Riitta Hiedanpää Diakonian tutkimuksen seuran kunniajäseneksi

Diakonian tutkimuksen seura kutsui kunniajäseneksi Riitta Hiedanpään, joka toimiessaan Diakoniatyöntekijöiden liiton toiminnanjohtajana oli perustamassa ja tukemassa tutkimusseuraa sekä edistämässä diakonian tutkimusta.


Kuvassa DTS:n sihteeri Tarja Korpaeus-Hellsten, Riitta Hiedanpää ja
puheenjohtaja Esko Ryökäs. Kuvaajana Marko Pasma.

Puhe DTS:n vuosikokouksessa perjantaina 29.3.2019:
”Riitta Hiedanpää toimi Diakoniatyöntekijöiden Liiton toiminnanjohtajana silloin, kun yhteistyöstä Diakonian tutkimuksen seuran kanssa neuvoteltiin. Tuohon aikaan kovin harva diakoniatyöntekijä oli tutkimuksen seuran jäsenenä, ja kuitenkin tutkimustiedolla olisi ollut merkittäviä hyötyjä paikallisseurakuntiin sekä diakoniatyön kehittämisen että diakoniatyöstä kertomisen kannalta. Ensin diakoniatyöntekijöitä kutsuttiin DTL:n viestinnän kautta liittymään Diakonian tutkimuksen seuraan. Kun tällä ei ollut merkittäviä vaikutuksia, tuli ajatus seuran jäsenyydestä liiton jäsenetuna. Nyt jälkeenpäin nähdään, että tämä on ollut menestystekijä.

Tänä päivänä diakoniatyöntekijöiden kiinnostus ja osaaminen tutkimustiedon käytössä on aivan toisella tasolla kuin takavuosina. Tästä osoituksina voidaan pitää ainakin kolmea asiaa. Ensiksi jo useamman vuoden ajan diakoniatyöntekijät ovat osallistuneet aiemaa runsaslukuisemmin Diakonian tutkimuksen päivään, sekä Helsingissä että Tampereella.

Toiseksi diakoniatyöntekijät jatko-opiskelevat ja tekevät tutkimusta aiempaa enemmän. YAMK- ja maisteriopintoja tehneitä diakoniatyöntekijöitä on DTL:n kartoituksen mukaan jo valtava määrä. Viimeisimmän Diakoniabarometrin tutkijat oli YAMK-tutkintoa tekevää diakoniatyöntekijää.

Kolmanneksi: Kun Diakonian tutkimuksen seura viime syksynä perusti Facebookiin ryhmän Diakonian tutkijoiden verkosto, siihen liittyi nopeasti 170 jäsentä, joista valtaosa on kirkon diakoniatyöntekijöitä. Tutkimus ja tutkimuksen seuraaminen mielletään diakoniatyölle ja diakoniatyöntekijänä toimimiselle tärkeäksi.

Diakonian tutkimuksen seura kiittää Riitta Hiedanpäätä: käytit työsi mandaattia avaamaan diakoniatyöntekijöille tien tutkimuksen maailmaan. Tämän osoituksena vuosikokous 29.3. päätti kutsua Riitta Hiedanpään kunniajäsenekseen.”

This entry was posted in Ajankohtaista. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.