Diakonian tutkimuksen seuran opinnäytetyöpalkinto Sivellin

Diakonian tutkimuksen seura (DTS) jakaa vuosittain opinnäytetyöpalkinnon nimeltä Sivellin. Palkinto koskee yliopistojen ja korkeakoulujen pro gradu -tutkielmia ja opinnäytetöitä, ei kuitenkaan lisensiaattitöitä tai väitöskirjatöitä. Opinnäytepalkinto on muodoltaan kunniakirja. Lisäksi seura tuo palkitun opinnäytetyön esille mediassa.

Kriteerit ja palkinnon saajan valinta

Ehdotuksen palkinnon saajaksi valmistelee vuosittain DTS:n hallituksen määräämä työryhmä. Työryhmä tekee ehdotuksen DTS:n hallitukselle, joka päättää palkinnon saajan.

Palkittavan opinnäytetyön valintakriteereissä keskeistä on uuden, oivaltavan ja innovatiivisen näkökulman esille tuominen diakoniaan liittyvässä tutkimuksessa. Tämä innovatiivisuus voi olla teoreettisempaa tai käytännönläheisempää. Diakonia ymmärretään laajasti kristillisenä tai kristillisyyteen perustuvana auttamisena ja palkittavan opinnäytetyön näkökulmaa ei ole rajattu. Hyvä opinnäyte voi esimerkiksi linkittää diakoniaan liittyviä teemoja johonkin innovatiiviseen teoreettiseen viitekehykseen tai tuoda esille kentän piiristä jonkin merkittävän näkökohdan tai avauksen.

Lisäksi seuraavat opinnäytteen elementit huomioidaan palkinnon saajaa valittaessa:

Miten ehdottaa palkinnon saajaa?

• selkeä rakenne

• hyvä kieli

• koherentti kokonaishahmo

• mielekäs ja perusteltu tutkimustehtävä sekä diakonian kehittämiselle ja/tai tutkimukselle relevantit tulokset

Palkinnon saajaksi voidaan ehdottaa edellisen reilun kalenterivuoden aikana tehtyjä töitä. Vuoden 2020 Sivellin-palkinto jaetaan Diakonian ja kasvatuksen tutkimuksen päivässä 26.11.2020.

Lähetä ehdotuksesi 15.10. mennessä Isto Peltomäelle (isto.peltomaki@helsinki.fi) ja Päivi Thitzille (paivi.thitz@diak.fi). Liitä mukaan ehdotukseesi ehdottamasi opinnäytetyö sähköisessä muodossa tai työn nettiosoite. Perustele lyhyesti ehdotuksessasi, miksi juuri tämän opinnäytetyön tulisi saada Sivellin-palkinto.

Tiedot myös: http://dts.fi/sivellin/

This entry was posted in Ajankohtaista. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.