa koskevasta tutkimuksesta. Tilaisuus huipentuu Sivellin-opinnäytetyöpalkinnon myöntämiseen.

Tarkemmat ohjelma- ja aikataulutiedot löytyvät osoitteesta http://dts.fi/diakonian-tutkimuksen-paiva/
Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille. Tule mukaan miettimään, keskustelemaan, kuuntelemaan ja ihmettelemään sitä, mitä ammennettavaa diakonian tutkimus juuri nyt tarjoaa. Odotamme juuri sinua, tervetuloa!

Huomaa uutuus: Nyt myös striimaamme aamupäivän tilaisuuden Facebookin kautta! Jos syystä tahi toisesta et ole saapuvilla paikan päällä, voit osallistua seuraamalla ja kommentoimalla virtuaalisesti osoitteessa https://fi-fi.facebook.com/diakoniantutkimuksenseura/

2. Kestävä hyvinvointi ja eriarvoisuus -seminaari

Mitä: Sosiaalipoliittinen yhdistys ry.:n järjestämän seminaarin tavoitteena on hahmotella kestävän hyvinvoinnin ulottuvuuksia ja askeleita sellaiseen sosiaalipolitiikkaan, joka mahdollistaisi hyvinvoinnin ekologisesti kestävällä tavalla. Seminaari on maksuton, ilmoittautuminen verkossa 23.11. mennessä: https://goo.gl/forms/wmrUiYhP5vZxEqE92

Missä: Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki), sali 505

Milloin: Keskiviikko 30.11. klo 12.15–15.45

Katso lisää http://sosiaalipoliittinenyhdistys.fi

3. Jäsenrekisterinhoitajan terveiset
”Hyvät tämän jäsenkirjeen saajat!
Jos osoitteenne, nimenne tai jokin muu jäsenyyteenne liittyvä asia on muuttunut, ilmoittakaa siitä jäsensihteerille, Marja Aholle, ahomarja04”at”gmail.com.
Jos jäsenrekisterissä oleva sähköpostiosoitteenne ei toimi, ette saa tätä postia. Loogista, eikö niin! Kiitos!”

_____________________________________________________________________

Ajankohtaisin DTS-info on aina osoitteessa: http://www.dts.fi
Keskustelua käymme ja infoa jaamme myös Facebookissa: https://www.facebook.com/diakoniantutkimuksenseura

Tervetulleeksi seuraamaan toivottaa Leena Nygård, viestittelijä (nygardleena”at”gmail.com)

Posted in Ajankohtaista | Kommentit poissa käytöstä

Olemme ajantasaistaneet jäsenrekisteriämme

Ne seuran jäsenet, jotka eivät ole muistutuksista huolimatta maksaneet jäsenmaksuaan, on hallituksen kokouksessa 31.5.2016 katsottu seurasta eronneiksi. Toivotamme kuitenkin kaikki halukkaat lämpimästi takaisin seuraan, uudestaan voi liittyä milloin tahansa. Liittyminen onnistuu täyttämällä jäsenhakemuslomake ja lähettämällä se osoitteeseen tiedotus@dts.fi tai postitse osoitteeseen
Diakonian tutkimuksen seura, Tiina Ikonen,
Käytännöllisen teologian osasto
PL 33,
00014 Helsingin yliopisto.
Lisäksi tulee maksaa jäsenmaksu seuran tilille Nooa FI4044053220002056.
Maksu on vuonna 2016 yksityishenkilöiltä 25 e/vuosi ja yhteisöiltä 250 e/vuosi. Opiskelijoille jäsenyys on ilmainen (ei sis. painettua Diakonian tutkimus -aikakauskirjaa).

Diakoniatyöntekijöiden liiton ja Suomen kirkon pappisliiton jäsenten ei tarvitse täyttää liittymislomaketta. Riittää, kun ottaa yhteyttä omaan liittonsa halutessaan seuran jäsenyyttä.

Posted in Ajankohtaista | Kommentit poissa käytöstä

Jäsentiedote 2/2016, toukokuu

DIAKONIAN TUTKIMUKSEN SEURAN JÄSENTIEDOTE 2/2016, toukokuu
SISÄLTÖ:

1. Diakonian tutkimuksen seuran vuosikokouskuulumiset
2. DTS:n jäsenmaksut 2016
3. Diakonian tutkimuksen päivä 2016
4. ReDi International Conference 2016 ”Diaconia in Dialogue”: Call for papers continues!
5. Uusi painopaikka Diakonian tutkimus -aikakauskirjalle etsinnässä

1. Diakonian tutkimuksen seuran vuosikokouskuulumiset
DTS vuosikokousti pääsiäisen jälkeisissä tunnelmissa 29.3.2016 Diakonia-ammattikorkeakoulun uusissa tiloissa Kyläsaaressa. Ensi kertaa tilaisuuteen oli mahdollista ottaa osaa myös verkkostreamauksen kautta. Peräti yksi etäosallistuja olikin paikalla (!), ja virtuaaliosallistuminen vaikutti tulevia kokouksia ajatellen toimivalta.

Diakonia-ammattikorkeakoulun entinen rehtori ja erityisasiantuntija, YTT, dosentti Jorma Niemelä tarjoili mielenkiintoisia näkökulmia yhteiseen keskusteluun ja pohdintaan vuosikokousluentonsa ”Tutkimus, soveltava tutkimus ja kehittämistyö – näkökulmia diakoniatyön tutkimiseen ja kehittämiseen” myötä.

Vuosikokouksessa hyvästeltiin hallituspaikastaan luopuvat TtT Raija Pyykkö ja TT Elina Juntunen. Uusina jäseninä tervetulleiksi toivotettiin YTT, diakoni ja lehtori Päivi Thitz Diakista ja TM, diakoni Titi Gävert, diakonian asiantuntija Kirkkohallituksesta. Vanhoina jäseninä hallituspaikallaan jatkavat Esko Ryökäs, Tiina Ikonen, Tiina Saarela, Ulla Siirto, Marja Aho, Esko Kähkönen ja Leena Nygård.

 

2. Jäsenmaksut 2016
Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti yksityishenkilön vuosimaksuna säilyy 25 € ja yhteisöjäsenten 250 €. Uutuutena opiskelijajäsenyyden veloituksesta luovutaan. Ilmoittautuessaan jäseneksi opiskelijan tulee kertoa arvioitu valmistumisvuotensa. Opiskelijajäsenyyteen ei kuulu painettua Diakonian tutkimus -aikakauskirjaa. Ohjeet jäseneksi liittymiseksi löytyvät osoitteesta http://dts.fi/jaseneksi/

Diakoniatyöntekijöiden Liittoon ja Suomen kirkon pappisliittoon kuuluvilla on jatkossakin mahdollisuus liittyä DTS:n jäseneksi veloituksetta ammattiliittonsa kautta. Olethan hyödyntänyt tämän mahdollisuuden – ja kertonut asiasta myös työtovereillesi!

 

3. Diakonian tutkimuksen päivä 2016
Vuotuisen Diakonian tutkimuksen päivän valmistelut etenevät vauhdikkaasti. Perinteistä poiketen tapahtumapäivä on maanantai, 14.11.2016, ja ”areenakin” vaihtuu: kokoonnumme Kirkon talossa Helsingin Etelärannassa. Tarkemmista paikoista ja aikatauluista tiedotamme myöhemmin lisää: luvassa on ohjelmaa aamusta iltapäivään.

Diakonian tutkimuksen päivä on maksuton, ja toivotamme lämpimästi tervetulleiksi aivan kaikki diakonian tutkimuksesta kiinnostuneet. Tutkimuksen päivä tarjoaa ammennettavaa sekä teoreettisella että käytännönläheisemmällä tasolla. Toivomme siis, että muiden muassa mahdollisimman moni diakonian parissa tavalla tai toisella työskentelevä ottaisi osaa. Tulethan rohkeasti mukaan!

 

4. ReDi International Conference 2016 ”Diaconia in Dialogue”: Call for papers continues!
Muistutamme vielä, että Helsingissä 14.–17.9.2016 järjestettävän kansainvälisen diakonian tutkimuksen konferenssin esitelmien ja työryhmien hakuaika on käynnissä. Hakuaikaa on jatkettu 17.6. saakka, ja yhden sivun mittaisia (max 200 sanaa) englanninkielisiä tiivistelmiä esitelmäaiheista otetaan vastaan toukokuun ensimmäiseen päivään saakka osoitteessa ReDiConference2016@diak.fi

Konferenssin pääteemoja ovat:
Community, conviviality and citizenship
Diaconia in a multi faith/diversifying context
New diaconal professionalism – values and practice
Diaconia, refugees and migration

Myös ilmoittautuminen konferenssiin on käynnissä ja jatkuu elokuun loppuun saakka. Katsothan lisää tietoa ohjelmasta ja ilmoittautumisista osoitteessa
http://www.diak.fi/en/rdi/ReDi/Pages/default.aspx

 

5. Uusi painopaikka Diakonian tutkimus -aikakauskirjalle etsinnässä
Diakonian tutkimuksen seuran julkaiseman Diakonian tutkimus -aikakauskirjan painopaikka, Vammalan kirjapaino Oy, on joutunut huhti-toukokuun vaihteessa konkurssiin. Tämän seurauksena etsimme kuumeisesti uutta painopaikkaa kesäkuun Diakonian tutkimus -numerolle. Toivomme, että saamme painetun aikakauskirjan jäsenillemme suunnitellussa aikataulussa. Toivossa elämme myös sen suhteen, että kuluvan vuoden budjetti ei muutoksen myötä liioin heilahtele.
________________________________________________________________________________

DTS:ssa otamme mieluusti vastaan palautetta, kommentteja ja ideoita. Osallistuthan toimintamme kehittämiseen, jos mielessäsi on kehitysehdotus. Viestin saat perille parhaiten olemalla yhteydessä suoraan hallituksen jäseneen:
http://dts.fi/yhteystiedot/

Ajankohtaisinta tietoa on aina osoitteessa: http://www.dts.fi
Keskustelua käymme ja infoa jaamme myös Facebookissa: https://www.facebook.com/diakoniantutkimuksenseura

Tervetuloa seuraamaan!

 

Alkukesän tunnelmissa,
Leena Nygård, seuran viestittelijä (nygardleena”at”gmail.com)

Posted in Ajankohtaista | Kommentit poissa käytöstä

DTS:n vuosikokous 29.3.2016

Kutsu vuosikokoukseen

Tervetuloa Diakonian tutkimuksen seuran sääntömääräiseen vuosikokoukseen tiistaina 29.3.2016 klo 16 alkaen Diakonia-ammattikorkeakoulun (Kyläsaarenkuja 2, Helsinki) luokkaan 327.

Kokoukseen on mahdollista osallistua internetin välityksellä osoitteessa https://connect.funet.fi/diak_kulttuuri_ja_uskonto/ . Kirjaudu sisään vierailijana ja odota, että isäntä/emäntä (host) kutsuu sinut mukaan tapahtumaan.

Kokousmateriaalit ovat saatavilla kokouksen aikana paikan päällä ja internetissä sekä ennen kokousta seuran sihteerillä.

Vuosikokouksen alussa vuosikokousesitelmän pitää Diakonia-ammattikorkeakoulun rehtori Jorma Niemelä aiheesta Tutkimus, soveltava tutkimus ja kehittämistyö – näkökulmia diakoniatyön tutkimiseen ja kehittämiseen.

Lisätietoja antaa Diakonian tutkimuksen seuran sihteeri Tiina Ikonen (tiina.h.ikonen@helsinki.fi, 041-452 3790).

Lämpimästi tervetuloa!

________________________________

Vuosikokouksen esityslista

Aika: 29.3.2016 klo 16.00

Paikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu, luokka 327 (Kyläsaarenkuja 2, Helsinki)

1. Kokouksen avaus
Diakonian tutkimuksen seuran puheenjohtaja Esko Ryökäs.

2. Vuosikokousesitelmä
Rehtori Jorma Niemelä, Diakonia-ammattikorkeakoulu:
”Tutkimus, soveltava tutkimus ja kehittämistyö – näkökulmia diakoniatyön tutkimiseen ja kehittämiseen.”

3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden valinta

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

6. Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
Asiakirjat nähtävillä kokouksessa ja ennen kokousta seuran sihteerillä.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

8. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen
Asiakirjat nähtävillä kokouksessa ja ennen kokousta seuran sihteerillä.
Hallituksen esitys seuran jäsenmaksuksi vuodelle 2016: Hallitus esittää vuosikokoukselle, että

 1. Yksityishenkilön jäsenmaksu on 25 euroa ja se sisältää painetun DT:n
 2. Opiskelijan jäsenmaksu on 10 euroa ja se sisältää painetun DT:n
 3. Yhteisöjäsenmaksu on 250 euroa.

Seuralla on yksilöjäseniä ja yhteisöjäseniä. Mikäli yksilöjäsenten jäsenmaksuja maksetaan isommissa erissä, on euromääräinen maksu per jäsen pienempi seuraavasti:

11 euroa/jäsen (yli 500 jäsenen jäsenmaksu) 12 euroa/jäsen (200–499 jäsenen jäsenmaksu) 14 euroa/jäsen (100–199 jäsenen jäsenmaksu).

9. Hallituksen uusien jäsenten valinta erovuoroisten jäsenten tilalle
Hallituksen jäsenistä ovat erovuorossa Elina Juntunen ja Raija Pyykkö.

10. Seuran puheenjohtajan valinta

11. Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varahenkilöidensä valinta

12. Muut asiat

13. Kokouksen päättäminen

Posted in Ajankohtaista | Kommentit poissa käytöstä