Jäsentiedote 1/2016, helmikuu

SISÄLTÖ:

1. Diakonian tutkimuksen seuran vuosikokous 2016
2. EAPN Finland: Järjestöt monikulttuurisessa työssä -seminaari
3. Syrjäytymisen ehkäisy -hankkeen arviointitutkimus käynnistynyt
4. Diakoniabarometri 2016
5. Risuja tai ruusuja Diakonian tutkimus -aikakauskirjasta 3/2015?
6. ReDi International Conference 2016 ”Diaconia in Dialogue”: Call for papers!
7. Diakonian tutkimuksen päivä 2016

 

1. Diakonian tutkimuksen seuran vuosikokous 2016

järjestetään Helsingissä pääsiäisen jälkeisenä tiistaina 29.3.2016 klo 16. Kokoonnumme Diakonia-ammattikorkeakoulun uusissa tiloissa Kyläsaaressa, osoitteessa Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki. Kokoustilamme on luokka 327.

Vuosikokouksessa luennoi Diakonia-ammattikorkeakoulun entinen rehtori ja erityisasiantuntija, YTT, dosentti Jorma Niemelä otsikolla ”Tutkimus, soveltava tutkimus ja kehittämistyö – näkökulmia diakoniatyön tutkimiseen ja kehittämiseen.” Nyt kokoukseen on mahdollista osallistua myös virtuaalisesti. Voit muodostaa etäyhteyden AC-linkistä https://connect.funet.fi/diak_kulttuuri_ja_uskonto/

Vuosikokouksessa käsiteltäviin asiakirjoihin voi tutustua ottamalla yhteyttä seuran sihteeriin, Tiina Ikoseen (tiina.h.ikonen@helsinki.fi). Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille. Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan, keskustelemaan ja osallistumaan joko paikan päälle tai etäyhteyden kautta!

2. EAPN Finland: Järjestöt monikulttuurisessa työssä -seminaari

European Anti Poverty Network (EAPN) järjestää 1.3.2016 klo 9–15 Helsingissä seminaarin, jonka aiheena on Ihmisarvo, perustarpeet ja uuden elämän rakentaminen – järjestöt monikulttuurisessa työssä. Seminaariin liittyy työpajapäivä 15.3.2016.

Seminaari on maksuton ja suomenkielinen. Tapahtumapaikka on Kirkon talo osoitteessa Eteläranta 8, 00130 Helsinki (1. krs)Ilmoittautua voi 25.2.2016 saakka Tiina Ikoselle: tiina.h.ikonen@helsinki.fi

Ohjelmatiedot: http://www.eapn.fi/seminaari-ihmisarvo-perustarpeet-ja-uuden-elaman-rakentaminen-%e2%88%92-jarjestot-monikulttuurisessa-tyossa/

3. Syrjäytymisen ehkäisy -hankkeen arviointitutkimus käynnistynyt

Diakonian tutkimuksen seura toteuttaa vuonna 2016 arviointitutkimuksen Kirkolliskokouksen vuodesta 2000 alkaen myöntämien Syrjäytymisen ehkäisy -määrärahojen tuella toteutetuista hankkeista. Määrärahaa syrjäytymistä ehkäisevään työhön ja sen kehittämiseen ovat voineet hakea ensisijaisesti seurakunnat. Tähän mennessä määrärahalla on osallistuttu noin 150 hankkeen rahoittamiseen. Arviointitutkimuksen tarkoituksena on arvioida rahoitettujen hankkeiden vaikuttavuutta ja nostaa esiin hyviksi havaittuja toimintamalleja. Diakonian tutkimuksen seura raportoi arviointitutkimuksesta Kirkolliskokoukselle. Arviointitutkimuksen tutkijana toimii TT Tiina Ikonen. Diakonian tutkimuksen seuran hallitus on nimennyt arviointitutkimukselle ohjausryhmän, johon kuuluvat Raili Gothóni (Diak), Anna-Maria Isola (THL) ja Tiina Saarela (Kirkkohallitus/KDS ja DTS).

4. Diakoniabarometri 2016

Diakoniabarometri 2016 on par’aikaa aineistonkeruuvaiheessa. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakoniatyötä tekeville suunnatulla barometrikyselyllä selvitetään, miltä tämän päivän diakonia seurakuntatyön näkökulmasta näyttää.

Diakoniabarometrin tuottavat Diakonian tutkimuksen seura, Kirkkohallituksen Diakonia ja sielunhoito sekä Diakoniatyöntekijöiden Liitto. Diakoniabarometri 2016 -työryhmään kuuluvat työryhmän puheenjohtaja, tutkijatohtori Elina Juntunen (DTS), asiantuntija-tutkija Titi Gävert (KDS), asiamies Tiina Laine (Dtl) ja yliopistonlehtori Jouko Kiiski (DTS, Itä-Suomen yliopisto). Kyselyn tulokset julkistetaan Turussa 22.–24.9.2016 järjestettävillä Kirkon diakonian päivillä, josta tarkempaa tietoa löytyy täältä:

http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?Open&cid=Content3208A7

Työskenteletkö kirkon diakoniatyössä? Voit osallistua barometrikyselyyn 6.3.2016 saakka osoitteessa: http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1394292&chk=7EBF6JZ5

5. Risuja tai ruusuja Diakonian tutkimus -aikakauskirjasta 3/2015?

Dts julkaisi joulukuussa 2015 ylimääräisen, vuoden kolmannen numeron Diakonian tutkimus -aikakauskirjasta. Kolmosnumero teemoittui diakoniaan liittyvän idealismin ja toisaalta realismin ympärille. Kuulisimme mielellämme mielipiteitä sähköisestä julkaisusta: mitä ajattelet kokonaan sähköisestä julkaisuversiosta? Tavoittiko tieto julkaisusta sinut toivomallasi tavalla? Mitä mietteitä teemanumeron sisällöllisestä näkökulmasta?

Voit antaa palautetta anonyymisti osoitteessa https://elomake.uef.fi/lomakkeet/13433/lomake.html

Halutessasi voit antaa palautetta myös suoraan yhteyttä Esko Ryökkäälle: esko.ryokas@uef.fi

6. ReDi International Conference 2016 ”Diaconia in Dialogue”: Call for papers!

Helsingissä 14.–17.9. järjestettävän kansainvälisen diakonian tutkimuksen konferenssivalmistelut etenevät vauhdikkaasti. Konferenssin pääteemoja ovat

Community, conviviality and citizenship
Diaconia in a multi faith/diversifying context
New diaconal professionalism – values and practice
Diaconia, refugees and migration

Tutkimuksen tekijöiden ja tutkimuksesta kiinnostuneiden on nyt mahdollista osallistua esittelemällä nykyistä, viritteillä olevaa tai ideointivaiheen tutkimusaihetta. Näkökulmia voivat olla esimerkiksi diakonian empiirinen tutkimus suhteessa muuttuviin yhteiskunta-, kulttuuri- ja uskontokonteksteihin, marginalisoitumiseen vastaamisen menetelmät, diakonian teologian ja käytäntöjen tutkimus ja uusi tutkimusmetodologia suhteessa diakoniaan. Yhden sivun mittaisia (max 200 sanaa) englanninkielisiä tiivistelmiä esitelmäaiheista otetaan vastaan toukokuun ensimmäiseen päivään saakka osoitteessa ReDiConference2016@diak.fi

Tutkimusesitelmien lisäksi on mahdollista järjestää työryhmätyöskentelyä tietyn diakoniaan liittyvän tutkimusteeman äärellä. Työryhmätyöskentelyn tarkoitus voi olla esimerkiksi joko kehitteillä olevista tutkimusaiheista keskustelu ja jatkokehittely tai kiinnostavan tutkimusaiheen löytäminen ja tarkentaminen. Työryhmätyöskentelyn järjestämiseen liittyvät hakemukset osoitetaan niin ikään osoitteeseen ReDiConference2016@diak.fi toukokuun alkuun mennessä.

Tarkempaa ja alati päivittyvää tietoa ohjelmasta, ilmoittautumisista ja käytännöistä löydät osoitteesta

http://www.diak.fi/en/rdi/ReDi/Pages/default.aspx

7. Diakonian tutkimuksen päivä 2016

Ennakkotietona jo infoamme, että vuotuinen Diakonian tutkimuksen päivä järjestetään tänä vuonna perjantaina 18.11. Helsingissä. Kokoonnumme tuttuun tapaan Tieteiden talolla aamusta iltapäivään. Teemasta ja muusta tiedotamme tuonnempana.

Näin päivän kehittelyn alkuvaiheessa palaute, kommentit ja ehdotukset ovat erityisen tervetullutta. Mitä toivot tai kaipaat päivältä? Lähettäisitkö ajatuksesi osoitteeseen tiedotus@dts.fi

____________________________________________________________________________________________

Haluaisitko osallistua seuramme kehittämiseen? Kuulisimme mielellämme palautetta, kommentteja ja ideoita! Viestin saat perille parhaiten olemalla yhteydessä suoraan hallituksen jäseneen:
http://dts.fi/yhteystiedot/

Ajankohtaista tietoa aina osoitteessa: http://www.dts.fi
Keskustelua käymme ja infoa jaamme myös Facessa: https://www.facebook.com/diakoniantutkimuksenseura
Tervetuloa seuraamaan!

Kevät mielessäin,

Leena Nygård, viestinviejä (nygardleena@gmail.com)

This entry was posted in Ajankohtaista. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.