Tutkimuksen päivän 2019 materiaalit on julkaistu

Tutkimuksen päivän 2019 diaesitykset ja tallenne ovat katsottavissa DTS:n verkkosivuillamme kohdassa Tutkimuksen päivä. Käy tutustumassa!

Posted in Ajankohtaista | Kommentit poissa käytöstä

Sivellinpalkinto 2019

Diakonian tutkimuksen seura on myöntänyt vuoden 2019 Sivellin-opinnäytetyöpalkinnon TM Rosa Teräväiselle. Palkinto luovutettiin Diakonian ja kasvatuksen tutkimuksen päivässä Helsingissä 15.11.2019.

Tutkielman nimi on ”Köyhän kiky?” Diskurssianalyysi yhteisöruokailuja ja hyvinvointivaltiota koskevista verkkokeskusteluista. Palkittava työ on tehty pro gradu -tutkielmana Helsingin yliopistossa kirkkososiologian oppiaineessa.

Vuoden 2019 palkittava työ käsittelee verkkokeskustelua elintarvikeavun muuttamisesta yhteisöruokailuiksi. Aihe on erittäin ajankohtainen diakonian ja sen tutkimuksen kentällä, koska viime vuosina on keskusteltu vilkkaasti osallisuus-, yhteisöllisyys- ja ruoka-avun kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä.

Teräväisen opinnäytetyö käsittelee Helsingin sanomien ja Ylen uutisten yhteydessä käytyä verkkokeskustelua. Metodina on hyödynnetty diskurssianalyysiä. Keskeisimpiä diskursseja löytyi kolme: Nöyryytetyt-, Hylätyt kansalaisemme- ja Hyysääjävaltio -diskurssit. Diakonian tutkimuksen seura korostaa, että hyvinvointirepresentaatioiden ja valtarakenteiden analyysi on kiinnitetty ansiokkaasti yhteiskuntateoreettiseen ja hyvinvointipoliittiseen keskusteluun, arvoihin ja ideologioihin. Tutkielma on osoittaa, miten osallisuus ja yhteisöllisyys näyttäytyvät diskurssien kautta yhtäältä hyvinvoinnin lähteinä ja sen tuottamisen tapoina mutta toisaalta vallankäytön välineinä. Osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen pyrkiminen voivat olla myös osa vallankäyttöä.

Palkittava työ avaa uusia näkökulmia elintarvikeavusta ja sen uudistamisesta käytyyn, varsin polarisoituneeseen keskusteluun. Se osoittaa, miten polarisoituneet keskusteluavaruudet assosioituvat erilaisiin käsityksiin hyvinvointivaltion arvoista, tavoitteista ja hyvinvoinnin tuottamisen tavoista. Tulokset ovat erittäin relevantteja sekä diakonisen ruoka-avun kehittämiselle että diakonian ja siihen liittyvien aihepiirien tutkimukselle. Palkinnon perusteluna todetaan, että tutkielma on huolellinen, paneutuva ja analyyttinen. Sen rakenne on johdonmukainen ja kieli on selkeää. Diskurssianalyysin kuvaus ja käyttö ovat erityisen ansiokkaita ja tuottavat kiinnostavia tuloksia. Teräväisen työ on akateemisesti korkeatasoinen ja yhteiskunnallisesti tärkeä puheenvuoro ajankohtaiseen diakoniaan kytkeytyvään aiheeseen.

Diakonian tutkimuksen seuran vuosittain jaettava Sivelin-opinnäytetyöpalkinnossa keskeistä on uuden, oivaltavan ja innovatiivisen näkökulman esille tuominen diakoniaan liittyvässä tutkimuksessa. Tämä innovatiivisuus voi olla teoreettisempaa tai käytännönläheisempää. Diakonia ymmärretään laajasti kristillisenä tai kristillisyyteen perustuvana auttamisena ja palkittavan opinnäytetyön näkökulmaa ei ole rajattu.

Lisätietoja:

Päivi Thitz: paivi.thitz@diak.fi

Esko Ryökäs: esko.ryokas@uef.fi

Palkittu opinnäytetyö:

”Köyhän kiky?” : Diskurssianalyysi yhteisöruokailuja ja hyvinvointivaltiota koskevista verkkokeskusteluista

Ladattavissa oleva opinnäytetyö tässä

Posted in Ajankohtaista | Kommentit poissa käytöstä

Diakonian tutkimuksen seuran jäsentiedote 2-2019

SISÄLTÖ:

1. Diakonian tutkimuksen seuran hallitus 2019 ja seuran kunniajäsen

2. DTS:n jäsenmaksut 2019 – itsemaksaville DTS:n tilitieto

3. Pyyntö itsemaksaville jäsenille yhteystietojen päivittämiseen

4. Diakonian ja kasvatuksen tutkimuksen päivä 15.11.2019 Helsingissä

5. Sivellin-palkinto

6. Teologian ja uskonnontutkimuksen päivät 19.-20.3.2020, Helsinki

7. Diakonian tutkijoiden verkosto

1. Diakonian tutkimuksen seuran kunniajäsen Riitta Hiedanpää ja seuran hallitus 2019 

Vuosikokouksen yhteydessä maaliskuun lopulla 2019 Diakoniatyöntekijöiden liiton pitkäaikainen toiminnanjohtaja Riitta Hiedanpää kutsuttiin seuran kunniajäseneksi. Toimiessaan DTL:n toiminnanjohtajana Hiedanpää edisti merkittävällä tavalla diakoniatyöntekijöiden kiinnostusta tutkimukseen ja sen tekemiseen sekä yhteistyötä DTS:n kanssa.

DTS:n vuosikokouksessa maaliskuussa Diakoniatyöntekijöiden liiton tiloissa Akavatalossa Helsingissä valittiin hallituksen erovuorossa olleet Titi Gävert ja Päivi Thitz uudelleen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 2019-2021. Hallituksen kokoonpano säilyi täten ennallaan. Esko Ryökäs valittiin uudelleen seuran puheenjohtajaksi.

2. Jäsenmaksut 2019

Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti yksityishenkilön vuosimaksuna säilyy 25 € ja yhteisöjäsenten 250 €. Opiskelijajäsenyys on maksuton, siihen ei kuulu painettua Diakonian tutkimus -aikakauskirjaa.
Ohjeet jäseneksi liittymiseksi löytyvät osoitteesta http://dts.fi/jaseneksi/

Diakoniatyöntekijöiden Liittoon ja Suomen kirkon Pappisliittoon kuuluvilla on mahdollisuus liittyä DTS:n jäseneksi veloituksetta ammattiliittonsa kautta. Jäsenetuna on Diakonian tutkimus aikakauskirja ja uutisia sähköpostiisi muutaman kerran vuodessa. Jäsenmaksuilla mahdollistat myös diakoniabarometrin valmistelun, Sivellin-palkinnon ja Diakonian tutkimuksen päivän järjestämisen. Olethan muistanut aktivoida jäsenyytesi! Kerro asiasta myös työtovereillesi!

Mikäli et ole itsemaksavana jäsenenä maksanut vuoden 2019 jäsenmaksuasi, hoida se marraskuun 2019 loppuun mennessä maksamalla jäsenmaksusi suoraan DTS:n tilille FI4044053220002056. Päivitä samalla yhteystietosi alla olevan ohjeen mukaisesti.

3. Pyyntö itsemaksaville jäsenille yhteystietojen päivittämiseen

DTS:n itsemaksavia jäseniä pyydetään ystävällisesti mahdollisimman pikaisesti päivittämään yhteystietonsa (erityisesti sähköpostiosoite) viestillä seuran sähköpostiin tiedotus@dts.fi Myös mikäli liiton kautta tulleet yhteystietosi ovat muuttuneet, laita siitä tietoa.

Mikäli seura ei saa yhteydenottoa eli ajantasaisia yhteystietoja ja maksettua jäsenmaksua, tullaan jäsen poistamaan seuran rekisteristä 1.1.2020 alkaen.

4. Diakonian ja kasvatuksen tutkimuksen päivä 2019

Diakonian ja kasvatuksen tutkimuksen päivä toteutuu perjantaina 15.11.2019 klo 9:30-15:30 yhteistyössä Uskonnon, kasvatuksen ja katsomuksen tutkimusseuran (UKKT) kanssa Diakonia-ammattikorkeakoulun Kalasataman-kampuksen tiloissa Helsingissä. Paikan osoite on Kyläsaarenkuja 2, tila 222. 
Päivän teema on ”Onko yksinäisellä väliä?”

Ohjelma:

9.30    Avaussanat, Diakonian tutkimuksen seuran puheenjohtaja Esko Ryökäs sekä Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseuran puheenjohtaja Pekka Launonen

9.45   Kohtaamattomuuden kivusta muutoksen mahdollisuuteen, Opetusneuvos, kasvatuspsykologian apulaisprofessori (vv.) Niina Junttila

10.30 Ongelmalähiöitä vai yhteisöllisiä kyliä? Ulkopuolisten oletukset ja asukkaiden kokemukset vuokratalovaltaisista lähiöistä, VTT, Sosiologi Lotta Junnilainen

11.15  Ammattikorkeakoulututkintojen tuottamat valmiudet yliopisto-opintoihin, Yliopettaja Minna Valtonen

12  Omakustanteinen lounas

13  Tutkimukselliset työpajat 1-3 (tilat 222, 328, 427).

Työpajoissa käsitellään suunnitteilla, meneillään olevia ja hiljattain valmistuneita tutkimuksia ja ajankohtaista keskustelua. Aiheet voivat liittyä aamupäivän teemoihin tai yleisemmin diakonian tai kasvatuksen kysymyksiin. Ehdota omaa tutkimustasi tai tutkimusideaasi 21.10. mennessä.

15   Työpajojen yhteenveto
Sivellin ja UKKT:n opinnäytetyöpalkintojen jakaminen
Päätössanat

Aamupäivän esitykset striimataan, joten voit seurata niitä verkon kautta joko suorana tai myöhemmin tallenteena.  

Päivä on maksuton eikä osallistuminen vaadi ennakkoilmoittautumista. Lisätietoja ja ehdotukset esityksistä iltapäivän työpajoihin titi.gavert@helsinki.fi ja jouko.porkka@diak.fi.

Päivä tarjoaa loistavan mahdollisuuden tutustua diakonian tutkimukseen sekä teoreettisesti että käytännönläheisesti. Tervetuloa diakonian väki mukaan paikan päälle tai verkkoyhteyden kautta.

Lämpimästi tervetuloa!

5. Sivellin-palkinto

Diakonian tutkimuksen seura jakaa vuosittain opinnäytetyöpalkinnon nimeltä Sivellin. Palkinto koskee yliopistojen ja korkeakoulujen pro gradu -tutkielmia ja opinnäytetöitä, ei kuitenkaan lisensiaattitöitä tai väitöskirjatöitä. Opinnäytepalkinto on muodoltaan kunniakirja. Lisäksi seura tuo palkitun opinnäytetyön esille mediassa. Ehdotuksen palkinnon saajaksi valmistelee vuosittain DTS:n hallituksen määräämä työryhmä. Työryhmä tekee ehdotuksen DTS:n hallitukselle, joka päättää palkinnon saajan.

Palkittavan opinnäytetyön valintakriteereissä keskeistä on uuden, oivaltavan ja innovatiivisen näkökulman esille tuominen. Tämä innovatiivisuus voi olla teoreettisempaa tai käytännönläheisempää. Hyvä opinnäyte voi esimerkiksi linkittää diakoniaan liittyviä teemoja johonkin innovatiiviseen teoreettiseen viitekehykseen tai tuoda esille kentän piiristä jonkin merkittävän näkökohdan tai avauksen. Lisäksi seuraavat opinnäytteen elementit huomioidaan palkinnon saajaa valittaessa:
* selkeä rakenne
* hyvä kieli
* koherentti kokonaisuus
* mielekäs ja perusteltu tutkimustehtävä sekä diakonian kehittämiselle ja/tai tutkimukselle relevantit tulokset

Miten ehdottaa palkinnon saajaa?
Palkinnon saajaksi voidaan ehdottaa edellisen reilun kalenterivuoden aikana tehtyjä töitä. Vuoden 2019 Sivellin-palkinto jaetaan Diakonian ja kasvatuksen tutkimuksen päivässä 15.11.2019. Lähetä ehdotuksesi 24.10.2019 mennessä Isto Peltomäelle ( isto.peltomaki(at)helsinki.fi ) ja Päivi Thitzille ( paivi.thitz(at)diak.fi ). Liitä mukaan ehdotukseesi ehdottamasi opinnäytetyö sähköisessä muodossa tai työn nettiosoite. Perustele ehdotuksessasi, miksi juuri tämän opinnäytetyön tulisi saada Sivellin-palkinto.

6. Teologian ja uskonnontutkimuksen päivät 19.-20.3.2020, Helsinki

Teologian ja uskonnontutkimuksen alan ensimmäinen yhteinen tieteellinen konferenssi toteutetaan teemalla uskonto ja yhteiskunnan haasteet. Järjestäjinä ovat teologian ja uskonnontutkimuksen alan tieteelliset seurat yhdessä. Konferenssin paikkana on Tieteiden talo os. Kirkkokatu 6, Helsinki. Tieteellisten seurojen jäsenet pääsevät mukaan alennetulla maksulla.

DTS järjestää työryhmän otsikolla Diakoniatyö ja yhteiskunnan sosiaaliset ja taloudelliset haasteet.
Mikäli pohdit, lähettäisitkö DTS:n työryhmään ehdotuksesi, ota yhteyttä esko.ryokas(at)uef.fi 

Esitelmähaku on käynnissä. Esitelmää voi ehdottaa työryhmään tai yleisesti niiden ulkopuolelle.
Esitelmäehdotukset tulee lähettää 8.11.2019 mennessä Kati Tervo-Niemelälle (kati.tervo-niemela@uef.fi) ja Isto Peltomäelle (isto.peltomaki@helsinki.fi)

Esitelmäehdotuksen tulee sisältää:

  • Otsikko
  • Lyhyt kuvaus esitelmästä ja mahdollisesti siitä, mihin työryhmään sitä esitetään (enintään 200 sanaa), katso lista työryhmistä
  • Esitelmänpitäjän yhteystiedot (nimi, affiliaatio, sähköposti, puhelinnumero)
  • Esitelmän kieli voi olla suomi, ruotsi tai englanti

Linkki konferenssin verkkosivuille https://blogs.helsinki.fi/teologian-ja-uskonnontutkimuksen-paivat-2020/

7. Diakonian tutkijoiden verkosto

Diakoniaan liittyvää tutkimusta tehdään Suomessa useilla tieteenaloilla muun muassa teologian,
sosiaali- ja yhteiskuntatieteiden, terveystieteiden ja oikeustieteiden piirissä. Poikkitieteellisen tutkimuksen kartoittamiseksi ja edistämiseksi seura on perustanut Diakonian tutkijoiden verkoston. Verkoston yhteydenpito tapahtuu ensisijaisesti verkoston Facebook-ryhmän (Diakonian tutkijoiden verkosto). Ryhmään pääsee mukaan Facebookissa liittymispyynnön lähettämällä. Ryhmä on avoin. Tervetuloa seuraamaan, keskustelemaan ja osallistumaan!

Diakonian tutkimuksen seurassa otamme vastaan palautetta, kommentteja ja ideoita.
Voit osallistua toimintamme kehittämiseen ja kertoa kehittämisideasi jollekulle hallituksen jäsenistä: http://dts.fi/yhteystiedot/

Ajankohtaisinta tietoa on aina osoitteessa: http://www.dts.fi

Keskustelua käymme ja infoa jaamme myös Facebookissa: https://www.facebook.com/diakoniantutkimuksenseura

Tervetuloa seuraamaan!

Raikkaiden syystuulien puhaltaessa ja lehtien kahistessa,

Jaana Alasentie (jaana.alasentie(at)gmail.com)

Posted in Ajankohtaista | Kommentit poissa käytöstä

DIAKONIAN JA KASVATUKSEN TUTKIMUKSEN PÄIVÄ 2019 

”Onko yksinäisellä väliä?”

Ajankohta: pe 15.11.2019 klo 9.30–15.30

Paikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kyläsaarenkuja 2, Helsinki, tila 222

Ohjelma:

9.30   Avaussanat, Diakonian tutkimuksen seuran puheenjohtaja Esko Ryökäs sekä Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseuran puheenjohtaja Pekka Launonen

9.45   Kohtaamattomuuden kivusta muutoksen mahdollisuuteen, Opetusneuvos, kasvatuspsykologian apulaisprofessori (vv.) Niina Junttila

10.30  Ongelmalähiöitä vai yhteisöllisiä kyliä? Ulkopuolisten oletukset ja asukkaiden kokemukset vuokratalovaltaisista lähiöistä, VTT, Sosiologi Lotta Junnilainen

11.15   Ammattikorkeakoulututkintojen tuottamat valmiudet yliopisto-opintoihin, Yliopettaja Minna Valtonen

12     Omakustanteinen lounas

13     Tutkimukselliset työpajat 1-3 (tilat 222, 328, 427).

Työpajoissa käsitellään suunnitteilla, meneillään olevia ja hiljattain valmistuneita tutkimuksia ja ajankohtaista keskustelua. Aiheet voivat liittyä aamupäivän teemoihin tai yleisemmin diakonian tai kasvatuksen kysymyksiin. Ehdota omaa tutkimustasi tai tutkimusideaasi 21.10. mennessä.

15   Työpajojen yhteenveto

Sivellin ja UKKT:n opinnäytetyöpalkintojen jakaminen

Päätössanat

Aamupäivän esitykset striimataan, joten voit seurata niitä verkon kautta joko suorana tai myöhemmin tallenteena.  

Päivä on maksuton eikä osallistuminen vaadi ennakkoilmoittautumista. Lisätietoja ja ehdotukset esityksistä iltapäivän työpajoihin titi.gavert@helsinki.fi ja jouko.porkka@diak.fi.

Lämpimästi tervetuloa!

Posted in Ajankohtaista | Kommentit poissa käytöstä

Riitta Hiedanpää Diakonian tutkimuksen seuran kunniajäseneksi

Diakonian tutkimuksen seura kutsui kunniajäseneksi Riitta Hiedanpään, joka toimiessaan Diakoniatyöntekijöiden liiton toiminnanjohtajana oli perustamassa ja tukemassa tutkimusseuraa sekä edistämässä diakonian tutkimusta.


Kuvassa DTS:n sihteeri Tarja Korpaeus-Hellsten, Riitta Hiedanpää ja
puheenjohtaja Esko Ryökäs. Kuvaajana Marko Pasma.

Puhe DTS:n vuosikokouksessa perjantaina 29.3.2019:
”Riitta Hiedanpää toimi Diakoniatyöntekijöiden Liiton toiminnanjohtajana silloin, kun yhteistyöstä Diakonian tutkimuksen seuran kanssa neuvoteltiin. Tuohon aikaan kovin harva diakoniatyöntekijä oli tutkimuksen seuran jäsenenä, ja kuitenkin tutkimustiedolla olisi ollut merkittäviä hyötyjä paikallisseurakuntiin sekä diakoniatyön kehittämisen että diakoniatyöstä kertomisen kannalta. Ensin diakoniatyöntekijöitä kutsuttiin DTL:n viestinnän kautta liittymään Diakonian tutkimuksen seuraan. Kun tällä ei ollut merkittäviä vaikutuksia, tuli ajatus seuran jäsenyydestä liiton jäsenetuna. Nyt jälkeenpäin nähdään, että tämä on ollut menestystekijä.

Tänä päivänä diakoniatyöntekijöiden kiinnostus ja osaaminen tutkimustiedon käytössä on aivan toisella tasolla kuin takavuosina. Tästä osoituksina voidaan pitää ainakin kolmea asiaa. Ensiksi jo useamman vuoden ajan diakoniatyöntekijät ovat osallistuneet aiemaa runsaslukuisemmin Diakonian tutkimuksen päivään, sekä Helsingissä että Tampereella.

Toiseksi diakoniatyöntekijät jatko-opiskelevat ja tekevät tutkimusta aiempaa enemmän. YAMK- ja maisteriopintoja tehneitä diakoniatyöntekijöitä on DTL:n kartoituksen mukaan jo valtava määrä. Viimeisimmän Diakoniabarometrin tutkijat oli YAMK-tutkintoa tekevää diakoniatyöntekijää.

Kolmanneksi: Kun Diakonian tutkimuksen seura viime syksynä perusti Facebookiin ryhmän Diakonian tutkijoiden verkosto, siihen liittyi nopeasti 170 jäsentä, joista valtaosa on kirkon diakoniatyöntekijöitä. Tutkimus ja tutkimuksen seuraaminen mielletään diakoniatyölle ja diakoniatyöntekijänä toimimiselle tärkeäksi.

Diakonian tutkimuksen seura kiittää Riitta Hiedanpäätä: käytit työsi mandaattia avaamaan diakoniatyöntekijöille tien tutkimuksen maailmaan. Tämän osoituksena vuosikokous 29.3. päätti kutsua Riitta Hiedanpään kunniajäsenekseen.”

Posted in Ajankohtaista | Kommentit poissa käytöstä

Diakonian tutkimuksen seuran jäsentiedote 1-2019

Sisältö:
1. DTS:n vuosikokous 29.3.2019
2. Diakonityön tutkimuksen päivä 2019
3. Diakonian tutkijoiden verkosto


1. Diakonian tutkimuksen seuran vuosikokous 2019 järjestetään pe 29.3.2019 klo 14 alkaen

Diakoniatyöntekijöiden liiton kokoustiloissa Akava-talossa Helsingissä os. Kellosilta 7, 00520 Helsinki. Vuosikokoukseen tulijoita ollaan aulassa vastassa ja opastamassa kokoustila Erkkaan. Vuosikokouksen alussa pitää TT Tiina Huhtanen mielenkiintoisen esitelmän ”Diakonian virka ja uusin ekumeeninen kehitys”. Lisäksi vuosikokouksen ohjelmassa kunniajäsenen kutsuminen.

Vuosikokouksen asialista ja kokousmateriaalit ovat saatavissa etukäteen seuran sihteeriltä Tarja Korpaeus-Hellsteniltä (tarja.korpaeus-hellsten(at)evl.fi) sekä paikan päällä.

Pääset mukaan etänä DTS:n Facebook-sivun kautta live-tilassa. Sivun tykkääjät pääsevät seuraamaan luentoa.

Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille: lämpimästi tervetuloa!

2. Diakonian tutkimuksen päivä 2019

Diakonian tutkimuksen päivää vietetään perjantaina 15.11.2019 klo 9.30-15.30 Helsingissä Diakin Kalasataman kampuksella.

Viime syksyn diakonian tutkimuksen päivän esityksistä osa on tallennettu DTS:n sivuille. Käypä kurkkaamassa ja lukemassa täältä .

3. Diakonian tutkijoiden verkosto

Diakoniaan liittyvää tutkimusta tehdään Suomessa useilla tieteenaloilla muun muassa teologian,
sosiaali- ja yhteiskuntatieteiden ja oikeustieteiden piirissä. Poikkitieteellisen tutkimuksen kartoittamiseksi ja edistämiseksi seura on perustanut Diakonian tutkijoiden verkoston. Verkoston yhteydenpito tapahtuu ensisijaisesti verkoston Facebook-ryhmän (Diakonian tutkijoiden verkosto). Ryhmään pääsee mukaan Facebookissa liittymispyynnön lähettämällä. Ryhmä on avoin kaikille diakonian tutkimuksesta kiinnostuneille. Tervetuloa seuraamaan, keskustelemaan ja osallistumaan!
________________________________________________________________________________

Onko mielessäsi palautetta tai ehdotuksia toimintaamme liittyen? Pyrimme ideoimaan uutta ja kehittämään toimintaamme. Mikäli haluat olla mukana kehittämistyössä, ole meihin yhteydessä ja lähetä viestiä hallituksemme jäsenille.

Yhteystiedot löytyvät kätevimmin osoitteesta: http://dts.fi/yhteystiedot

Ajankohtaisinta tietoa on aina osoitteessa: http://www.dts.fi

Keskustelua käymme ja infoa jaamme myös Facebookissa: https://www.facebook.com/diakoniantutkimuksenseura

Tervetuloa seuraamaan ja osallistumaan.

Aurinkoisia päiviä ja kevättä kohti mennään!
Jaana Alasentie jaana.alasentie(at)gmail.com

Posted in Ajankohtaista | Kommentit poissa käytöstä

Diakonian tutkimuksen numero 2-18 on ilmestynyt

Käy tutustumassa Diakonian tutkimuksen uuteen numeroon 2-2018 tästä

Posted in Ajankohtaista | Kommentit poissa käytöstä

Vuoden 2018 Sivellin palkinnon saaja

Diakonian tutkimuksen seura myönsi vuoden 2018 Sivellin-palkinnon  Petriina Laineelle ja Katja Vilponiemelle opinnäytetyöstä VAPAUTUKSEN TEOLOGIAA VERKOSSA : Raportti ihmisoikeusteologiaa puolustavien teesien synnystä.

Posted in Ajankohtaista | Kommentit poissa käytöstä

Diakonian Tutkimuksen seuran jäsentiedote 2/2018

SISÄLTÖ:
1. Diakonian tutkimuksen seuran hallitus 2018
2. DTS:n jäsenmaksut 2018
3. Diakonian tutkimuksen päivä Tampereella 2018
4. Sivellin-palkinto
5. Diakoniabarometri 2018
1. Diakonian tutkimuksen seuran hallitus 2018

1. Diakonian tutkimuksen seuran hallitus 2018

DTS:n vuosikokouksessa maaliskuun lopulla 2018 Diakonia-ammattikorkeakoulun tiloissa Kyläsaaressa myönnettiin ero hallituksen jäsenyydestä Marja Aholle, Tiina Ikoselle, Tiina Saarelalle ja Ulla Siirrolle. Uusiksi jäseniksi valittiin Talvikki Ahonen, Ilona Kontinen, Tarja Korpaeus-Hellsten ja Isto Peltomäki. Vanhoina jäseninä hallituksessa jatkavat Jaana Alasentie, Sari Nieminen ja Päivi Thitz sekä Esko Ryökäs, joka valittiin seuran puheenjohtajaksi.

2. Jäsenmaksut 2018

Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti yksityishenkilön vuosimaksuna säilyy 25 € ja yhteisöjäsenten 250 €. Opiskelijajäsenyys on maksuton, siihen ei kuulu painettua Diakonian tutkimus -aikakauskirjaa. Ohjeet jäseneksi liittymiseksi löytyvät osoitteesta http://dts.fi/jaseneksi/

Mikäli et ole Diakoniatyöntekijöiden liiton tai Pappisliiton jäsen, DTS:n jäsenmaksu tulee itsemaksavana maksaa seuran tilille FI4044053220002056 marraskuun 2018 aikana. (Erillistä tilisiirtoa ei lähetetä.)

Diakoniatyöntekijöiden Liittoon ja Suomen kirkon Pappisliittoon kuuluvilla on mahdollisuus liittyä DTS:n jäseneksi veloituksetta ammattiliittonsa kautta. Jäsenetuna on Diakonian tutkimus aikakauskirja ja uutisia sähköpostiisi muutaman kerran vuodessa.

Olethan muistanut aktivoida jäsenyytesi! Kerro asiasta myös työtovereillesi!

3. Diakonian tutkimuksen päivä Tampereella 2018

Diakonian tutkimuksen päivä toteutuu tänä vuonna Tampereella maanantaina 12.11. klo 9:30-15:30. Paikkana on Kalevan kirkon seurakuntasali osoitteessa Liisanpuisto 1, Tampere.

Päivän teema on ”Kontekstuaalisuus ja kokonaisvaltainen missio – kirkon toiminnan ydin”.

Ohjelma:
9.30 Avaussanat, Diakonian tutkimuksen seuran varapuheenjohtaja Päivi Thitz

9.45 Kontekstuaalisuus ja kokonaisvaltainen missio kirkon toiminnan ytimessä
Piispainkokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen. Taustaksi: Kaikkialta kaikkialle –Kirkon missio nyt

10.30 Case Tampere: Yhteisölähtöiset kokeilut seurakunnan työn kehittämisessä
Tutkija Veli-Matti Salminen, KTK ja yliopettaja Minna Valtonen, DIAK

11.15 Diakoniabarometri 2018: Diakonian viestintä, yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja digitalisaatio
Barometritutkijat Päivi Isomäki, Johanna Lehmusmies, Päivi Salojärvi ja Veera Wallenius

12 Omakustanteinen lounas kirkon lähistön ravintoloissa

13 Tutkimukselliset työpajat. Työpajoissa käsitellään suunnitteilla, meneillään olevia ja hiljattain valmistuneita tutkimuksia. Tällä kertaa toivomme tutkimuksia erityisesti näistä teemoista:
1. Diakonian teologian tutkimukset (työpajan vetäjä Isto Peltomäki)
2. Tutkimukset seurakuntadiakonian kehittämisestä (työpajan vetäjä Ilona Kontinen)
3. Diakoniabarometri ja jatkotutkimusaiheet (työpajan vetäjä Titi Gävert)

14.30 Kahvitauko, Kirkon tutkimuskeskus tarjoaa

14.45 Työpajojen yhteenveto

Sivellin-palkinnon jakaminen
Päätössanat, tutkija Veli-Matti Salminen

Aamupäivän esitykset striimataan, joten voit seurata niitä joko suorana tai tallenteina. Tarkemmat tiedot striimauksesta tulevat Diakonian tutkimuksen seuran Facebook-sivulle.

Päivä on maksuton eikä se vaadi ennakkoilmoittautumista. Lisätietoja ja ilmoittautuminen työryhmäesityksen pitäjäksi: titi.gavert(at)evl.fi, paivi.thitz(at)diak.fi, veli-matti.salminen(at)evl.fi.

Päivä tarjoaa loistavan mahdollisuuden tutustua diakonian tutkimukseen sekä teoreettisesti että käytännönläheisesti. Tervetuloa diakonian väki mukaan paikan päälle tai verkkoyhteyden kautta.
Lämpimästi tervetuloa!

4. Sivellin-palkinto

Diakonian tutkimuksen seura jakaa vuosittain opinnäytetyöpalkinnon nimeltä Sivellin. Palkinto koskee yliopistojen ja korkeakoulujen pro gradu -tutkielmia ja opinnäytetöitä, ei kuitenkaan lisensiaattitöitä tai väitöskirjatöitä. Opinnäytepalkinto on muodoltaan kunniakirja. Lisäksi seura tuo palkitun opinnäytetyön esille mediassa. Ehdotuksen palkinnon saajaksi valmistelee vuosittain DTS:n hallituksen määräämä työryhmä. Työryhmä tekee ehdotuksen DTS:n hallitukselle, joka päättää palkinnon saajan.

Palkittavan opinnäytetyön valintakriteereissä keskeistä on uuden, oivaltavan ja innovatiivisen näkökulman esille tuominen. Tämä innovatiivisuus voi olla teoreettisempaa tai käytännönläheisempää. Hyvä opinnäyte voi esimerkiksi linkittää diakoniaan liittyviä teemoja johonkin innovatiiviseen teoreettiseen viitekehykseen tai tuoda esille kentän piiristä jonkin merkittävän näkökohdan tai avauksen. Lisäksi seuraavat opinnäytteen elementit huomioidaan palkinnon saajaa valittaessa: • selkeä rakenne • hyvä kieli • koherentti kokonaishahmo • mielekäs ja perusteltu tutkimustehtävä sekä diakonian kehittämiselle ja/tai tutkimukselle relevantit tulokset

Miten ehdottaa palkinnon saajaa?
Palkinnon saajaksi voidaan ehdottaa edellisen reilun kalenterivuoden aikana tehtyjä töitä. Vuoden 2018 Sivellin-palkinto jaetaan Diakonian tutkimuksen päivässä 12.11.2018. Lähetä ehdotuksesi 12.10.2018 mennessä Isto Peltomäelle ( isto.peltomaki(at)helsinki.fi ) ja Päivi Thitzille ( paivi.thitz(at)diak.fi ). Liitä mukaan ehdotukseesi ehdottamasi opinnäytetyö sähköisessä muodossa tai työn nettiosoite. Perustele ehdotuksessasi, miksi juuri tämän opinnäytetyön tulisi saada Sivellin-palkinto.

5. Diakoniabarometri

Diakoniabarometri 2018 on kymmenes diakoniatyöntekijöille suunnattu barometritutkimus, joka täydentää Suomen ev.lut. kirkon seurakuntien vuosittaisia tilastoja ja Kirkon tutkimuskeskuksen nelivuotiskertomusta.

Diakoniabarometrin 2018 toteuttajatahoina olivat Diakonian tutkimuksen seura, Diakoniatyöntekijöiden liitto, Kirkon diakonia ja sielunhoito / Kirkkohallitus sekä Diakonia-ammattikorkeakoulu DIAK. Barometrin tutkijoina ja raportin laatijoina olivat DIAK ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijat Sääksmäen seurakunnan johtava diakonian viranhaltija Päivi Isomäki, Vantaan Tikkurilan seurakunnan diakoniatyöntekijä Johanna Lehmusmies, Asikkalan seurakunnan diakoniatyöntekijä Päivi Salojärvi ja Porvoon suomalaisen seurakunnan diakoniatyöntekijä Veera Wallenius. Tulosten tiivistelmän ja pohdinta-artikkelin kirjoittajina olivat myös Kirkkohallituksen asiantuntija Titi Gävert sekä Diakissa tutkimustyötä ohjanneet opettajat, yliopettaja Mikko Malkavaara ja lehtori Jouko Porkka. Diakoniabarometri 2018 ohjausryhmään kuuluivat edellä mainittujen lisäksi asiamies Marko Pasma Diakoniatyöntekijöiden liitosta, dosentti Esko Ryökäs Diakonian tutkimuksen seurasta ja tutkija Veli-Matti Salminen Kirkon tutkimuskeskuksesta.

Raportti on toteutettu Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisusarjassa ja löydät sen täältä.

Raportin esipuhe, tulosten tiivistelmä ja johtopäätökset ovat suomeksi ja ruotsiksi, muut tulosluvut suomeksi.

________________________________________________________________________________
Diakonian tutkimuksen seurassa otamme vastaan palautetta, kommentteja ja ideoita.
Voit osallistua toimintamme kehittämiseen ja kertoa kehittämisideasi jollekulle hallituksen jäsenistä: yhteystiedot

Keskustelua käymme ja infoa jaamme myös Facebookissa Tervetuloa seuraamaan!

Syystuulien puhaltaessa,
Jaana Alasentie (jaana.alasentie(at)gmail.com)

Posted in Ajankohtaista | Kommentit poissa käytöstä

Diakonian tutkimuksen päivä 12.11.2018 Tampereella

Diakonian tutkimuksen päivää 12.11. klo 9.30-15.30 Kalevan kirkon seurakuntasalissa osoitteessa Liisanpuisto 1, Tampere.

Päivän teemana Kontekstuaalisuus ja kokonaisvaltainen missio – kirkon toiminnan ydin. Teemasta alustaa piipainkokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen. Lisäksi käsitellään ajankohtaista tutkimusta mm. yhteisöllisyyden kehittämisestä, diakonian viestinnästä ja digitalisten välineiden hyödyntämisestä.

Päivän järjestää Diakonian tutkimuksen seura ja Kirkon tutkimuskeskus.
Lisätietoja titi.gavert@evl.fi, paivi.thitz@diak.fi, veli-matti.salminen@evl.fi.

Lämpimästi tervetuloa kaikki diakoniaihmiset ja diakonian tutkimuksesta kiinnostuneet!

Ohjelma:

9.30              Avaussanat, Diakonian tutkimuksen seuran varapuheenjohtaja Päivi Thitz

9.45              Kontekstuaalisuus ja kokonaisvaltainen missio kirkon toiminnan ytimessä                  Piispainkokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen. Taustaksi: Kaikkialta kaikkialle –Kirkon missio nyt. http://sakasti.evl.fi/julkaisut.nsf/83C5D2A02E58259EC22582E500358296/$FILE/22211925.pdf

10.30           Case Tampere Yhteisölähtöiset kokeilut seurakunnan työn kehittämisessä
Tutkija Veli-Matti Salminen, KTK ja yliopettaja Minna Valtonen, DIAK

11.15            Diakoniabarometri 2018: Diakonian viestintä, yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja digitalisaatio Barometritutkijat Päivi Isomäki, Johanna Lehmusmies, Päivi Salojärvi ja Veera Wallenius,
Diakoniabarometri ja missiologia 2018 diasarja
Diakoniabarometri2018 löydettävissä myös linkistä http://sakasti.evl.fi/diakoniabarometri

12                 Omakustanteinen lounas kirkon lähistön ravintoloissa

13                 Tutkimukselliset työpajat. Työpajoissa käsitellään suunnitteilla, meneillään olevia ja hiljattain valmistuneita tutkimuksia.

  1. Diakonian teologian tutkimukset (työpajan vetäjä Isto Peltomäki)

–  Petrina Laine & Katja Vilponiemi: Vapautuksen teologiaa verkossa. Raportti ihmisoikeusteologiaa puolustavien teesien synnystä.

– Eeva-Maria Kanerva: Seksuaalisuus kristillisten arvojen valossa. Työkirja oman seksuaalisuuden ja kristillisen arvomaailman dialogiin.

– Heli Hiltunen & Mirkku Tammisto-Kiiski: Jyväskylän seurakunnan diakoniatyöntekijöiden kokemus kriminaalityön osaamisestaan.

  1. Tutkimukset seurakuntadiakonian kehittämisestä (työpajan vetäjä Ilona Kontinen)

– Kristiina Tuohimaa-Salminen: Minun seurakuntani. Kehitysvammaisten seurakuntalaisten kuvia ja osallisuuden kokemuksia.

– Heidi Heikkinen: Ohjatun iltapäivätoiminnan kehittäminen Tampereella.

– Marja Kattelus: Välivuora-asuttamisen opas.

  1. Diakoniabarometri ja jatkotutkimusaiheet (työpajan vetäjä Titi Gävert)

– Irene Roivainen: Diakoniatyö sosiaalityön kumppanina sote-uudistuksessa

– Iisa Lehtinen: Taide ja kulttuuritoiminta syrjäytymisen ehkäisyssä

14.30            Kahvitauko, Kirkon tutkimuskeskus tarjoaa

14.45            Työpajojen yhteenveto

Sivellin-palkinnon jakaminen, tohtorikoulutettava Isto Peltomäki ja Päivi Thitz

15:15 Päätössanat, tutkija Veli-Matti Salminen

Aamupäivän esitykset striimataan, joten voit seurata niitä joko suorana tai tallenteina. Tarkemmat tiedot striimauksesta tulevat Diakonian tutkimuksen seuran Facebook-sivulle.

Päivä on maksuton eikä se vaadi ennakkoilmoittautumista. Lisätietoja ja ilmoittautuminen työryhmäesityksen pitäjäksi: titi.gavert@evl.fi, paivi.thitz@diak.fi, veli-matti.salminen@evl.fi.

 

——————-

Diakonian tutkimuksen päivää 12.11. klo 9.30-15.30 Kalevan kirkon seurakuntasalissa osoitteessa Liisanpuisto 1, Tampere. Lämpimästi tervetuloa kaikki diakoniaihmiset ja diakonian tutkimuksesta kiinnostuneet!

Päivän teemana Kontekstuaalisuus ja kokonaisvaltainen missio – kirkon toiminnan ydin. Teemasta alustaa piipainkokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen. Lisäksi käsitellään ajankohtaista tutkimusta mm. yhteisöllisyyden kehittämisestä, diakonian viestinnästä ja digitalisten välineiden hyödyntämisestä.

Päivän järjestää Diakonian tutkimuksen seura ja Kirkon tutkimuskeskus.
Lisätietoja titi.gavert@evl.fi, paivi.thitz@diak.fi, veli-matti.salminen@evl.fi.

Alustava ohjelma:

9.30 Avaussanat, Diakonian tutkimuksen seuran varapuheenjohtaja Päivi Thitz

9.45  Kontekstuaalisuus ja kokonaisvaltainen missio kirkon toiminnan ytimessä, Piispainkokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen. Taustaksi: Kaikkialta kaikkialle –Kirkon missio nyt.

10.30 Case Tampere: Yhteisölähtöiset kokeilut seurakunnan työn kehittämisessä, Tutkija Veli-Matti Salminen, KTK ja yliopettaja Minna Valtonen, DIAK

11.15 Diakoniabarometri 2018: Diakonian viestintä, yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja digitalisaatio, Barometritutkijat Päivi Isomäki, Johanna Lehmusmies, Päivi Salojärvi ja Veera Wallenius, Taustaksi: Diakoniabarometri 2018

12 Omakustanteinen lounas kirkon lähistön ravintoloissa

13  Tutkimukselliset työpajat. Työpajoissa käsitellään suunnitteilla, meneillään olevia ja hiljattain valmistuneita tutkimuksia. Tällä kertaa toivomme tutkimuksia erityisesti näistä teemoista:

  1. Diakonian teologian tutkimukset (työpajan vetäjä Isto Peltomäki)
  2. Tutkimukset seurakuntadiakonian kehittämisestä (työpajan vetäjä Ilona Kontinen)
  3. Diakoniabarometri ja jatkotutkimusaiheet (työpajan vetäjä Titi Gävert)

14.30 Kahvitauko, Kirkon tutkimuskeskus tarjoaa

14.45 Työpajojen yhteenveto

Sivellin-palkinnon jakaminen

noin 15:15 Päätössanat, tutkija Veli-Matti Salminen, Tilaisuus päättyy klo 15:30

Aamupäivän esitykset striimataan, joten voit seurata niitä joko suorana tai tallenteina. Tarkemmat tiedot striimauksesta tulevat Diakonian tutkimuksen seuran Facebook-sivulle.

Päivä on maksuton eikä se vaadi ennakkoilmoittautumista. Lisätietoja ja ilmoittautuminen työryhmäesityksen pitäjäksi: titi.gavert@evl.fi, paivi.thitz@diak.fi, veli-matti.salminen@evl.fi.

Lämpimästi tervetuloa!

Posted in Ajankohtaista | Kommentit poissa käytöstä