Diakonian Tutkimuksen seuran jäsentiedote 2/2018

SISÄLTÖ:
1. Diakonian tutkimuksen seuran hallitus 2018
2. DTS:n jäsenmaksut 2018
3. Diakonian tutkimuksen päivä Tampereella 2018
4. Sivellin-palkinto
5. Diakoniabarometri 2018
1. Diakonian tutkimuksen seuran hallitus 2018

1. Diakonian tutkimuksen seuran hallitus 2018

DTS:n vuosikokouksessa maaliskuun lopulla 2018 Diakonia-ammattikorkeakoulun tiloissa Kyläsaaressa myönnettiin ero hallituksen jäsenyydestä Marja Aholle, Tiina Ikoselle, Tiina Saarelalle ja Ulla Siirrolle. Uusiksi jäseniksi valittiin Talvikki Ahonen, Ilona Kontinen, Tarja Korpaeus-Hellsten ja Isto Peltomäki. Vanhoina jäseninä hallituksessa jatkavat Jaana Alasentie, Sari Nieminen ja Päivi Thitz sekä Esko Ryökäs, joka valittiin seuran puheenjohtajaksi.

2. Jäsenmaksut 2018

Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti yksityishenkilön vuosimaksuna säilyy 25 € ja yhteisöjäsenten 250 €. Opiskelijajäsenyys on maksuton, siihen ei kuulu painettua Diakonian tutkimus -aikakauskirjaa. Ohjeet jäseneksi liittymiseksi löytyvät osoitteesta http://dts.fi/jaseneksi/

Mikäli et ole Diakoniatyöntekijöiden liiton tai Pappisliiton jäsen, DTS:n jäsenmaksu tulee itsemaksavana maksaa seuran tilille FI4044053220002056 marraskuun 2018 aikana. (Erillistä tilisiirtoa ei lähetetä.)

Diakoniatyöntekijöiden Liittoon ja Suomen kirkon Pappisliittoon kuuluvilla on mahdollisuus liittyä DTS:n jäseneksi veloituksetta ammattiliittonsa kautta. Jäsenetuna on Diakonian tutkimus aikakauskirja ja uutisia sähköpostiisi muutaman kerran vuodessa.

Olethan muistanut aktivoida jäsenyytesi! Kerro asiasta myös työtovereillesi!

3. Diakonian tutkimuksen päivä Tampereella 2018

Diakonian tutkimuksen päivä toteutuu tänä vuonna Tampereella maanantaina 12.11. klo 9:30-15:30. Paikkana on Kalevan kirkon seurakuntasali osoitteessa Liisanpuisto 1, Tampere.

Päivän teema on ”Kontekstuaalisuus ja kokonaisvaltainen missio – kirkon toiminnan ydin”.

Ohjelma:
9.30 Avaussanat, Diakonian tutkimuksen seuran varapuheenjohtaja Päivi Thitz

9.45 Kontekstuaalisuus ja kokonaisvaltainen missio kirkon toiminnan ytimessä
Piispainkokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen. Taustaksi: Kaikkialta kaikkialle –Kirkon missio nyt

10.30 Case Tampere: Yhteisölähtöiset kokeilut seurakunnan työn kehittämisessä
Tutkija Veli-Matti Salminen, KTK ja yliopettaja Minna Valtonen, DIAK

11.15 Diakoniabarometri 2018: Diakonian viestintä, yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja digitalisaatio
Barometritutkijat Päivi Isomäki, Johanna Lehmusmies, Päivi Salojärvi ja Veera Wallenius

12 Omakustanteinen lounas kirkon lähistön ravintoloissa

13 Tutkimukselliset työpajat. Työpajoissa käsitellään suunnitteilla, meneillään olevia ja hiljattain valmistuneita tutkimuksia. Tällä kertaa toivomme tutkimuksia erityisesti näistä teemoista:
1. Diakonian teologian tutkimukset (työpajan vetäjä Isto Peltomäki)
2. Tutkimukset seurakuntadiakonian kehittämisestä (työpajan vetäjä Ilona Kontinen)
3. Diakoniabarometri ja jatkotutkimusaiheet (työpajan vetäjä Titi Gävert)

14.30 Kahvitauko, Kirkon tutkimuskeskus tarjoaa

14.45 Työpajojen yhteenveto

Sivellin-palkinnon jakaminen
Päätössanat, tutkija Veli-Matti Salminen

Aamupäivän esitykset striimataan, joten voit seurata niitä joko suorana tai tallenteina. Tarkemmat tiedot striimauksesta tulevat Diakonian tutkimuksen seuran Facebook-sivulle.

Päivä on maksuton eikä se vaadi ennakkoilmoittautumista. Lisätietoja ja ilmoittautuminen työryhmäesityksen pitäjäksi: titi.gavert(at)evl.fi, paivi.thitz(at)diak.fi, veli-matti.salminen(at)evl.fi.

Päivä tarjoaa loistavan mahdollisuuden tutustua diakonian tutkimukseen sekä teoreettisesti että käytännönläheisesti. Tervetuloa diakonian väki mukaan paikan päälle tai verkkoyhteyden kautta.
Lämpimästi tervetuloa!

4. Sivellin-palkinto

Diakonian tutkimuksen seura jakaa vuosittain opinnäytetyöpalkinnon nimeltä Sivellin. Palkinto koskee yliopistojen ja korkeakoulujen pro gradu -tutkielmia ja opinnäytetöitä, ei kuitenkaan lisensiaattitöitä tai väitöskirjatöitä. Opinnäytepalkinto on muodoltaan kunniakirja. Lisäksi seura tuo palkitun opinnäytetyön esille mediassa. Ehdotuksen palkinnon saajaksi valmistelee vuosittain DTS:n hallituksen määräämä työryhmä. Työryhmä tekee ehdotuksen DTS:n hallitukselle, joka päättää palkinnon saajan.

Palkittavan opinnäytetyön valintakriteereissä keskeistä on uuden, oivaltavan ja innovatiivisen näkökulman esille tuominen. Tämä innovatiivisuus voi olla teoreettisempaa tai käytännönläheisempää. Hyvä opinnäyte voi esimerkiksi linkittää diakoniaan liittyviä teemoja johonkin innovatiiviseen teoreettiseen viitekehykseen tai tuoda esille kentän piiristä jonkin merkittävän näkökohdan tai avauksen. Lisäksi seuraavat opinnäytteen elementit huomioidaan palkinnon saajaa valittaessa: • selkeä rakenne • hyvä kieli • koherentti kokonaishahmo • mielekäs ja perusteltu tutkimustehtävä sekä diakonian kehittämiselle ja/tai tutkimukselle relevantit tulokset

Miten ehdottaa palkinnon saajaa?
Palkinnon saajaksi voidaan ehdottaa edellisen reilun kalenterivuoden aikana tehtyjä töitä. Vuoden 2018 Sivellin-palkinto jaetaan Diakonian tutkimuksen päivässä 12.11.2018. Lähetä ehdotuksesi 12.10.2018 mennessä Isto Peltomäelle ( isto.peltomaki(at)helsinki.fi ) ja Päivi Thitzille ( paivi.thitz(at)diak.fi ). Liitä mukaan ehdotukseesi ehdottamasi opinnäytetyö sähköisessä muodossa tai työn nettiosoite. Perustele ehdotuksessasi, miksi juuri tämän opinnäytetyön tulisi saada Sivellin-palkinto.

5. Diakoniabarometri

Diakoniabarometri 2018 on kymmenes diakoniatyöntekijöille suunnattu barometritutkimus, joka täydentää Suomen ev.lut. kirkon seurakuntien vuosittaisia tilastoja ja Kirkon tutkimuskeskuksen nelivuotiskertomusta.

Diakoniabarometrin 2018 toteuttajatahoina olivat Diakonian tutkimuksen seura, Diakoniatyöntekijöiden liitto, Kirkon diakonia ja sielunhoito / Kirkkohallitus sekä Diakonia-ammattikorkeakoulu DIAK. Barometrin tutkijoina ja raportin laatijoina olivat DIAK ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijat Sääksmäen seurakunnan johtava diakonian viranhaltija Päivi Isomäki, Vantaan Tikkurilan seurakunnan diakoniatyöntekijä Johanna Lehmusmies, Asikkalan seurakunnan diakoniatyöntekijä Päivi Salojärvi ja Porvoon suomalaisen seurakunnan diakoniatyöntekijä Veera Wallenius. Tulosten tiivistelmän ja pohdinta-artikkelin kirjoittajina olivat myös Kirkkohallituksen asiantuntija Titi Gävert sekä Diakissa tutkimustyötä ohjanneet opettajat, yliopettaja Mikko Malkavaara ja lehtori Jouko Porkka. Diakoniabarometri 2018 ohjausryhmään kuuluivat edellä mainittujen lisäksi asiamies Marko Pasma Diakoniatyöntekijöiden liitosta, dosentti Esko Ryökäs Diakonian tutkimuksen seurasta ja tutkija Veli-Matti Salminen Kirkon tutkimuskeskuksesta.

Raportti on toteutettu Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisusarjassa ja löydät sen täältä.

Raportin esipuhe, tulosten tiivistelmä ja johtopäätökset ovat suomeksi ja ruotsiksi, muut tulosluvut suomeksi.

________________________________________________________________________________
Diakonian tutkimuksen seurassa otamme vastaan palautetta, kommentteja ja ideoita.
Voit osallistua toimintamme kehittämiseen ja kertoa kehittämisideasi jollekulle hallituksen jäsenistä: yhteystiedot

Keskustelua käymme ja infoa jaamme myös Facebookissa Tervetuloa seuraamaan!

Syystuulien puhaltaessa,
Jaana Alasentie (jaana.alasentie(at)gmail.com)

This entry was posted in Ajankohtaista. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.