Diakonian tutkimuksen seuran jäsentiedote 2-2019

SISÄLTÖ:

1. Diakonian tutkimuksen seuran hallitus 2019 ja seuran kunniajäsen

2. DTS:n jäsenmaksut 2019 – itsemaksaville DTS:n tilitieto

3. Pyyntö itsemaksaville jäsenille yhteystietojen päivittämiseen

4. Diakonian ja kasvatuksen tutkimuksen päivä 15.11.2019 Helsingissä

5. Sivellin-palkinto

6. Teologian ja uskonnontutkimuksen päivät 19.-20.3.2020, Helsinki

7. Diakonian tutkijoiden verkosto

1. Diakonian tutkimuksen seuran kunniajäsen Riitta Hiedanpää ja seuran hallitus 2019 

Vuosikokouksen yhteydessä maaliskuun lopulla 2019 Diakoniatyöntekijöiden liiton pitkäaikainen toiminnanjohtaja Riitta Hiedanpää kutsuttiin seuran kunniajäseneksi. Toimiessaan DTL:n toiminnanjohtajana Hiedanpää edisti merkittävällä tavalla diakoniatyöntekijöiden kiinnostusta tutkimukseen ja sen tekemiseen sekä yhteistyötä DTS:n kanssa.

DTS:n vuosikokouksessa maaliskuussa Diakoniatyöntekijöiden liiton tiloissa Akavatalossa Helsingissä valittiin hallituksen erovuorossa olleet Titi Gävert ja Päivi Thitz uudelleen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 2019-2021. Hallituksen kokoonpano säilyi täten ennallaan. Esko Ryökäs valittiin uudelleen seuran puheenjohtajaksi.

2. Jäsenmaksut 2019

Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti yksityishenkilön vuosimaksuna säilyy 25 € ja yhteisöjäsenten 250 €. Opiskelijajäsenyys on maksuton, siihen ei kuulu painettua Diakonian tutkimus -aikakauskirjaa.
Ohjeet jäseneksi liittymiseksi löytyvät osoitteesta http://dts.fi/jaseneksi/

Diakoniatyöntekijöiden Liittoon ja Suomen kirkon Pappisliittoon kuuluvilla on mahdollisuus liittyä DTS:n jäseneksi veloituksetta ammattiliittonsa kautta. Jäsenetuna on Diakonian tutkimus aikakauskirja ja uutisia sähköpostiisi muutaman kerran vuodessa. Jäsenmaksuilla mahdollistat myös diakoniabarometrin valmistelun, Sivellin-palkinnon ja Diakonian tutkimuksen päivän järjestämisen. Olethan muistanut aktivoida jäsenyytesi! Kerro asiasta myös työtovereillesi!

Mikäli et ole itsemaksavana jäsenenä maksanut vuoden 2019 jäsenmaksuasi, hoida se marraskuun 2019 loppuun mennessä maksamalla jäsenmaksusi suoraan DTS:n tilille FI4044053220002056. Päivitä samalla yhteystietosi alla olevan ohjeen mukaisesti.

3. Pyyntö itsemaksaville jäsenille yhteystietojen päivittämiseen

DTS:n itsemaksavia jäseniä pyydetään ystävällisesti mahdollisimman pikaisesti päivittämään yhteystietonsa (erityisesti sähköpostiosoite) viestillä seuran sähköpostiin tiedotus@dts.fi Myös mikäli liiton kautta tulleet yhteystietosi ovat muuttuneet, laita siitä tietoa.

Mikäli seura ei saa yhteydenottoa eli ajantasaisia yhteystietoja ja maksettua jäsenmaksua, tullaan jäsen poistamaan seuran rekisteristä 1.1.2020 alkaen.

4. Diakonian ja kasvatuksen tutkimuksen päivä 2019

Diakonian ja kasvatuksen tutkimuksen päivä toteutuu perjantaina 15.11.2019 klo 9:30-15:30 yhteistyössä Uskonnon, kasvatuksen ja katsomuksen tutkimusseuran (UKKT) kanssa Diakonia-ammattikorkeakoulun Kalasataman-kampuksen tiloissa Helsingissä. Paikan osoite on Kyläsaarenkuja 2, tila 222. 
Päivän teema on ”Onko yksinäisellä väliä?”

Ohjelma:

9.30    Avaussanat, Diakonian tutkimuksen seuran puheenjohtaja Esko Ryökäs sekä Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseuran puheenjohtaja Pekka Launonen

9.45   Kohtaamattomuuden kivusta muutoksen mahdollisuuteen, Opetusneuvos, kasvatuspsykologian apulaisprofessori (vv.) Niina Junttila

10.30 Ongelmalähiöitä vai yhteisöllisiä kyliä? Ulkopuolisten oletukset ja asukkaiden kokemukset vuokratalovaltaisista lähiöistä, VTT, Sosiologi Lotta Junnilainen

11.15  Ammattikorkeakoulututkintojen tuottamat valmiudet yliopisto-opintoihin, Yliopettaja Minna Valtonen

12  Omakustanteinen lounas

13  Tutkimukselliset työpajat 1-3 (tilat 222, 328, 427).

Työpajoissa käsitellään suunnitteilla, meneillään olevia ja hiljattain valmistuneita tutkimuksia ja ajankohtaista keskustelua. Aiheet voivat liittyä aamupäivän teemoihin tai yleisemmin diakonian tai kasvatuksen kysymyksiin. Ehdota omaa tutkimustasi tai tutkimusideaasi 21.10. mennessä.

15   Työpajojen yhteenveto
Sivellin ja UKKT:n opinnäytetyöpalkintojen jakaminen
Päätössanat

Aamupäivän esitykset striimataan, joten voit seurata niitä verkon kautta joko suorana tai myöhemmin tallenteena.  

Päivä on maksuton eikä osallistuminen vaadi ennakkoilmoittautumista. Lisätietoja ja ehdotukset esityksistä iltapäivän työpajoihin titi.gavert@helsinki.fi ja jouko.porkka@diak.fi.

Päivä tarjoaa loistavan mahdollisuuden tutustua diakonian tutkimukseen sekä teoreettisesti että käytännönläheisesti. Tervetuloa diakonian väki mukaan paikan päälle tai verkkoyhteyden kautta.

Lämpimästi tervetuloa!

5. Sivellin-palkinto

Diakonian tutkimuksen seura jakaa vuosittain opinnäytetyöpalkinnon nimeltä Sivellin. Palkinto koskee yliopistojen ja korkeakoulujen pro gradu -tutkielmia ja opinnäytetöitä, ei kuitenkaan lisensiaattitöitä tai väitöskirjatöitä. Opinnäytepalkinto on muodoltaan kunniakirja. Lisäksi seura tuo palkitun opinnäytetyön esille mediassa. Ehdotuksen palkinnon saajaksi valmistelee vuosittain DTS:n hallituksen määräämä työryhmä. Työryhmä tekee ehdotuksen DTS:n hallitukselle, joka päättää palkinnon saajan.

Palkittavan opinnäytetyön valintakriteereissä keskeistä on uuden, oivaltavan ja innovatiivisen näkökulman esille tuominen. Tämä innovatiivisuus voi olla teoreettisempaa tai käytännönläheisempää. Hyvä opinnäyte voi esimerkiksi linkittää diakoniaan liittyviä teemoja johonkin innovatiiviseen teoreettiseen viitekehykseen tai tuoda esille kentän piiristä jonkin merkittävän näkökohdan tai avauksen. Lisäksi seuraavat opinnäytteen elementit huomioidaan palkinnon saajaa valittaessa:
* selkeä rakenne
* hyvä kieli
* koherentti kokonaisuus
* mielekäs ja perusteltu tutkimustehtävä sekä diakonian kehittämiselle ja/tai tutkimukselle relevantit tulokset

Miten ehdottaa palkinnon saajaa?
Palkinnon saajaksi voidaan ehdottaa edellisen reilun kalenterivuoden aikana tehtyjä töitä. Vuoden 2019 Sivellin-palkinto jaetaan Diakonian ja kasvatuksen tutkimuksen päivässä 15.11.2019. Lähetä ehdotuksesi 24.10.2019 mennessä Isto Peltomäelle ( isto.peltomaki(at)helsinki.fi ) ja Päivi Thitzille ( paivi.thitz(at)diak.fi ). Liitä mukaan ehdotukseesi ehdottamasi opinnäytetyö sähköisessä muodossa tai työn nettiosoite. Perustele ehdotuksessasi, miksi juuri tämän opinnäytetyön tulisi saada Sivellin-palkinto.

6. Teologian ja uskonnontutkimuksen päivät 19.-20.3.2020, Helsinki

Teologian ja uskonnontutkimuksen alan ensimmäinen yhteinen tieteellinen konferenssi toteutetaan teemalla uskonto ja yhteiskunnan haasteet. Järjestäjinä ovat teologian ja uskonnontutkimuksen alan tieteelliset seurat yhdessä. Konferenssin paikkana on Tieteiden talo os. Kirkkokatu 6, Helsinki. Tieteellisten seurojen jäsenet pääsevät mukaan alennetulla maksulla.

DTS järjestää työryhmän otsikolla Diakoniatyö ja yhteiskunnan sosiaaliset ja taloudelliset haasteet.
Mikäli pohdit, lähettäisitkö DTS:n työryhmään ehdotuksesi, ota yhteyttä esko.ryokas(at)uef.fi 

Esitelmähaku on käynnissä. Esitelmää voi ehdottaa työryhmään tai yleisesti niiden ulkopuolelle.
Esitelmäehdotukset tulee lähettää 8.11.2019 mennessä Kati Tervo-Niemelälle (kati.tervo-niemela@uef.fi) ja Isto Peltomäelle (isto.peltomaki@helsinki.fi)

Esitelmäehdotuksen tulee sisältää:

  • Otsikko
  • Lyhyt kuvaus esitelmästä ja mahdollisesti siitä, mihin työryhmään sitä esitetään (enintään 200 sanaa), katso lista työryhmistä
  • Esitelmänpitäjän yhteystiedot (nimi, affiliaatio, sähköposti, puhelinnumero)
  • Esitelmän kieli voi olla suomi, ruotsi tai englanti

Linkki konferenssin verkkosivuille https://blogs.helsinki.fi/teologian-ja-uskonnontutkimuksen-paivat-2020/

7. Diakonian tutkijoiden verkosto

Diakoniaan liittyvää tutkimusta tehdään Suomessa useilla tieteenaloilla muun muassa teologian,
sosiaali- ja yhteiskuntatieteiden, terveystieteiden ja oikeustieteiden piirissä. Poikkitieteellisen tutkimuksen kartoittamiseksi ja edistämiseksi seura on perustanut Diakonian tutkijoiden verkoston. Verkoston yhteydenpito tapahtuu ensisijaisesti verkoston Facebook-ryhmän (Diakonian tutkijoiden verkosto). Ryhmään pääsee mukaan Facebookissa liittymispyynnön lähettämällä. Ryhmä on avoin. Tervetuloa seuraamaan, keskustelemaan ja osallistumaan!

Diakonian tutkimuksen seurassa otamme vastaan palautetta, kommentteja ja ideoita.
Voit osallistua toimintamme kehittämiseen ja kertoa kehittämisideasi jollekulle hallituksen jäsenistä: http://dts.fi/yhteystiedot/

Ajankohtaisinta tietoa on aina osoitteessa: http://www.dts.fi

Keskustelua käymme ja infoa jaamme myös Facebookissa: https://www.facebook.com/diakoniantutkimuksenseura

Tervetuloa seuraamaan!

Raikkaiden syystuulien puhaltaessa ja lehtien kahistessa,

Jaana Alasentie (jaana.alasentie(at)gmail.com)

This entry was posted in Ajankohtaista. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.